Red Alert: Roze Tesla pillen verkocht als 2C-B met zeer hoge dosering DOC

Sinds begin april zijn er pillen die verkocht waren als 2C-B ingeleverd bij de testcentra van DIMS. Het betreft donkerroze, driehoekvormige pillen met een Tesla-logo. Na analyse blijken deze pillen geen 2C-B, maar een hoge dosis van het langwerkende tripmiddel DOC (2,5-dimethoxy-4-chlooramfetamine) te bevatten. DOC is een hallucinogeen die sterke tripeffecten met hevige hallucinaties en […]

Lees meer >Nieuwe Kansen Jeugd komt met prikkelende flyer

Hoe zor­gen we er­voor dat jon­ge­ren de hulp krij­gen die ze no­dig heb­ben? Dit be­gint met er­ken­ning dat er door het drin­ken, ge­brui­ken, ga­men of gok­ken pro­ble­men zijn ont­staan en ze de con­tro­le zijn kwijt­ge­raakt. Pre­ven­tie en Nieu­we Kan­sen Jeugd heb­ben sa­men een nieu­we fly­er ont­wik­keld om jon­ge­ren be­wust te ma­ken van hun ge­bruik en […]

Lees meer >Veilige mail van NK met SmartLockr

Vanaf februari 2021 kunt u van NK veilig verstuurde e-mail berichten ontvangen. Die ontvangt u via het programma SmartLockr. SmartLockr voldoet aan hoge eisen op het gebied van privacy (NTA 7615-gecertificeerd). E-mails en bestanden die u van ons ontvangt met SmartLockr, kunt u op verschillende manieren openen. Dit kan per bericht anders zijn. Bericht openen […]

Lees meer >Vervuilde cannabis in omloop

Red alert Trimbos instituut In Nederland is hasj en wiet in omloop die is vervuild met MDMB-4en-PINACA. Daarom is het Trimbos instituut een landelijke waarschuwingscampagne gestart. De vervuilde cannabis is nog niet in Brabant aangetroffen, maar dat kan morgen anders zijn. Het Trimbos adviseert gebruikers het volgende: MDMB-4en-PINACA is een synthetisch cannabinoïd, dat velen malen […]

Lees meer >IkPas: ga de uitdaging aan!

Ook dit jaar gaat onze organisatie weer aan de slag om naast zoveel mogelijk eigen medewerkers ook vele Brabanders te verleiden om de IkPas uitdaging aan te gaan. Onder het motto Dry January worden mensen opgeroepen om hun alcoholgebruik een maand on hold te zetten. Om zodoende vastgeroeste patronen te doorbreken en te merken wat […]

Lees meer >Kentra24 is nu Nieuwe Kansen jeugd

Bij de start van de jeugdkliniek in Sint Oedenrode in 2014 en het behandelaanbod voor jongeren tot 24 jaar werd het aanbod voor jeugdigen gepresenteerd als een apart onderdeel van NK. Destijds was de gedachtegang dat jongeren geen onmiddellijke associatie zouden moeten hebben met Novadic-Kentron en de zware verslavingsproblematiek die daar vaak behandeld wordt. Daarom […]

Lees meer >Mondkapje op alle locaties van Novadic-Kentron verplicht

Vanaf 13 oktober 2020 moeten alle medewerkers, cliënten en bezoekers van NK een mondkapje dragen. Het mondkapje is verplicht op alle plekken binnen waar meerdere mensen tegelijk kunnen komen. Dit betekent dat je een mondkapje moet dragen in de hallen, gangen, wachtruimtes en verzamelruimtes van NK. Ook als je geen klachten hebt. Het is de […]

Lees meer >Behandeling met Virtual Reality bij aanhoudende pijn en verslaving aan medicijnen

Sinds maart 2019 heeft Novadic-Kentron een behandeling voor verslaving aan medicijnen, alcohol of cannabis bij aanhoudende pijn. Vanaf oktober is deze behandeling uitgebreid met een zeer moderne behandeling, namelijk Virtual Reality! Met een VR-bril komt de cliënt in de 3D-omgeving van Reducept, waar hij of zij een rondleiding krijgt in het pijnsysteem van het lichaam. […]

Lees meer >Jaarverslag RvT

Op 1 juli werd het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Novadic-Kentron vastgesteld. Klik hier om te lezen welke samenstelling de RvT kende, met welke zaken de RvT aan de slag is geweest en de besluitenlijst 2019. Foto: De RvT tot en met augustus 2019: vlnr Ton Kessels, Marianne Schlösser, Leo Simons, Natascha Baruch […]

