NK Nieuws in het Kort eerste kwartaal 2020

Afgelopen jaren vond u in onze nieuwsbrief elk kwartaal een overzicht van de verschillende gebieden binnen onze zorg. Om u sneller te voorzien van de meest interessante informatie, selecteren we voortaan alleen de meest opvallende ontwikkelingen in één kort overzicht. Hieronder leest u meer over:

  • coronacrisis bij NK: zorg gaat “gewoon” door;
  • Vivian Keulards maakt nieuwe serie huisstijlportretten;
  • NK start consultatieproject voor huisartsen;
  • in 2019 weer meer bezoekers bij NK-testservice;
  • Forensische verslavingsafdeling opent Resocialisatie Unit;
  • verslavingsreclassering en de wet USB;
  • Housing First gaat cliënten nieuw bestaan bieden.

Coronacrisis bij NK: zorg gaat “gewoon” door

Nee, natuurlijk is er momenteel niets gewoon… maar NK blijft wél optimaal zorg bieden aan mensen met problemen door een verslaving. Uiteraard heeft de coronacrisis ook voor ons veel impact. Of het nu gaat om onze preventieactiviteiten, reclassering, hulp binnen de wijk, zorg in onze klinieken, poliklinieken, woonvoorzieningen, opvang, enzovoorts: overal hebben onze medewerkers creatieve oplossingen moeten bedenken om de zorg te kunnen voortzetten. We blijven ook nu mensen ondersteunen bij herstel van hun verslavingsproblemen! Dit doen we zoveel mogelijk op afstand, bijvoorbeeld via (beeld)bellen, maar ook face-to-facecontact is mogelijk. Daarbij passen we natuurlijk maatregelen toe zoals extra hygiëne en anderhalve meter afstand houden. We bekijken met elke cliënt wat mogelijk en gewenst is. Dit geldt ook voor nieuwe cliënten! Verwijzers kunnen dus ook nu “gewoon” cliënten naar ons doorverwijzen. 

Vivian Keulards maakt nieuwe serie huisstijlportretten

In 2016 werd de nieuwe huisstijl van onze organisatie ontwikkeld en gepresenteerd. Als prominent onderdeel van die nieuwe huisstijl heeft fotograaf Vivian Keulards destijds zo’n twintig (ex-)cliënten geportretteerd en voorzien van quotes die kracht uitstralen en laten zien dat er voor iedereen Nieuwe Kansen – de nieuwe pay-off van NK – liggen. Deze portretten zijn vanaf 2016 gebruikt in vele digitale en papieren huisstijluitingen van NK (website, social media, folders en brochures).

Vorig jaar was er behoefte aan een nieuwe serie en hebben we Vivian gevraagd die te maken. Twaalf cliënten in herstel werden bereid gevonden om mee te werken. Zij zijn geportretteerd en geïnterviewd voor passende quotes. Zondag 9 februari vond in de Willem Twee Toonzaal in Den Bosch de première plaats van de nieuwe portrettenreeks. [link map Kwartaalberichten 2020-4) ] Ook presenteerde Vivian het fotoboek ‘Voor Hans’ over haar pijnlijke en bevrijdende zoektocht rondom de dood van haar broer Hans. Hij was verslaafd en 38 jaar oud toen hij in 2005 in Berlijn overleed. Zijn dood was een feit, de oorzaak een taboe. Met ‘Voor Hans’ wil Vivian taboes doorbreken en het thema verslaving bespreekbaar maken. Aan deze middag werd ook meegewerkt door Ralf Mohren, docent Nederlands en auteur, die in herstel is van een alcoholverslaving en ook aan ‘Voor Hans’ heeft meegewerkt. Ralf las passages voor uit ‘Voor Hans’ en zijn autobiografische roman Tonic. Deze middag werd muzikaal omlijst door het Will Hawkins Collectief (de NK-huisband), dat een aantal passende nummers speelde.

De nieuwe portretten zullen in de loop van 2020 verschijnen in onze communicatie!

