Kwaliteit en onderzoek tweede kwartaal 2017

Als toonaangevend expert op het gebied van riskante leefstijl en verslaving, heeft NK veel aandacht voor het ontwikkelen en vergroten van kennis en het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. Hieronder de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied in het tweede kwartaal van 2017. 

Intentieverklaring Maak de Zorg Rookvrij! ondertekend  

Woensdag, 31 mei, vond in Utrecht het symposium Maak de Zorg rookvrij! plaats. Tijdens dit symposium hebben een groot aantal instellingen, zoals GGZ Nederland en het Netwerk Verslavingszorg, een intentieverklaring ondertekend. Walther Tibosch heeft de intentieverklaring ondertekend namens het Netwerk Verslavingszorg, waaraan naast NK ook andere verslavingszorginstellingen deelnemen. In deze intentieverklaring komen de instellingen overeen dat niet-roken de norm is in zorginstellingen, dat zorgmedewerkers niet meer roken tijdens het werk en dat stoppen met roken actief onder de aandacht wordt gebracht bij cliënten, patiënten en bezoekers. NK zet actief in op stoppen met roken. Zo voeren wij vanaf 1 juli een volledig rookvrij beleid  voor medewerkers. Ook bezoekers, ambulante cliënten en leveranciers roken niet meer op en rond NK-locaties. 

Internationale waardering voor geneesheer-directeur Victor Buwalda

Op 23 mei is dr. Victor Buwalda tijdens een internationaal congres in San Diego Amerika benoemd tot international distinguished fellow van de American Psychiatric Association (APA). Victor heeft deze erkenning te danken aan het feit dat hij als autoriteit wordt gezien op het gebied van outcomemanagement en leiderschap. Hij leverde via vele symposia en lezingen een onderscheidende bijdrage aan leiderschap in de psychiatrie, waarbij steevast het in hun kracht zetten van mensen een centrale plaats inneemt.

Subsidie door ZonMW toegekend voor ontwikkelen richtlijn GHB-terugvalmanagement

NISPA heeft samen met Novadic-Kentron, Arkin, Trimbos-instituut en Bonger Instituut voor Criminologie subsidie ontvangen om de komende twee jaar een GHB-behandelrichtlijn te ontwikkelen. Het project is getiteld: “Breaking the vicious cycle of GHB use and relapse: The development of an intervention guideline and piloting project”. Hiervoor is € 200.000 beschikbaar gesteld door ZonMW. De richtlijn moet leiden tot vermindering van terugval onder patiënten met GHB-afhankelijkheid. Ook onze NISPA-partners VNN, Tactus en Vincent van Gogh worden betrokken bij dit project.

Onderzoek naar invloed licht op slaap-waakritme verslaafden

NK geneesheer-directeur Victor Buwalda en wetenschappelijk medewerker Cor Verbrugge voeren in samenwerking met de Human Technology Interaction afdeling van de TU in Eindhoven en het FACT-team in Den Bosch een onderzoek uit naar de invloed van licht op het slaap-waakritme bij chronisch alcoholverslaafde mensen. In dit onderzoek worden slaapproblemen, middelengebruik, lichtblootstelling, fysieke en sociale activiteit en moeilijke momenten van alcoholisten in kaart gebracht. Inzichten die verkregen worden, kunnen leiden tot verder onderzoek naar lichtinterventies ter verbetering van het bioritme, waardoor weerstand tegen de verleiding van alcohol wordt versterkt.

Uniformering indicatiestelling verslavingszorg

NK-medewerkers Laura DeFuentes-Merillas, Boukje Dijkstra en Cor Verbrugge hebben een literatuurstudie uitgevoerd in opdracht van NISPA en IVO voor een rapport dat beoogt de indicatiestelling in de verslavingszorg te uniformeren en aan te laten sluiten bij recent beschikbare nationale en internationale onderzoeksresultaten. Het project heeft veel informatie opgeleverd over onder andere de keuzes die ten grondslag liggen aan de indicatiestelling.

Europees onderzoek drugsgebruik

Jaarlijks publiceert het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) een overzichtsrapport voor geheel Europa met diverse trends en ontwikkelingen. Via de Nationale Drugs Monitor heeft ook NK hieraan meegewerkt. In het in juni verschenen ‘European Drug Report 2017: Trends & Developments’ signaleert het EMCDDA een toename in het aantal drugsoverdoseringen en een gestaag groeiend aanbod van nieuwe psychoactieve stoffen op de Europese drugsmarkt. Zeer sterk werkzame synthetische opiaten zorgen voor grote gezondheidsrisico’s. De hulpvraag voor cannabisproblematiek groeit gestaag. Onderstaand hebben we enkele opvallende ontwikkelingen voor Nederland eruit gelicht.

Cannabishulpvraag neemt toe

De meest recente cijfers laten zien dat in de EU ongeveer 17,1 miljoen jongeren en jongvolwassenen van 15-34 jaar, ofwel 13,9% van de bevolking, in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt. Nederland ligt hier met 16,1% boven. Evenals in veel andere landen maakt cannabis een groot deel uit van de hulpvraag vanwege drugsgebruik en neemt het aantal cannabiscliënten toe.

Toename beschikbaarheid cocaïne

Het EMCDDA signaleert een toename van de beschikbaarheid van cocaïne. Dit is gebaseerd op studies van rioolwateranalyses (2015-2016), inbeslagnames, prijzen en zuiverheid. Ook in Nederland zijn er tekenen van een toenemende beschikbaarheid waarneembaar. Het recent verschenen Jaarbericht van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) laat een lichte daling zien van de prijzen en een toename in zuiverheid. Bevolkingsonderzoeken laten vooralsnog geen toename van cocaïnegebruik zien. Wel wordt in de Amsterdamse Antenne-monitor een toename van de populariteit gesignaleerd, met name in kringen met meer geld, waar het middel bijdraagt aan status en glamour.

XTC- en amfetaminegebruik hoog in Nederland

Het Country Drug Report 2017 laat zien dat Nederland goed presteert ten aanzien van de gezondheidsgevolgen van harddrugsgebruik. Het aantal sterfgevallen per miljoen inwoners is nog steeds relatief laag, het aantal opiaatverslaafden per 1.000 inwoners is klein en er is bijna geen aanwas van nieuwe hiv-infecties onder (injecterende) drugsgebruikers. Maar het percentage (jongvolwassen) gebruikers van cocaïne, xtc en amfetamine in de algemene bevolking is hoog. Voor xtc en amfetamine gaat Nederland in de EU zelfs aan kop. Een verklaring is niet direct voorhanden. In Nederland zijn deze middelen, vooral amfetamine en xtc, populair in het uitgaansleven, waar het merendeel van de stappers het gebruik beperkt tot een enkele keren per jaar.

Download het hele rapport