Laatste update: 16 maart 2021

Onze organisatie baseert haar beleid op de richtlijnen en maatregelen van de regering en het RIVM. Op de website van het RIVM kunt u alle landelijke maatregelen én de actuele informatie teruglezen.

De cliëntenzorg zo veel mogelijk digitaal

Novadic-Kentron heeft naar aanleiding van het toenemend aantal besmettingen -zowel binnen als buiten onze instelling- besloten om tot nader bericht onze dienstverlening zoveel als mogelijk online en via beeldbellen in te vullen. We realiseren ons dat dit impact kan hebben op onze cliënten. Hierdoor kunnen we wel zorg aan cliënten blijven garanderen én continueren. Wij hopen dat we de dienstverlening snel weer op de reguliere wijze kunnen aanbieden. Juist door het oplossen en voorkomen van besmettingen hopen we dit voor elkaar te krijgen.

De situatie van cliënten vraagt soms dat onze hulpverleners een cliënt toch live moeten zien. Dan doen we dat vanzelfsprekend. Ook ambulante groepsbehandelingen vinden online plaats. Als dit voor een cliënt niet haalbaar is, zoekt de medewerker van NK voor een individueel alternatief. Groepsbehandelingen in de kliniek gaan wel gewoon door als ze met de eigen afdelingsgroep plaats vinden.

Lo­ca­ties Hel­mond, Ber­gen op Zoom nog ge­slo­ten

Naar aan­lei­ding van de ver­leng­de coronamaat­re­ge­len is be­slo­ten om de lo­ca­ties Hel­mond en Ber­gen op Zoom nog ge­slo­ten te hou­den. Op de­ze lo­ca­ties vin­den al­leen nood­za­ke­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten plaats zo­als me­tha­don­ver­strek­king en uri­ne-on­der­zoe­ken.

Wat vragen we van cliënten en bezoekers op onze locaties?

We vragen onze cliënten en bezoekers de volgende hygiënische voorzorgsmaatregelen te treffen:

 • een mondkapje dragen in gedeelde ruimtes zoals entree, gangen, hallen, wachtruimtes, verzamelruimtes enzovoorts (verplicht);
 • direct bij binnenkomst in het gebouw de handen desinfecteren;
 • tijdens verblijf de handen regelmatig wassen met water en zeep;
 • hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
 • papieren zakdoekjes gebruiken en deze weggooien na gebruik;
 • geen handen schudden;
 • afstand bewaren van elkaar (1,5 meter);
 • fysieke aanwezigheid en contact waar en wanneer mogelijk vermijden en in plaats hiervan op afstand (telefonisch, digitaal) contact leggen.

Maatregelen bezoek

 • Om op de afdeling anderhalve meter afstand te kunnen bewaren, is het mogelijk dat we het bezoek moeten doseren, of aan cliënten vragen hun bezoek buiten de afdeling te ontvangen. Informeer bij de betreffende afdeling naar de mogelijkheden en richtlijnen. Voor bezoek geldt altijd dat ze afstand moeten houden en geen fysiek contact mogen hebben met de cliënt.
 • Als u klachten heeft zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn, benauwdheid en/of verhoging, kan u onze locaties niet bezoeken. Dit geldt voor iedereen. Heeft u klachten, laat u dan zo spoedig mogelijk testen door de GGD om een besmetting met het coronavirus uit te kunnen sluiten.
 • Wij vragen u om, als uit een test blijkt dat u het coronavirus hebt opgelopen en u bent in de twee weken daarvoor op een locatie van NK geweest, dit bij ons te melden. Wij kunnen dan extra in de gaten houden of de cliënten of medewerkers met wie u in contact bent geweest, ook klachten krijgen.

Maatregelen niet opgenomen cliënten

De poliklinische en ambulante behandeling van onze cliënten vindt gedeeltelijk op afstand plaats met behulp van digitale hulpmiddelen als online behandeling, mobiele telefoon, skype, et cetera. Als u op afspraak op een van onze locaties komt, zullen onze hulpverleners ook hierbij proberen het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden. Wij vragen dan ook van u om u aan de hygiëneregels te houden (afstand houden, geen hand geven, niesen/hoesten in elleboog, regelmatig handen wassen).

Bovenstaande maatregelen zijn ingrijpend, maar hard nodig om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Dat is een maatschappelijke verantwoordelijkheid die alle Nederlanders samen dragen. Wij rekenen op uw begrip!

Testservice drugs

Inleveren van samples bij de testservice kan alleen op afspraak en onder bepaalde voorwaarden.

Klik hier voor meer informatie over het testen

Meer ondersteuning nodig?

Heeft u behoefte aan contact tijdens de coronacrisis? Bekijk hier de beschikbare hulpdiensten buiten NK.