Kort nieuws tweede kwartaal 2020

Afgelopen jaren vond u in onze nieuwsbrief elk kwartaal een overzicht van de verschillende gebieden binnen onze zorg. Om u sneller te voorzien van de meest interessante informatie, selecteren we voortaan alleen de meest opvallende ontwikkelingen in één kort overzicht. Hieronder leest u meer over:

  • steeds vaker 2C-B bij testservice NK;
  • verslavingsreclassering gaat Ruma-marker inzetten voor urinecontroles;
  • coronacrisis geeft boost aan NK digitaal;
  • verhuizing jeugdkliniek;
  • Forensische verslavingszorg presenteert zich aan netwerkpartners;
  • infographic inzet Preventie en Advies & Informatie in 2019. 

Steeds vaker 2C-B bij NK testservice

Bij de zeven testlocaties van NK kunnen gebruikers hun drugs laten testen. Het afgelopen jaar wordt over de hele provincie steeds vaker 2C-B aangeboden. In 2018 gebeurde dat 36 keer, in 2019 125 keer: meer dan drie keer zo veel! Het middel wordt vooral in de thuissituatie en op festivals gebruikt. Het grootste deel van de bezoekers van de testservice is tussen 18 en 28 jaar en mannen zijn licht in de meerderheid. Het lijkt erop dat tripmiddelen aan populariteit winnen. Dit is een trend die door het Trimbos-instituut ook landelijk gezien wordt. De effecten van 2C-B zijn afhankelijk van de dosering. Een hoge dosering kan leiden tot een zogenaamde bad trip, een overweldigende angstige ervaring: 2C-B kan zelfs psychoses uitlokken. Met name voor onervaren gebruikers ligt dit risico op de loer. Over de risico’s op langere termijn is nog maar weinig bekend. Daar komt bij dat in bijna 70% van de aangeboden 2C-B vervuilingen worden aangetroffen, het gaat dan vaak om onbekende stoffen waarvan de effecten en risico’s niet bekend zijn. 

Verslavingsreclassering gaat Ruma-marker inzetten voor urinecontroles

Door de coronamaatregelen was het een tijdlang niet mogelijk om voor cliënten van de verslavingsreclassering (VR) urinecontroles (UC) af te nemen. Dit is een risico, omdat UC’s vaak als voorwaarde van het toezicht zijn opgelegd. Daarom is de VR op zoek gegaan naar een alternatief om de continuïteit te garanderen. We hebben een oplossing gevonden door gebruik te gaan maken van de Ruma-marker. De Ruma-marker is een drankje dat na inname dient als controlemiddel op de ingeleverde urine. Het lab kan hiermee vaststellen dat de urine die wordt gecontroleerd, daadwerkelijk is te koppelen aan de cliënt. Fraude wordt daarmee onmogelijk. De cliënt neemt het drankje onder toezicht in. Vervolgens kan de medewerker of de cliënt zelf de urine opsturen naar het lab. Vooralsnog gaat het om een proef tot het einde van het jaar, waarna de proef landelijk geëvalueerd wordt en besloten wordt of de VR de Ruma-marker blijft inzetten bij UC’s. doorgaan. Aan de proef doen naast NK ook Iriszorg, Antes, Emergis en Mondriaan mee.

Coronacrisis geeft boost aan NK digitaal 

De coronacrisis heeft ons veel gekost, maar heeft wel een boost gegeven aan NK Digitaal (zorg op afstand) door meer online behandelmodules en videobellen in te zetten bij de behandeling. Er is een nieuwe werkelijkheid aan het ontstaan waarin digitaal behandelen normaal wordt en blended de norm. CRA (Community Reinforcement Approach) blijft de basis van deze blended behandelmethode. NK wordt bij de verdere implementatie van het digitale zorgaanbod ondersteund door Minddistrict. Samen met Minddistrict is hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe e-healthtoepassingen. Ook voor beeldbellen, dat steeds belangrijker wordt, heeft Minddistrict een gebruiksvriendelijke app voor cliënten ontwikkeld en een heel mooi instructiefilmpje gemaakt.

