Klinisch psycholoog/psychiater in de verslavingszorg: “Als je interesse hebt in de héle mens, dan zit je hier goed”

Als klinisch psycholoog of psychiater werken in de verslavingszorg‚Ķ het ligt niet meteen voor de hand. Onbekend maakt onbemind? Misschien, maar er is meer aan de hand: er leven nog altijd vooroordelen over het werken met verslaafden. Die zouden ongemotiveerd zijn, en hen helpen is “dweilen met de kraan open”. Onze collega‚’s Wolf en Kim ontkrachten niet alleen deze vooroordelen, maar zetten er zelfs voordelen tegenover: werken in de verslavingszorg is enorm veelzijdig, zowel inhoudelijk als wat betreft het takenpakket.

Wat doe jij bij Novadic-Kentron?

John Wolf, psychiater: “Ik werk sinds februari bij Novadic-Kentron als psychiater en hoofdbehandelaar, en werk vooral met cliënten die een dubbele diagnose hebben, dus een verslaving in combinatie met psychiatrische problemen. Als psychiater is het mijn taak om na te gaan hoe die problemen samenhangen. Als iemand een verslaving heeft in combinatie met andere psychiatrische aandoeningen, zoals een psychose of een ernstige depressie, wat is dan oorzaak en wat gevolg? Hoe beïnvloeden die problemen elkaar? De juiste aanpak kan het risico op terugval fors verkleinen. Daarnaast heb ik als hoofdbehandelaar ook management- en beleidstaken.”

Kim Beekman, klinisch psycholoog: “Ik werk hier sinds oktober vorig jaar. Ik wilde graag verbreden. Ik hoor van collega‚’s buiten Novadic-Kentron dat ze soms een eenzijdig pakket hebben, bijvoorbeeld alleen maar stemmingsproblemen. Hier is mijn werkpakket zeer breed: niet alleen werk ik met cliënten met een grote variatie aan complexe problemen, maar daarnaast heb ik ook veel overkoepelende taken: aansturen van het team, zicht houden op cliëntentrajecten, management en beleidstaken.”

Wat vind je van de vooroordelen over werken met verslaafden?

Wolf: “Ja, die vooroordelen ken ik wel. Alle verslaafden zijn crimineel, onbetrouwbaar, ongemotiveerd of niet te behandelen. Dat is natuurlijk onzin. Wel moet je weten: terugval hoort erbij. Je moet tegen die cyclus kunnen: terugval wil niet zeggen dat je uiteindelijk minder resultaat bereikt. De motivatie kan, bij de cliënten die ik zie, wisselend zijn. Soms komen cliënten hier aanvankelijk alleen omdat hun vrouw – of huisarts, of baas – dat wil. Maar voor een psychiater is dat juist een interessante uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat ze zelf het voordeel van herstel gaan zien?”

Kim: “Ik merk dat de cliënten die ik zie vaak niet zozeer ongemotiveerd zijn, maar dat ze de vaardigheden niet hebben om de behandeling goed aan te pakken. Bijvoorbeeld een cliënt van wie de ouders tijdens zijn jeugd volledig afwezig waren. Nu wordt hij geconfronteerd met ziekte en verlies. Hij heeft nooit geleerd hoe je met dat soort problemen om moet gaan. Dus zijn enige ‘oplossing‚’ is: gebruiken. Zo iemand moet je handvatten bieden om met problemen om te leren gaan. Heel concreet en stapsgewijs.”

Wat maakt jou als behandelaar trots?

Wolf: “Het is erg bevredigend als je mensen die helemaal aan de grond zitten, toch met kleine stapjes vooruit ziet gaan. Mensen die echt heel ziek zijn toch beter zien worden, dat geeft een kick.”

Kim: “Bij elke cliënt moet je kijken naar wat voor hem of haar werkt. Dat is een puzzel. Als je dan merkt dat een behandeling werkt, bijvoorbeeld EMDR of schematherapie, dan is dat geweldig.”

Waarom zou je als hoofdbehandelaar bij Novadic-Kentron willen werken?

Wolf: “Ten eerste omdat het zo veelzijdig is. De problemen van je cliënten zijn veelzijdig, maar het hele takenpakket ook. Novadic-Kentron doet veel aan innovatie en vernieuwing, daar word je als hoofdbehandelaar veel bij betrokken. Maar vooral omdat je hier bezig bent met de hele mens. Je bent niet alleen bezig met de verslaving, maar ook met psychisch welzijn, lichamelijke gezondheid, problemen met wonen, werken, enzovoorts. Samen met je team pak je al die problemen op. En samen met je ketenpartners: gemeentes, ggz, politie, jeugdzorg, enzovoorts. Je hebt elkaar nodig! Je moet wel sterk in je schoenen staan, want terugval hoort erbij. Maar als je interesse hebt in de hele mens, dan zit je hier goed!”

Kim: “Bij Novadic-Kentron is elke cliënt anders, dat maakt het werk heel boeiend, maar je hebt ook daarnaast veel mogelijkheden. Als hoofdbehandelaar word je betrokken bij beleid en management, en je kunt vaak ook nog onderzoek doen. Je krijgt veel vrijheid om dingen op te pakken die je leuk vindt, vrijheid om je verder te ontwikkelen. Je zit hier niet in een keurslijf.”

Novadic-Kentron is nog op zoek naar klinisch psychologen en psychiaters die als hoofdbehandelaars bij ons willen werken! Kijk op acceptatie.novadic-kentron.nl/vacatures!