Joris wordt kok: hoe de integrale aanpak van Kentra een groot verschil kan maken

Een probleem met genotmiddelen is zelden geïsoleerd. Stevig drinken leidt bijvoorbeeld vaak tot problemen op het werk, ruzie in het gezin, psychische of lichamelijke klachten, of zelfs overlast of huiselijk geweld. En bovendien hangen die problemen meestal samen. Daarom hebben de huidige transities binnen de zorg als doel om burgers met problemen zoveel mogelijk in de eigen omgeving en onder hun eigen regie hulp te bieden. De problemen spelen zich lokaal af, en kunnen dus ook het beste lokaal – en in samenhang – worden aangepakt. Om hier optimaal op in te kunnen spelen, heeft Novadic-Kentron de afdelingen Preventie, RoderConsult, Kentra24 (jongeren) en de BasisGGZ vanaf 2015 ondergebracht in één organisatieonderdeel met de naam Kentra.

Binnen Kentra brengen wij het volledige sociale en medische domein onder één vlag. Preventie, het voormalige RoderConsult en de BasisGGZ opereren daarbij binnen de generalistische verslavingszorg. Kentra24 is een superspecialisme, maar omdat het bij jongeren heel snel fout kan gaan en we direct willen kunnen opschalen – bijvoorbeeld direct van preventie naar opname – hebben wij omwille van de snelheid ook Kentra24 ondergebracht bij Kentra.

In 2015 zal Kentra voor onze ketenpartners steeds zichtbaarder worden. Binnen onze organisatie is er geen scheiding meer tussen wijkgerichte onderdelen, maar ook de samenwerking met de andere partners in de wijk – de huisarts, de praktijkondersteuner – neemt sterk toe. Daarbij is het onze taak om deze generalisten in de wijk te leren om problemen met genotmiddelen vroegtijdig te herkennen. Daarnaast behandelen wij cliënten als dat nodig is zoveel mogelijk met kortdurende, ambulante trajecten, en ten slotte blijven wij via onze preventiemedewerkers gezond gedrag stimuleren en een vinger aan de pols houden na de behandeling. Hoe werkt deze integrale aanpak in de praktijk? Een voorbeeld.

Joris wordt kok

Joris is een jongen van 17 jaar die een flink cocaïneprobleem heeft ontwikkeld en ook drinkt en blowt. Joris is beginnen te dealen op school, en zodra dat wordt ontdekt, wordt hij weggestuurd. De zaak escaleert als Joris thuis hoogoplopende ruzie krijgt en hij zijn moeder een klap verkoopt. Onder druk van zijn ouders en de wijkmedewerker wordt besloten dat Joris in behandeling gaat. Joris is ook bepaald niet gelukkig momenteel, en laat zich vrijwillig opnemen. Na een korte opname zal hij verder ambulant worden behandeld.

“Hij hoeft niet meer thuis te komen”

Tijdens het intakegesprek geven de ouders plotseling aan dat Joris na de opname niet meer thuis hoeft te komen. Joris moet maar een kamer zoeken, maar op zo‚’n korte termijn kan het wijkteam niks meer regelen. De hoofdbehandelaar jeugd, de preventiewerkers en de wijkteammedewerker gaan in gesprek met de ouders. Zij mogen een minderjarig kind niet zomaar uit huis zetten, maar krijgen wel zelf ondersteuning.

Brussencursus

De ouders gaan akkoord en krijgen een training over hoe ze beter om kunnen gaan met hun oudste zoon. De relatie met Joris wordt langzaam maar zeker beter. Voor het jongere broertje en zusje van Joris is speciale aandacht. Zij zijn kwetsbaar om zelf gedragsproblemen of een verslaving te ontwikkelen. Zij worden ingeschreven voor een “brussencursus”, een training voor broertjes en zusjes van verslaafde jongeren. De training slaat goed aan en de kinderen hebben een positieve invloed in het gezin. Ze helpen zelfs hun ouders (“Pap, dat moet je zo niet zeggen, je moet zeggen‚Ķ”). Zo wordt het totale systeem sterker.

Koksopleiding

Joris wordt ondertussen door Kentra24 geholpen om zijn toekomst vorm te geven: hij gaat definitief van zijn huidige school af, en gaat een koksopleiding volgen, waar hij zeer enthousiast over is. Na afronding van de ambulante behandeling houdt de veldwerker die het gezin kent, nog een oogje in het zeil. Als Joris in de coffeeshop wordt gesignaleerd, is een enkel gesprek voldoende om hem weer op het juiste spoor te zetten.

“Integratie van het sociaal-medische domein binnen Kentra” klinkt als een hele mond vol zorgjargon. Maar hierdoor krijgen cliënten als Joris – én zijn hele omgeving – wel uitstekende zorg, in een naadloze samenwerking tussen experts en generalisten binnen én buiten Novadic-Kentron.