Lees meer >Brabantse zorginstellingen zoeken talent

Novadic-Kentron is samen met de negen andere Brabant Werktzeker-organisaties vertegenwoordigd op de bijeenkomst “Werk zoekt talent”. De­ze bij­een­komst vindt plaats op donder­dag 3 sep­tem­ber op het bui­ten­ter­rein van Novadic-Kentron in Vught (zorgpark Voorburg, Hogedwarsstraat 3)  zo­dat de­ze ‘loop­baan­beurs’ co­rona­proof kan ver­lo­pen. Er wor­den twee ses­sies ge­or­ga­ni­seerd die an­der­half uur du­ren: de eer­ste be­gint om 15.30 […]

Lees meer >Sigrid Wijnberg te gast bij Studio040

Afgelopen maandag was Sigrid Wijnberg, bestuurder van NK, te gast in Eindhoven bij Studio040. Sigrid werd net als de andere gast, Nicole Kievits van het UWV, geïnterviewd door Tjeerd Adema voor het programma Ingelicht. Ingelicht is een serie studio-interviews met twee prominente gasten uit het Eindhovense publieke leven: instellingen, bedrijven, sport, onderwijs, politiek et cetera. […]

Lees meer >Jeugdkliniek van Novadic-Kentron verhuist naar Vught

Sinds enkele jaren is het zorglandschap aan het veranderen, waarbij ambulante zorg wordt uitgebreid en klinische zorg wordt afgebouwd. Dat beleid is sinds enkele jaren ingezet, enerzijds om de zorgkosten terug te dringen, anderzijds om dichter bij de eigen woonomgeving hulp te bieden.  In 2018 heeft NK in het verlengde van die koerswijziging, zich bezonnen […]

Lees meer >Alcohol tijdens sociale isolatie

Alcohol kan verleidelijk zijn. Zeker voor mensen die in deze tijd meer last hebben van gevoelens van angst, eenzaamheid of stress. Soms weten mensen niet hoe ze de dag door moeten komen door verveling en ontregeling. De coronacrisis en de maatregelen die er zijn genomen vallen sommige mensen zwaar. Kom jij dit ook tegen bij […]

Lees meer >Zorg bij NK gaat “gewoon” door!

Ook bij NK heeft de coronacrisis veel impact. Maar we blijven ook nu mensen ondersteunen bij herstel van hun verslavingsproblemen! Dit doen we nu zoveel mogelijk op afstand, bijvoorbeeld via (beeld)bellen, maar ook face-to-face contact is mogelijk. Daarbij passen we natuurlijk maatregelen toe zoals extra hygiëne en 1,5 meter afstand houden. We bekijken met elke […]

Lees meer >Basis GGZ NK ook in 2020 keurmerkdrager

Onlangs heeft de Stichting Kwaliteit in Basis GGZ een audit gehouden bij de Basis GGZ van NK. Dit houdt in dat NK getoetst werd op een zestal hoofdpunten rondom samen beslissen, het behandelaanbod en ontwikkelingen van de Basis GGZ. We ontvingen het volgende rapport: “Novadic-Kentron heeft opnieuw aangetoond aan alle normen van het Keurmerk Basis […]

Lees meer >NK voert videobellen in recordtempo in

Ondanks de coronacrisis blijft onze organisatie zich maximaal inspannen om onze cliënten een passende behandeling te bieden. Een van de zaken die daartoe zo snel mogelijk is gerealiseerd is video- of beeldbellen. Met behulp van onze leveranciers ClientICT en Minddistrict is -met succes- hard gewerkt om videobellen met de laptops mogelijk te maken. Hiervoor gaan […]

Lees meer >Behandeling van medicatieverslaving bij aanhoudende pijn tijdens de coronacrisis: op afstand maar toch nabij!

Ook tijdens de coronacrisis laat NK de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk doorgang vinden. Dat doen we vaak wel op een aangepaste manier, bijvoorbeeld online of telefonisch in plaats van op locatie. Onze hulpverleners, met hulp van onze ondersteunende diensten, zetten daarbij al hun creativiteit en flexibiliteit in. Bijvoorbeeld bij de behandeling van medicatieverslaving […]

Lees meer >Maatregelen tegen verdere verspreiding coronavirus

Lees meer >Novadic-Kentron zoekt talent

Novadic-kentron zoekt talent en daarom zijn we samen met de negen andere Brabant Werktzeker-organisaties vertegenwoordigd op de bijeenkomst “Werk zoekt talent”. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 31 maart 2020 bij wijkcentrum De Dommel, Bennekelstraat 1 in Eindhoven. Er worden twee sessies georganiseerd die twee uur duren: de eerste begint om 15.00 uur, de tweede […]

Lees meer >Logo Novadic-Kentron eenmalig op shirts FC Utrecht: mensen met een verslaving staan er niet alleen voor!

Gisteren gaf Zorg van de Zaak hun plek op de shirts van FC Utrecht eenmalig aan Novadic-Kentron. Tijdens de wedstrijd Willem II – FC Utrecht op zondag 16 februari speelden de Utrecht-spelers met het logo van NK op de voorkant van de voetbalshirts. Sinds augustus 2019 maakt NK deel uit van het Zorg van de […]

Lees meer >1 2 3 8