Maatregelen tegen verdere verspreiding coronavirus

Onze organisatie baseert haar beleid op de richtlijnen en maatregelen van de regering en het RIVM. Op de website van het RIVM kunt u alle landelijke maatregelen én de actuele informatie teruglezen.

De cliëntenzorg gaat zo veel mogelijk door

NK heeft de nodige maatregelen getroffen in verband met het coronavirus. We blijven zo lang en zo goed mogelijk zorg verlenen aan onze cliënten, maar waar mogelijk wel in aangepaste vorm, zoals bijvoorbeeld door het gebruik van e-health en beeldbellen. Als er een therapeutische/medische noodzaak is, nemen wij wel cliënten op. Om het sociale verkeer in en uit de kliniek te beperken en om het risico van besmettingen onder medewerkers en cliënten zo klein mogelijk te houden, is het gedurende de opname slechts beperkt mogelijk om de kliniek voor korte of langere duur te verlaten.

Bericht aan onze cliënten

Het managementteam van NK heeft voor al onze cliënten de volgende boodschap.

Wat vragen we van cliënten en bezoekers op onze locaties?

We vragen onze cliënten en bezoekers de volgende hygiënische voorzorgsmaatregelen te treffen:

  • handen regelmatig wassen met water en zeep;
  • hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
  • papieren zakdoekjes gebruiken en deze weggooien na gebruik;
  • geen handen schudden;
  • afstand bewaren van elkaar (ongeveer 1,5 meter);
  • fysieke aanwezigheid en contact waar en wanneer mogelijk vermijden en in plaats hiervan op afstand (telefonisch, digitaal) contact leggen.

Maatregelen bezoek

  • De overheid adviseert om sociaal contact tot het noodzakelijke te beperken. Dit betekent voor NK dat er voorlopig beperkt bezoek mogelijk is in de kliniek (uitsluitend op afspraak). Informeer bij de betreffende afdeling naar de mogelijkheden en richtlijnen. Voor bezoek geldt altijd dat ze afstand moeten houden en geen fysiek contact mogen hebben met de cliënt.
  • Bezoekers met toestemming, leveranciers, monteurs et cetera met luchtwegklachten (verkoudheid, hoesten, benauwdheid) hebben geen toegang tot onze gebouwen. Dit geldt ook voor milde klachten!

Maatregelen niet opgenomen cliënten

De poliklinische en ambulante behandeling van onze cliënten vindt zo veel mogelijk op afstand plaats met behulp van digitale hulpmiddelen als online behandeling, mobiele telefoon, skype, et cetera. Als toch face-to-face contact noodzakelijk is, zullen onze hulpverleners ook hierbij proberen het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden. Wij vragen dan ook van u om u aan de hygiëneregels te houden (afstand houden, geen hand geven, niesen/hoesten in elleboog, regelmatig handen wassen).

Bovenstaande maatregelen zijn ingrijpend, maar hard nodig om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat is een maatschappelijke verantwoordelijkheid die alle Nederlanders samen dragen. Wij rekenen op uw begrip!

Tijdelijke sluiting ambulante vestigingen Bergen op Zoom en Oss

Ambulante zorg wordt nu zoveel mogelijk via audiovisuele middelen en digitaal (e-health) aangeboden.  Voor de ambulante vestigingen in Bergen op Zoom en Oss betekent dit dat hier tijdelijk geen cliënten meer naar toe komen. De locaties zijn dan ook voorlopig gesloten. Behandelaars zijn voor cliënten, naasten en verwijzers uiteraard gewoon telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Testservice drugs

Inleveren van samples bij de testservice kan alleen op afspraak in Breda, Den Bosch en Tilburg. De testservices in Eindhoven, Helmond, Oss en Roosendaal zijn tot nadere berichtgeving gesloten.

Klik hier voor meer informatie over het maken van een afspraak (dagen, tijdstippen en telefoonnummers)

Meer ondersteuning nodig?

Heeft u behoefte aan contact tijdens de coronacrisis? Bekijk hier de beschikbare hulpdiensten buiten NK.