Meer cliënten kicken thuis af

Hoewel “afkicken” ook wel wordt gebruikt voor de totale behandeling van een verslaving, heeft het woord meestal betrekking op de eerste stap: het (lichamelijk) ontwennen ofwel de detoxificatie van alcohol of drugs, waarna de cliënt kan werken aan een nieuw leven. Tijdens deze detoxificatie kunnen ontwenningsklachten voorkomen, zoals misselijkheid, transpireren en krampen. Maar ook ernstige, zelfs levensbedreigende complicaties komen voor, zeker na langdurig en intensief gebruik. Bij alcohol bijvoorbeeld een delirium of een insult, bij GHB hartritmestoornissen, bij cocaïne en speed depressies. Om deze redenen worden veel cliënten met een ernstige verslaving bij de start van hun behandeling opgenomen op een klinische detoxafdeling. Een dure en voor cliënten zeer ingrijpende aanpak. Daarom biedt Novadic-Kentron in verschillende steden de mogelijkheid om thuis af te kicken.

Gevaarlijke complicaties

In Tilburg beoordeelt verslavingsarts Raju Boedt of cliënten met een ernstige verslaving thuis kunnen stoppen met gebruik. Raju: “Thuis stoppen is niet voor iedere cliënt mogelijk. Ik beoordeel dit bij iedere cliënt afzonderlijk. Daarbij hou ik rekening met de mate van verslaving, het voorkomen van ernstige complicaties bij eerdere pogingen om te stoppen, en eventuele ziektes als hepatitis, diabetes of hartritmestoornissen. Het is mijn taak om risico‚’s op gevaarlijke complicaties zoveel mogelijk uit te sluiten.” Het ontgiften gebeurt door vijf tot tien dagen lang vervangende medicatie in een afbouwschema voor te schrijven. Gedurende die tijd moet de cliënt goed in de gaten gehouden worden.

Een vinger aan de pols

Dat gebeurt door een intensieve samenwerking van Raju met een verpleegkundige en een sociotherapeut van het team Dagbehandeling, die speciaal zijn vrijgemaakt om cliënten die thuis ontgiften intensief te begeleiden. Een van hen is verpleegkundige Norma Paulissen: “Samen met mijn collega Maartje de Haas zien wij de cliënten tijdens de afbouwfase iedere dag. We houden letterlijk een vinger aan de pols: we meten de hartslag en de bloeddruk en controleren of de cliënt gebruikt heeft. Dat is natuurlijk veel goedkoper dan een cliënt opnemen.”

Maar de kostenbeperking, die aansluit bij het beleid van de overheid, is maar één reden om cliënten thuis te laten afkicken. Norma: “De ambulante detox is veel minder belastend voor cliënten. Ze blijven in hun eigen vertrouwde omgeving. En we kunnen meteen starten met de behandeling. Bij een opname op de detoxafdeling start de vervolgbehandeling meestal pas na de opname. Maar onze cliënten krijgen bijvoorbeeld meteen al terugvalpreventie.” Norma ziet veel cliënten al binnen een week behoorlijk opknappen. Zoals de 45-jarige Rob*.

“Ik was het drinken zat”

Rob heeft een aantal jaar geleden al pogingen gedaan om te stoppen. Hij werd daar destijds voor opgenomen. Maar dat vond Rob helemaal niets. Hij had het gevoel dat hij toen de enige was die serieus wilde stoppen. Nu wil hij het opnieuw proberen, maar dan thuis. Rob: “Ik was het zat. Ik dronk zo‚’n twaalf flessen bier per dag. Dat was ook een soort zelfmedicatie, want ik heb last van angststoornissen. Daarvoor gebruik ik ook antidepressiva,en ik ben al bij verschillende psychologen geweest, maar dat heeft niets uitgehaald. Uiteindelijk ben ik bij een psychiater van het ziekenhuis terecht gekomen. Hij wilde me wel helpen, maar pas als ik van de drank af was. Daarom heb ik me aangemeld bij Novadic-Kentron.”

In één klap weer volop alcohol

Ik vraag Rob of het niet lastig is dat hij, nu hij ambulant afkickt, voortdurend met alcohol geconfronteerd wordt. Je zou denken dat stoppen in de kliniek daardoor makkelijker is. Rob bestrijdt dat: “Ik denk zelfs dat het moeilijker is. Nu kom ik geleidelijk in de gelegenheid om te drinken en leer ik ook om die behoefte te onderdrukken. Maar als je na twee weken uit zo‚’n kliniek komt, kom je in één klap weer volop met alcohol in aanraking. Dat vond ik destijds na mijn opname heel moeilijk.”

Vertrouwen

Het gaat nu goed met Rob. De afbouw met medicatie is gestopt. Rob volgt nu het programma van de dagbehandeling. Norma: “Rob volgt samen met andere cliënten de structuurgroep en de terugvalpreventiegroep. Ik weet dat terugval altijd op de loer blijft liggen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat hij het vol gaat houden.” Rob heeft dat vertrouwen ook. Hij blijft het programma in ieder geval volgen tot hij zich sterk genoeg voelt om zonder Novadic-Kentron verder te gaan. Rob: “Ik ga sowieso niet opnieuw beginnen met drinken v√≥√≥r de behandeling van mijn angststoornissen bij de psychiater start. En als ik met zijn hulp die angstaanvallen kan onderdrukken, weet ik zeker dat ik zonder alcohol verder kan.”

* Rob is een gefingeerde naam