LSOVD biedt steun aan naasten in samenwerking met Novadic-Kentron

De LSOVD (Landelijke stichting voor ouders en verwanten van drugsgebruikers) biedt al sinds de jaren tachtig steun aan naasten. De vrijwilligers van de LSOVD zijn allen ervaringsdeskundig en therapeutisch geschoold om verantwoord begeleiding te kunnen bieden. De LSOVD biedt landelijk een telefonische hulpdienst en organiseert in Brabant en Nijmegen gespreksgroepen voor naasten. Doordat veel hulp aan naasten niet meer wordt vergoed en Novadic-Kentron hier dus noodgedwongen minder in kan doen dan gewenst, is het bijzonder prettig dat behandelaars van Novadic-Kentron naasten kunnen doorsturen naar de hulp van de LSOVD. Omdat de LSOVD bij zowel behandelaars en naasten zelf echter nog onvoldoende bekend is, gaan Novadic-Kentron en de LSOVD intensiever samenwerken.

Novadic-Kentron biedt in verschillende steden bijeenkomsten voor naasten van cliënten aan: door deelname van vrijwilligers van de LSOVD aan deze bijeenkomsten, willen we deze bijeenkomsten inhoudelijk uitbreiden, maar ook willen we voor naasten de drempel verlagen om zich bij de LSOVD te melden voor steun en advies. Deze samenwerking zal starten in september. Wilt u als naaste informatie over deze bijeenkomsten? Neem contact met ons op.