Koperen Jubileum Team Bemoeizorg Tilburg

Op dinsdag 2 juli werd het twaalfenhalfjarig jubileum van het Tilburgse Bemoeizorgteam gevierd in theatercafé De Boemel te Tilburg. Het werd een  geweldige middag waarbij het Team Bemoeizorg in het zonnetje werd gezet door gastsprekers wethouder Rolph Dols en bemoeizorg-icoon Harry Gras uit Utrecht.

Deze middag werd bezocht door een divers gezelschap van hulpverleners van allerlei instellingen uit de regio, politie, medewerkers van verschillende woningbouwverenigingen uit de regio, verschillende gemeentes, direct- en indirect-betrokkenen en vertegenwoordigers uit alle lagen van het bemoeizorgnetwerk. Mensen die op deze middag samenkwamen om niet alleen te vieren maar ook vooruit te kijken en onderlinge verbanden te verstevigen en te leggen wanneer deze nog niet bestonden.

Ontschotting van zorg, “out-of-the-box”-denken, samenwerken, verwonderen en meedenken waren begrippen die vaak terug kwamen deze middag. Vooral in deze tijd van de participatiesamenleving, zijn deze begrippen onmisbaar om een sluitend vangnet van de zorg en samenleving te realiseren.

Trots kijkt het Team Bemoeizorg terug op deze mooie middag met mensen met een gezamenlijk doel en hart voor het leveren van goede zorg binnen en buiten de kaders van de bureaucratie.