Gedragsinterventies van VR al in forensische verslavingskliniek ingezet

Gedragsinterventies zijn een belangrijk instrument voor de verslavingsreclassering van Novadic-Kentron om het risico op recidive te verkleinen. Wanneer een rechter de door onze reclasseringsmedewerkers geadviseerde gedragsinterventies overneemt in een vonnis, is de cliënt verplicht om hieraan deel te nemen (justitiële interventie). Een justitiële interventie richt zich op het verbeteren van onder meer de kennis, vaardigheden en attitudes van de delinquent. Het doel van deze interventie? Beter functioneren in de maatschappij en het risico op recidive verkleinen. Denk bijvoorbeeld aan een leefstijltraining gericht op verslavingsgedrag of een training over alcohol en geweld.

Vroeger gaven we deze interventies meestal ambulant. Tegenwoordig bieden we de interventies al aan tijdens het verblijf in de forensische verslavingskliniek of de Penitentiaire Inrichting in Vught. Want hoe eerder mensen met hun herstel aan de slag gaan, hoe beter. Als iemand na de detox stabieler is en met therapie begint, wordt de gedragsinterventie ingepast in het behandelschema. Hierdoor kan de cliënt direct aan de slag met meerdere aspecten van de problemen. Nadat de cliënt ontslagen wordt uit de kliniek of PI, pakken we de interventies verder ambulant op.

Meer weten?

Lees hier meer over de forensische verslavingszorg en verslavingsreclassering van Novadic-Kentron

Wil je meer over weten over de gedragsinterventies van verslavingsreclassering? Neem dan contact op met coördinator Marill Muyres via m.muyres@svg.reclassering.nl.