Comazuipen

Aantal kinderen met alcoholvergiftiging in het ziekenhuis sterk gestegen sinds 2007

In 2013 werden 713 jongeren onder de leeftijd van 18 jaar opgenomen in het ziekenhuis met een acute alcoholvergiftiging (“comazuipen”). De reden dat de jongeren in het ziekenhuis belanden is bijna altijd ‘verminderd bewustzijn‚’ (alcoholintoxicatie, ook wel alcoholcoma). Na een enorme stijging de afgelopen jaren (in 2007 ging het nog om 300 kinderen), was het aantal kinderen met een alcoholvergiftiging in 2012 voor het eerst gedaald, maar deze afname van het “comazuipen” zet zich blijkbaar niet door.

Doorsnee jongeren

De gemiddelde leeftijd van de kinderen die met alcoholvergiftiging worden opgenomen, bedroeg in 2010 15,5 jaar. Ongeveer evenveel jongens als meisjes werden opgenomen. Jongeren die comazuipen vormen een doorsnee van hun leeftijdsgenoten. Ze wijken in bijvoorbeeld opleiding en thuissituatie niet af van de gemiddelde Nederlandse jongere. Verreweg de meeste jongeren (87%) hebben een Nederlandse achtergrond.

Comaduur en promillage

In de 2013 zijn de opgenomen jongeren gemiddeld ongeveer drie uur buiten westen. Het alcoholgehalte in het bloed is gemiddeld 1,88 promille (tien glazen alcohol). Het maximaal gemeten alcoholgehalte was in 2013 4,2 promille (meer dan twintig glazen).

Meer weten?

Meer weten over deze cijfers? Bekijk de factsheet.
Lees hier meer over de gevolgen van alcohol voor jongeren.

Bron: persbericht STAP, 27 mei 2014