Daarnaast werken we aan twee nieuwe modules in Minddistrict. Deze zomer kunnen cliënten van NK al aan de slag met de welkomstmodule, die wordt ingezet tijdens de wachttijd. Nieuw ingeschreven cliënten kunnen hierin kennismaken met NK, oefeningen doen en daarmee de eerste stappen zetten in hun herstel, en zichzelf voorbereiden op het intake/adviesgesprek. Ook wordt gewerkt aan een cliëntportaal, waarmee cliënten, waar en wanneer ze maar willen, inzage hebben in hun dossier. Via dit portaal kunnen cliënten ook meteen inloggen in hun online behandelomgeving. Het cliëntportaal kan naar verwachting najaar 2020 in gebruik worden genomen.

Verhuizing jeugdkliniek

Op vrijdag 5 juni is de jeugdkliniek verhuisd van Sint-Oedenrode naar Vught. Die dag was er een alternatief programma bedacht om de verhuizers de gelegenheid te geven om de spullen naar Vught over te brengen. Daar konden de cliënten dezelfde avond terecht om hun eigen kamer in te richten. Deze verhuizing vloeit voor uit het veranderde zorglandschap, waarbij ambulante zorg wordt uitgebreid en klinische zorg wordt afgebouwd.

Op de NK-locatie in Vught zijn alle faciliteiten aanwezig (sportzaal, muziekruimte, et cetera) die de jeugdkliniek ook in Sint-Oedenrode ter beschikking had. Het nieuwe adres van de jeugdkliniek is Hogedwarsstraat 3, 5261 LX in Vught. Telefonisch is de jeugdkliniek bereikbaar via de receptie op 073-684 95 00 of het nieuwe hoofdnummer 06-20 38 91 32.

Forensische verslavingszorg presenteert zich aan netwerkpartners

De forensische verslavingszorg (FVZ) van NK wilde dit voorjaar een rondje langs diverse netwerkpartners en verwijzers maken om zichzelf te presenteren en informatie te geven over de forensische ambulante zorg en het forensisch FACT. Maar door alle coronamaatregelen kon de geplande toer niet doorgaan. FVZ-medewerkers Mandy Eerbeek en Evelien Tulp besloten om het anders te doen. Ketenpartners werden op 7 en 14 juli uitgenodigd om naar Vught te komen, waar in de vergaderruimtes iedereen voldoende afstand kon houden. Dat bleek een succes: de geplande presentaties waren al snel volgeboekt met het maximale aantal deelnemers.

Mandy en Evelien hebben vooral veel verteld over wat ze binnen de forensische verslavingszorg allemaal doen, maar ook is er kort stilgestaan bij NK als organisatie. Netwerkpartners en verwijzers kregen daarnaast uiteraard ook de ruimte om hun vragen te stellen. Alle aanwezigen gaven positieve reacties en vonden het leuk te horen hoeveel er mogelijk is binnen de forensische zorg. Voor herhaling vatbaar dus! En dat gaat ook gebeuren: er worden nu presentaties gepland in andere regio’s. 

Infographic inzet Preventie en Advies & Informatie in 2019

De medewerkers en vrijwilligers van de afdelingen Preventie en Advies & Informatie van Novadic-Kentron hebben zich het afgelopen jaar weer volop ingezet om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van problemen door alcohol, drugs, gokken, internetten of medicijnen. Ze staan dagelijks klaar om vragen te beantwoorden over (middelen)gebruik en verslaving, verzorgen voorlichtingen en andere activiteiten voor een breed publiek in onder andere het onderwijs, jeugd- en jongerenwerk en op evenementen. Ze ondersteunen mensen met vragen over hun eigen gebruik, professionals die te maken krijgen met gebruik en misbruik van genotmiddelen bij hun cliënten/patiënten, maar ook naasten kunnen terecht met hun vragen. We zijn trots op wat we bereiken en delen dit graag met u. We hebben enkele cijfers uit 2019 voor u op een rij gezet in deze overzichtelijke infographic.