Meer inspiratie, uitdaging en ruimte in nieuwe FACT2017-schaal

Op donderdag 8 juni vond de eerste officiële audit plaats met de nieuwe FACT2017-schaal. Door het CCAF (Centrum Certificering ACT en FACT) was hier voor NK-FACT teamleider Frank Valkenburg benaderd om bij deze aftrap als auditor te fungeren. Het belang van de nieuwe FACT2017-schaal blijkt wel uit de vele kliks op LinkedIn en verzoeken tot contact Frank inmiddels hierover heeft ontvangen. Hieronder meer informatie over deze nieuwe schaal. Mochten jullie meer willen weten over de FACT2017-schaal of meer informatie over FACT willen hebben, dan kunt u Frank benaderen via frank.valkenburg@novadic-kentron.nl of hier klikken.

Het CCAF meet de modelgetrouwheid van FACT en ACT-teams sinds 2008. De FACT’s en het certificeren door het CCAF, hebben sinds 2008 een belangrijke bijdrage geleverd aan de modelgetrouwe implementatie van het FACT model. Het CCAF heeft de afgelopen jaren hard aan de ontwikkeling van de nieuwe FACT-schaal 2017 gewerkt. We hebben dit samen met het veld gedaan door het houden van proefaudits bij teams en vervolgens de uitkomsten te bespreken in focusgroepen.

De originele schaal is een normerende schaal. Het bestuur van het CCAF en van F-ACT Nederland merkten de afgelopen jaren dat er meer behoefte kwam aan een schaal die meer op het proces en het resultaat gericht was. Daarnaast is het CCAF in 2015 gestart met waarderend auditen en was er behoefte aan een schaal die daar beter bij paste. De belangrijkste motivatie voor het doorontwikkelen van de FACT-schaal was echter het feit dat de originele schaal teams onvoldoende inspiratie, uitdaging en ruimte bood. Dat doet de nieuwe schaal wel. De nieuwe schaal richt zich naast preventie en crisisinterventies nu duidelijker op herstel en behandeling in de context van de wijk. Met als doel ervoor zorgen dat cliënten de regie kunnen blijven voeren over hun eigen leven samen met hun sociale netwerk in hun eigen omgeving.

In december 2016 is de nieuwe FACT-schaal 2017 definitief vastgesteld. De nieuwe FACT-schaal 2017 geeft een FACT-team richting: aan welke thema’s dient het team te werken gezien de casemix, resources, context en teamsamenstelling? Aan de hand van acht thema’s laat het team aan de auditoren zien waar het FACT-team voor staat en voor gaat.

De thema’s zijn:

  • flexibilisering van zorg;
  • persoonlijk domein;
  • maatschappelijk domein;
  • symptomatisch domein;
  • planning en controle op individueel cliëntniveau;
  • crisis en veiligheid;
  • samenwerking met het netwerk;
  • kwaliteit en innovatie.

De nieuwe schaal bestaat uit twee delen, een structuurdeel (deel A) en het gedeelte met de acht thema’s (deel B). Deel A is gebaseerd op de oude 5-puntschaal, deel B hanteert een 8-puntschaal. De uitkomsten van beide delen worden bij elkaar opgeteld, de maximale uitkomst is dan 13 punten. Het is nu nog niet bekend wat de score moet zijn om een keurmerk te behalen. Deze zogenaamde afkappunten worden in de loop van 2017 vastgesteld.

De lat wordt in de nieuwe schaal hoger gelegd voor de FACT-teams. Er wordt verwacht dat teams die als een goed FACT-team hun zorg georganiseerd hebben, nu meer energie kunnen gaan steken in herstel en behandeling en samenwerking met het informele en formele netwerk. Dit sluit aan bij het visiedocument van F-ACT Nederland en bij het document Over de Brug van Phrenos Kenniscentrum. Teams die deze ontwikkelingen volgen, zullen hun inspanningen vertaald zien in de nieuwe FACT-schaal. Voor andere teams is het een goede uitdaging om nog betere zorg te gaan bieden aan de doelgroep mensen met ernstige psychiatrische problemen.

bron: www.ccaf.nl