NK start consultatieproject voor huisartsen

Sinds 1 januari 2020 kunnen huisartsen (en artsen van ketenpartners) een verslavingsarts van Novadic-Kentron consulteren voor vragen over de patiëntenzorg. Dit project biedt artsen de mogelijkheid om gericht advies te vragen over een patiënt die (nog) niet is ingeschreven bij onze organisatie. Denk hierbij aan vragen rondom een patiënt op het spreekuur bij de huisarts die wil stoppen met alcohol, vragen rondom de afbouw van opiaten of adviezen met betrekking tot medicatie tegen zucht naar middelen.

Naast deze korte, vaak telefonische adviezen is het ook mogelijk om een verslavingsarts deel te laten nemen aan een face-to-facecontact, multidisciplinair overleg of casuïstiekoverstijgend overleg. Huisartsen die gebruik maken van praktijkondersteuners die vanuit NK gespecialiseerd zijn, kunnen snel gebruik maken van de consulten, aangezien deze praktijken al bij onze zorg zijn aangesloten. Deze consultfunctie voorziet duidelijk in een behoefte: vrijwel dagelijks komen er vragen binnen, meestal van huisartsen en artsen uit de LVB-sector die verstandelijk beperkte mensen begeleiden.

De huisartsen zijn geïnformeerd via hun huisartsenoverleggen. Ook zijn de praktijken waar de gespecialiseerde praktijkondersteuners al actief waren op de hoogte gebracht door projectleider Peter van Rijsbergen. Het consultatieproject wordt gecoördineerd door Janneke de Jong en de consultfunctie wordt uitgevoerd door verslavingsarts Tim van Grinsven.

Artsen die behoefte hebben aan een consult kunnen zich melden bij een van de recepties van NK, die ervoor zorgen dat ze teruggebeld worden door Tim of een collega.

In 2019 weer meer bezoekers bij NK-testservice

In alle grote gemeenten in ons werkgebied heeft Novadic-Kentron testlocaties, die onderdeel zijn van het landelijke Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) van het Trimbos-instituut. Het aantal bezoekers van de NK-testservice is in 2019 opnieuw toegenomen ten opzichte van de vorige jaren, wat blijkt uit de forse toename van het aantal ingeleverde ‘samples’: in 2018 waren dat er 1.676, in 2019 2.218.

Het grootste deel van de aangeleverde drugs bestaat uit xtc-tabletten (62%), gevolgd door cocaïne (8%), speed (7%), 2C-B (6%), MDMA-poeder (5%) en ketamine (4%). Xtc blijft het populairst. Zorgelijk is dat de hoeveelheid MDMA per pil de afgelopen tien jaar is gestegen: er zijn steeds meer hooggedoseerde pillen op de markt. Een hoge dosering MDMA vergroot ernstige gezondheidsrisico’s zoals oververhitting en een watervergiftiging.

Opvallend is de stijging van 2C-B: in 2019 werden drie en half keer meer 2C-B-samples ingeleverd dan in 2018. 2C-B is een tripmiddel met een stimulerende werking en komt meestal voor als pil, maar soms ook als poeder. Ook ketamine is vaker aangeleverd. Ketamine komt vrijwel uitsluitend voor in poedervorm en wordt wereldwijd vooral gebruikt als acute pijnstiller. De laatste tien jaar heeft het middel langzamerhand aan populariteit gewonnen als recreatieve drug.

Daniëlle Ketelaars nieuwe coördinator testservice

Vanaf 1 januari heeft Daniëlle Ketelaars het coördinatorschap voor DIMS van Charles Dorpmans overgenomen. Daniëlle is al enige jaren werkzaam bij Novadic-Kentron als preventiewerker in de regio Helmond.

Forensische verslavingsafdeling opent Resocialisatie Unit

Medio februari heeft de FVA een nieuwe unit geopend op locatie Vught, die als naam Resocialisatie Unit heeft gekregen. De eerste cliënten verblijven inmiddels op de unit, waar in totaal plaats is voor vier cliënten. De behandeling op deze unit staat in het kader van resocialisatie en een kansrijke terugkeer naar de maatschappij.

