Nederlander te weinig bewust van risico‚’s roken: dit zijn de feiten

Uit recent internationaal onderzoek onder rokers (het International Tobacco Control Project) bleek dat van alle landen Nederlandse rokers het minst nadenken over de risico‚’s van roken voor henzelf of anderen. Ook weten (of geloven) ze het minst vaak dat roken longkanker, hartproblemen en beroertes kan veroorzaken. Dit is schokkend, vooral omdat nog steeds één op de vijf Nederlanders dagelijks rookt. Er circuleren verschillende feiten en cijfers over roken. Het Trimbos-instituut heeft al het onderzoek onder de loep genomen en een factsheet gepubliceerd met daarin de laatste, breed onderbouwde cijfers. We willen graag de belangrijkste feiten met u delen. Wist u bijvoorbeeld dat van alle mensen die blijven roken, ruim de helft aan de gevolgen hiervan overlijdt?

Aantal rokers in Nederland

 • Een op de vijf Nederlanders rookt dagelijks.
 • Onder jongeren (10-19 jaar) is dat ongeveer een op tien. Het aantal rokende jongeren tussen 10 en 16 jaar is gelukkig wel sterk gedaald, van 13% dagelijkse rokers in 2001 naar 4% in 2013.

Roken en gezondheid

 • In Nederland sterven 20.000 mensen per jaar aan de gevolgen van roken.
 • Rokers leven gemiddeld 10 jaar minder lang dan niet-rokers.
 • Ruim de helft van de rokers die blijven roken, sterft aan de gevolgen hiervan.
 • Roken kan veel verschillende ziekten veroorzaken, zoals long-, strottenhoofd-, mondholte-, slokdarm-, blaas-, nier- en alvleesklierkanker, COPD, hartfalen, andere hart- en vaatziekten en beroertes.
 • Meeroken kan onder meer longkanker, hartinfarcten en beroertes veroorzaken.
 • Roken vermindert de vruchtbaarheid en veroudert de huid.

Stoppen met roken

 • Stoppen met roken heeft onmiddellijk positieve effecten op de gezondheid. De risico‚’s op ziekte en overlijden nemen af, afhankelijk van hoe lang iemand al niet meer rookt en op welke leeftijd de roker stopt.
 • Ex-rokers hebben gemiddeld 2,5 serieuze pogingen gedaan om te stoppen.
 • Hulpmiddelen (inclusief gesprekken) vergroten de kans op succes van de stoppoging. Een combinatie van gesprekken en medicatie wordt aangeraden aan mensen die tien of meer sigaretten per dag roken.

Hulp bij het stoppen

Kentra (onderdeel van Novadic-Kentron) biedt een korte, intensieve groepstraining en een online training aan voor mensen die willen stoppen met roken. De drie belangrijkste onderdelen van onze groepstraining zijn motivatie, zelfcontrole en terugvalpreventie. De training bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur, gedurende negen weken.

De online behandeling Stoppen met roken bestaat uit negen sessies. Het voordeel van online behandeling is dat de cliënt zelf bepaalt waar en wanneer hij of zij de opdrachten uitvoert. Ook wordt de cliënt meteen aangesproken op zelfredzaamheid. Bij online behandeling heeft de cliënt een eigen, vaste behandelaar die feedback geeft op de opdrachten.

Bij de online behandeling komen een aantal thema‚’s aan de orde. Denk aan de analyse van het rookgedrag, het in kaart brengen van risicosituaties en het aanpakken van vervelende gedachten. In elk onderdeel krijgt de cliënt informatie, leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met een of meer oefeningen.

Aan het eind van de module heeft de cliënt het roken vervangen door gezondere plezierige activiteiten. Hij of zij heeft praktische handvatten gekregen om beter om te gaan met trek en sociale druk. Ook zijn verschillende vaardigheden aangeleerd om lastige situaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden

De training (en de hulpmiddelen zoals medicatie) worden vergoed door de zorgverzekering. Deelnemers betalen alleen hun eigen risico.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze training of de online behandeling? Neem contact met ons op! Kentra kan ook trainingen organiseren voor uw organisatie!

Bronnen

Trimbos Factsheet Roken, een aantal feiten op een rij
Website International Tobacco Control Project