Ketenpartners geven Novadic-Kentron een 7,6 als rapportcijfer!

Begin 2021 deden we bij circa 230 ketenpartners* in het gemeentelijk domein onderzoek naar hun ervaringen met Novadic-Kentron. Uit de resultaten blijkt dat de algemene tevredenheid over Novadic-Kentron hoog is: het gemiddelde rapportcijfer is een 7,6!

*Het grootste deel van de respondenten werkt het meest samen met het preventieteam (47%) en het bemoeizorgteam (23%) van Novadic-Kentron en heeft over die ervaring de verdere vragenlijst ingevuld.

Resultaten

resultaten tevredenheidsonderzoek ketenpartners NK

We blijven continu verbeteren

We zijn er trots op dat ketenpartners ons een uitzonderlijk hoge score geven op het gebied van samenwerking en deskundigheid. Deze kwaliteiten zullen we te allen tijde blijven waarborgen en waar mogelijk zelfs verder versterken.

Ook op andere gebieden blijven we verbeteren. Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat 15% van onze ketenpartners in het gemeentelijk domein niet bekend is met de resultaten die Novadic-Kentron behaalt. In 2021 en 2022 richten we ons daarom vooral op het concreet en meetbaar maken van de resultaten van onze zorg en dienstverlening. En op het delen van deze resultaten met onze ketenpartners.

Novadic-Kentron doet regelmatig tevredenheidsonderzoeken onder ketenpartners en cliënten. We gebruiken deze resultaten om de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening te verbeteren.

Vragen of feedback?

Neem dan contact op met Ton van Pelt, accountmanager Gemeentelijk Domein:
Tel: 06-12 02 77 99
E-mail: Ton.van.Pelt@novadic-kentron.nl