Korte berichten

De Novadic-Kentronvoucher voor ketenpartners: maak kennis met ons aanbod!

Wij vinden het zeer belangrijk om onze opdrachtgevers, beleidsmakers en ketenpartners te informeren over ons zorgaanbod en negatieve beeldvorming rondom verslaving en middelengebruik te doorbreken. Een nieuw middel om dit te bereiken, is de Novadic-Kentronvoucher. Hiermee kunnen gemeentebestuurders, raadsleden en beleidsambtenaren – maar ook andere ketenpartners – nader kennis maken met onderdelen van Novadic-Kentron. Die kennismaking gebeurt door lezingen, gesprekken met medewerkers en cliënten, en werkbezoeken. Tot nu toe is de voucher vooral in de regio Eindhoven ingezet. Zo waren eind april de Eindhovense wethouder Lenie Scholten, tien raadsleden en de griffier te gast bij de woonvoorziening aan de Boschdijk. Ze kregen een rondleiding, gingen in gesprek met bewoners en medewerkers en maakten kennis met de Cliëntenraad. Ook woonden ze presentaties bij over de Community Reinforcement Approach (onze leidende behandelvisie) en over trends op het gebied van middelengebruik. De reacties waren erg positief en afgesproken werd om in het najaar van 2015 een vervolg te plannen. Alle geïnteresseerde ketenpartners kunnen op maat gemaakte Novadic-Kentronvouchers aanvragen via communicatie@novadic-kentron.nl!

Medische Heroïne Unit Tilburg verhuisd

Op 24 en 25 juni is de Medische Heroine Unit in Tilburg verhuisd van de Burgemeester Suijsstraat naar de nieuwe locatie locatie Jan Wierhof. De unit is sinds 26 juni weer operationeel. In de MHU wordt naast medische heroïne ook methadon verstrekt. Voor de ingebruikname was er gelegenheid voor de leden van de beheergroep Jan Wier en wethouder Hans Kokke om een kijkje te nemen in de nieuwe ruimte. De beheergroep is nauw betrokken geweest bij de verhuisplannen en de inrichting van het terrein van de nieuwe MHU. Na de zomervakantie zal er nog een open dag worden georganiseerd voor de buurtbewoners en andere belangstellenden. Met het beheeroverleg is afgesproken dat medewerkers regelmatig een ronde door de buurt lopen. We proberen hiermee eventuele overlast tot een minimum te beperken en net als op de vorige locatie een bijdrage te leveren aan de veiligheid in de wijk.

Kentra maakt zorgafspraken met De La Salle

Kentra en Kentra24 hebben onlangs hernieuwde samenwerkingsafspraken gemaakt met De La Salle in Boxtel: een orthopedagogisch behandel- en expertisecentrum voor jongeren van 6 tot 21 jaar. Deze jonge cliënten hebben meestal een licht verstandelijke beperking, vaak gecombineerd met middelengebruik, gedragsproblemen of psychiatrische problemen. De La Salle heeft Kentra/Kentra24 gevraagd mee te denken over beleid waarmee de combinatie LVB en middelengebruik structureel aandacht krijgt. Het nieuwe beleidsdocument wordt geïmplementeerd bij behandelaars en groepsleiding. Daarnaast is vastgesteld dat uitbreiding van de samenwerking tussen Kentra/Kentra24 en De La Salle noodzakelijk is. De koppeling van de expertise van beide instellingen rondom complexe LVB- en middelenproblemen is nodig om een goed aanbod van preventie, hulp en deskundigheidsbevordering te ontwikkelen. Daarom is aan de beleidsdocumenten een bijlage toegevoegd waarin een aantal zorgarrangementen zijn beschreven.

SVP-CN intensiveert samenwerking binnen de justitiële keten

De SVP-CN (Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie Caribisch Nederland) is op Bonaire gestart met twee initiatieven om meer activiteiten binnen de justitiële keten te ontwikkelen. Zo is met de Reclassering, Jeugdzorg, OM, Voogdijraad en politie een samenwerkingsverband aangegaan dat werkt zoals de Veiligheidshuizen in Nederland. De hulpverleners zitten echter niet in één pand: Bonaire is zo klein dat de hulpverleners elkaar sowieso regelmatig ontmoeten. Wel wordt wekelijks casusoverleg gepland. Ook met de gevangenis op Bonaire wordt intensiever samengewerkt. Er zijn afspraken gemaakt om psycho-educatie en motiverende gespreksvoering voor gedetineerden met verslavingsproblemen in te zetten. Daarnaast is afgesproken om zo vroeg mogelijk te starten met re-integratie- en resocialisatietrajecten. Om deze initiatieven uit te werken, heeft de SVP-CN onlangs twee forensische casemanagers aangetrokken. Zij worden vooralsnog vooral ingezet op Bonaire. Later wordt bekeken of activiteiten binnen de justitiële keten uitgebreid kunnen worden naar Saba en Sint Eustatius.

Theateravond ‘Who cares?‚’ opnieuw zeer geslaagd

In april werd voor de tweede keer in Den Bosch de muzikale theateravond ‘Who cares?‚’ georganiseerd. Deze theateravond, een initiatief van de Vrienden van Novadic-Kentron, is een samenwerkingsproject van Novadic-Kentron met de Will Hawkins Foundation, Koning Willem 1 College en LEF. De 150 bezoekers kregen een gevarieerd, boeiend en indrukwekkend programma te zien. Er waren drie voorstellingen over alcohol- en eetverslaving door derdejaarsstudenten van het Koning Willem 1 College, die werden omlijst door passende muziek van de Kentra24-band (cliënten en medewerkers van onze jeugdkliniek), HaroldK en het duo Thomas & Guus. Veldwerker en presentator Charles Dorpmans interviewde op indringende wijze Ralph Mohren, schrijver van de autobiografische roman Tonic, over een aan alcohol verslaafde leraar. ‘Who Cares?‚’ bleek opnieuw een schot in de roos. De theateravond kreeg ook van het Brabants Dagblad lovende kritieken. Novadic-Kentron zal volgend jaar opnieuw een ‘Who Cares?‚’-avond plannen en de mogelijkheden onderzoeken om de theateravond ook in andere delen van ons werkgebied te organiseren.