Kort nieuws: NovaFarm-Grip, ZorgDomein en Local PASS

In deze rubriek brengen we u met enkele korte berichten op de hoogte van recente ontwikkelingen. Deze keer:

  • NovaFarm-Grip gaat zelfstandig
  • Novadic-Kentron op ZorgDomein
  • Europees project pakt problemen met drugs op lokaal niveau aan

NovaFarm-Grip gaat zelfstandig, maar blijft samenwerken met Novadic-Kentron

Als gevolg van de veranderingen in de zorg kan Novadic-Kentron de dagbesteding voor cliënten bij de zorgboerderijen van NovaFarm-Grip niet langer optimaal uitvoeren in eigen beheer. NovaFarm-Grip is om deze reden verder gegaan als zelfstandige B.V., onder leiding van een van de oud-medewerkers, Bart van den Boogaard. Zo blijft het mooie aanbod van de zorgboerderijen via NovaFarm-Grip bestaan. Novadic-Kentron kan blijven doorverwijzen naar een professionele organisatie die ook de eindverantwoordelijkheid draagt voor de zorg op de boerderijen. De boeren blijven de aansturing van de cliënten op de werkvloer verzorgen. De medewerkers van NovaFarm-Grip B.V. zorgen voor de toeleiding, evaluatie van de doelen, coaching van de boer en begeleiding van de cliënt. Omdat de zorgboerderijen van NovaFarm-Grip voor Novadic-Kentron “preferred suplier” blijven van deze vorm van dagbesteding, zal onze organisatie ook na de overname intensief met NovaFarm-Grip samenwerken. Onze behandelaars kunnen cliënten daardoor soepel en snel doorverwijzen naar de zorgboerderijen. Meer informatie vindt u op de website www.novafarm-grip.nl.

Novadic-Kentron op ZorgDomein

Vanaf 1 maart kunnen huisartsen hun cliënten elektronisch via de online applicatie ZorgDomein naar Novadic-Kentron en KentraBasis (RoderConsult) verwijzen. Dat betekent dat vanaf dat moment reguliere en verkorte toegangstijdafspraken via ZorgDomein verstuurd kunnen worden. Via ZorgDomein kan de huisarts makkelijker zien welke zorg beschikbaar is, en verloopt de verwijzing sneller, directer en eenvoudiger. De meeste huisartsen in Brabant werken al met ZorgDomein. Uiteraard kunnen huisartsen die nog niet met ZorgDomein werken, nog steeds een reguliere verwijsbrief gebruiken. U vindt hier op onze website onder Professionals en verwijzers meer informatie over. Wij zijn op ZorgDomein te vinden onder het specialisme Psychiatrie/GGZ.

Europees project pakt problemen met drugs op lokaal niveau aan

Op 5 en 6 februari vond in Breda een Europese conferentie plaats rondom de lokale aanpak van nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) en daarmee samenhangende problemen. Novadic-Kentron organiseerde deze conferentie samen met de gemeente Breda. Met nog zeven andere Europese partners vormden zij het project Local PASS dat op deze conferentie haar onderzoeksresultaten presenteerde.

Local PASS ontwikkelde een gestandaardiseerde lokale aanpak om tijdig en adequaat te reageren op nieuwe psychoactieve stoffen. De aanpak bestaat uit drie onderdelen: identificatie, risicotaxatie en inzet van interventies. Voor ieder onderdeel is een richtlijn met een overzichtelijke tool ontwikkeld.

Het is de bedoeling dat er lokaal panels worden opgericht. In die panels komen vertegenwoordigers bijeen van verschillende lokale partijen die bij drugs en drugspreventie betrokken zijn. Denk hierbij aan lokale overheid, zorginstellingen, politie, maar ook bijvoorbeeld organisatoren van dancefeesten. Signalen vanuit het werkveld over nieuwe stoffen of nieuwe trends met bekende stoffen worden verzameld in het panel. Met behulp van de drie richtlijnen en tools bepalen de panels welke stappen nodig zijn om tijdig en op een doelmatige manier te reageren.

Dit artikel is verschenen in onze e-mailnieuwsbrief. Wilt u deze ook ontvangen? Meld u dan hier aan!