Maatregelen tegen verdere verspreiding coronavirus

Onze organisatie baseert haar beleid op de richtlijnen en maatregelen van de regering en het RIVM. Op de website van het RIVM kunt u alle landelijke voorzorgsmaatregelen én de actuele informatie teruglezen.

De cliëntenzorg gaat zo veel mogelijk door

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland neemt snel toe. NK heeft de nodige maatregelen getroffen om hiermee om te gaan. We proberen zo lang en zo goed mogelijk zorg te (blijven) verlenen aan onze cliënten, maar waar mogelijk wel in aangepaste vorm, zoals bijvoorbeeld door het gebruik van e-health en beeldbellen. Als er een therapeutische/medische noodzaak is, nemen wij wel cliënten op. Om het sociale verkeer in en uit de kliniek te beperken en om het risico van besmettingen onder medewerkers en cliënten zo klein mogelijk te houden, is het gedurende de opname slechts beperkt mogelijk om de kliniek voor korte of langere duur te verlaten.

Bericht aan onze cliënten

Het managementteam van NK heeft voor al onze cliënten de volgende boodschap.

Wat vragen we van cliënten en bezoekers op onze locaties?

We vragen onze cliënten en bezoekers de volgende hygiënische voorzorgsmaatregelen te treffen:

  • handen regelmatig wassen met water en zeep;
  • hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
  • papieren zakdoekjes gebruiken en deze weggooien na gebruik;
  • geen handen schudden;
  • afstand bewaren van elkaar (ongeveer 1,5 meter);
  • fysieke aanwezigheid en contact waar en wanneer mogelijk vermijden en in plaats hiervan op afstand (telefonisch, digitaal) contact leggen.

Maatregelen bezoek

  • De overheid adviseert om sociaal contact tot het noodzakelijke te beperken. Dit betekent voor NK dat er voorlopig geen bezoek mogelijk is in de kliniek.
  • Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk na besluit van de behandelaar van de cliënt. Van deze bezoekers registreren we wel de naam en telefoonnummer.
  • Bezoekers met toestemming, leveranciers, monteurs et cetera met luchtwegklachten (verkoudheid, hoesten, benauwdheid) hebben geen toegang tot onze gebouwen. Dit geldt ook voor milde klachten!

Maatregelen niet opgenomen cliënten

De poliklinische en ambulante behandeling van onze cliënten vindt zo veel mogelijk op afstand plaats met behulp van digitale hulpmiddelen als online behandeling, mobiele telefoon, skype, et cetera. Als toch face-to-face contact noodzakelijk is, zullen onze hulpverleners ook hierbij proberen het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden. Wij vragen dan ook van u om u aan de hygiëneregels te houden (afstand houden, geen hand geven, niesen/hoesten in elleboog, regelmatig handen wassen).

Bovenstaande maatregelen zijn ingrijpend, maar hard nodig om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat is een maatschappelijke verantwoordelijkheid die alle Nederlanders samen dragen. Wij rekenen op uw begrip!

Meer ondersteuning nodig?

Heeft u behoefte aan contact tijdens de coronacrisis? Bekijk hier de beschikbare hulpdiensten buiten NK.