Logo Novadic-Kentron eenmalig op shirts FC Utrecht: mensen met een verslaving staan er niet alleen voor!

Gisteren gaf Zorg van de Zaak hun plek op de shirts van FC Utrecht eenmalig aan Novadic-Kentron. Tijdens de wedstrijd Willem II – FC Utrecht op zondag 16 februari speelden de Utrecht-spelers met het logo van NK op de voorkant van de voetbalshirts. Sinds augustus 2019 maakt NK deel uit van het Zorg van de Zaak Netwerk. Met de shirtwissel willen Zorg van de Zaak en NK aandacht vragen voor het verminderen van stigma’s rond verslaving en verslavingszorg. Samen met de bedrijfsonderdelen van het Zorg van de Zaak Netwerk ondersteunt NK mensen die om welke reden dan ook uitvallen door een verslaving, zodat ze weer mee kunnen doen in de maatschappij. Zorg van de Zaak deelt de ambitie van NK om het stigma rondom verslaving te verkleinen.

Een belangrijk speerpunt van het netwerk is het verlagen van de drempel naar verslavingszorg door krachtige profilering en het verminderen van stigma’s rondom verslaving, onder andere door de inzet van ervaringsdeskundigen. Een verslaving is niet altijd zichtbaar en mensen praten er liever niet over. Daardoor zoeken veel mensen pas hulp wanneer ze al jaren met problemen worstelen. Terwijl vroeg ingrijpen de kans op herstel vergroot. Een verslaving kan iedereen overkomen. Daarom willen we de taboes wegnemen en daarmee de drempels verlagen om erover te praten én hulp te vragen.

Een veld vol voetballers die lieten zien dat je sámen Nieuwe Kansen creëert! De FC Utrecht-spelers droegen het logo van NK om te laten zien dat personen met een verslaving er niet alleen voor staan. Zij hebben, net als de voetballers, een team nodig om hun doelen te bereiken. Mensen die je coachen, voor je zorgen, en je aanmoedigen. Samen creëren we Nieuwe Kansen!

Bij deze wedstrijd wa­ren zo’n hon­derd NK-me­de­wer­kers en hun part­ners, kin­de­ren, vrien­den te gast in het Wil­lem II-sta­di­on.  Ze wer­den ont­van­gen in een van de bu­si­ness­ruim­tes met een drank­je en een hap­je. Kort voor de wed­strijd was er een of­fi­ci­eel mo­ment, waar­bij Joost Broer­se (ex-spe­ler en com­mer­ci­eel di­rec­teur FC Utrecht) en Utrechtdoel­man Maar­ten Pa­es een kor­te toe­spraak hiel­den en een in­ge­lijst FC Utrecht­shirt met No­va­dic-Ken­tron­lo­go over­han­dig­den aan Si­grid Wijn­bergh en Wal­ther Ti­bosch. (zie foto boven artikel, vlnr Walther Tibosch, Sigrid Wijnbergh, Maarten Paes en Joost Broerse)

Klik hier voor een filmpje van deze wedstrijd.