Kentra24 is nu Nieuwe Kansen jeugd

Bij de start van de jeugdkliniek in Sint Oedenrode in 2014 en het behandelaanbod voor jongeren tot 24 jaar werd het aanbod voor jeugdigen gepresenteerd als een apart onderdeel van NK. Destijds was de gedachtegang dat jongeren geen onmiddellijke associatie zouden moeten hebben met Novadic-Kentron en de zware verslavingsproblematiek die daar vaak behandeld wordt. Daarom werd de kliniek gehuisvest op een aparte locatie, het voormalige hoofdkantoor van NK en ex- Damianenklooster in Sint Oedenrode. Met een eigen naam -Kentra24- en beeldmerk.

Tijden en opvattingen veranderen en mede door de grotere focus op ambulantiseren en afbouw van bedden werd de verhuizing van Sint-Oedenrode naar Vught mogelijk. In dat proces werd in maart van dit jaar ook de visie op het jeugdprogramma onder de loep genomen en bijgesteld. Naast ambulantiseren en afbouw van bedden werd het aanbod uitgebreid met outreachend werken, een aanbod op locatie waarbij nauw wordt samengewerkt met de preventiewerkers van NK. Dit en het feit dat de kliniek nu gevestigd is in de hoofdlocatie van NK heeft geleid tot het besluit het aanbod voor jeugd nadrukkelijker, ook in naam en logo, te presenteren als onderdeel van NK. Vandaar de nieuwe naam: Nieuwe Kansen Jeugd. 

Klik hier voor de poster, die gemaakt is om de naamsverandering onder de aandacht te brengen. Meer weten? Ga naar www.novadic-kentron.nl/nieuwekansenjeugd