Cliënten van de unit dienen zich zelfstandig te kunnen redden in normale dagelijkse basisbehoeften zoals eten, zelfzorg en hygiëne. De behandeling op deze afdeling is gericht op actief oefenen van en effectief en efficiënt omgaan met verantwoordelijkheden in het kader van werk of opleiding en vrije tijd. Specifieke doelen worden opgesteld ten aanzien van werken aan een gezond netwerk, opbouwen van een sociale kring en het hebben van een dagbesteding of werk. Het verblijf op de unit is een tussenstap naar een eigen (begeleide) woonplek.

Verslavingsreclassering en de wet USB

Op 1 januari 2020 treedt de wet USB (Uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen) in werking. Dat heeft gevolgen voor de werkprocessen van de verslavingsreclassering (VR). Doel van de wet is het versnellen en verbeteren van de uitvoering van een opgelegde straf en het verbeteren van de aansluiting tussen de ketenpartners. Dit betekent dat de organisaties in de executieketen, waaronder de drie reclasseringsorganisaties, anders gaan (samen)werken met verschillende ketenpartners.

Programmamanager VR Sinead Pothoven: “We staan voor de uitdaging om veranderingen die uit deze wet voortkomen, in de praktijk te brengen. Versnellen van de straf en het verbeteren van aansluiting tussen de ketenpartners, vergt een andere manier van samenwerken.”

Drie belangrijke wijzigingen voor de VR zijn:

  • De administratieve handelingen voor werkstraffen worden versimpeld en er gelden strakke termijnen voor werkstraffen.
  • Voor Toezicht wordt de opdrachtgever het Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen (AICE). We adviseren aan het AICE over zaken als de tenuitvoerlegging van straffen, wijziging voorwaarden en verlenging van de proeftijd.
  • De datum van invrijheidstelling kan met de komst van de USB ook in het weekend of op feestdagen vallen. Wellicht is dan inzet van VR nodig of moet het toezicht al in het week­end worden opgestart.

Housing First gaat cliënten nieuw bestaan bieden: eigen huurhuis voor daklozen Den Bosch

Het project Housing First is een samenwerkingsverband van NK met Maatschappelijke Opvang, gemeente Den Bosch, Farent sociaal werk en Reinier van Arkel. Housing First biedt dit jaar twintig Bossche dak- en thuislozen een huurhuis. Zij worden intensief begeleid. Doel is met hen op termijn toe te werken naar een zelfstandig leven. Noortje Koolen van de Maatschappelijke Opvang coördineert dit project. Noortje: “Housing First is begonnen in de Verenigde Staten en bestaat in ons land sinds 2009. Er zijn op dit moment twintig initiatieven die behoorlijk succesvol zijn. Wereldwijde resultaten van Housing First laten zien dat gemiddeld acht van de tien personen duurzaam blijven wonen.”

Deelnemers aan Housing First hebben meerdere problemen (waaronder psychiatrische problematiek of verslaving), zijn minimaal 24 jaar oud en hebben binding met de gemeente Den Bosch. Noortje: “De deelnemers die tot dan op straat leven, krijgen direct een huurhuis. Ze worden daarbij intensief begeleid in het zelfstandig wonen en functioneren. Dat is de start van een herstelperiode en de eerste stap naar zelfstandig wonen en weer meedoen in de maatschappij. De deelnemers betalen de huur van hun uitkering en hebben dezelfde rechten en plichten als andere huurders. Aanvullende voorwaarden zijn dat ze onze begeleiders toegang moeten geven tot hun woning en hulp accepteren om hun huishoudboekje op orde te brengen en te houden. Deelnemers krijgen gemiddeld zes en half uur begeleiding per week, waarbij we – als daar behoefte aan is – ook met hen op zoek gaan naar werk of dagbesteding.”

NK is als samenwerkingspartner bij Housing First betrokken. NK heeft een deelnemerslijst voor Housing First opgesteld, neemt deel aan de projectgroep en levert de begeleiders, waaronder een ervaringsdeskundige.