Blog Walther Tibosch: Minder schotten, minder overlegtafels, meer integrale en structurele samenwerking

Kleine groep kwetsbare personen heeft langdurige en op alle leefgebieden zorg nodig! De druk op (specialistische) zorg, geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg neemt al jaren sterk toe. Ondanks alle inzet zijn er nog steeds te veel meldingen van huiselijk geweld, ‘verwarde personen’ en een stijging van aantallen dak- en thuislozen. Door het terugdringen van het aantal […]

Lees meer >Voorwoord nieuwsbrief januari 2020: Hoeveel Nieuwe Kansen krijg je?

Januari is alweer bijna voorbij en veel goede voornemens zijn helaas gesneuveld. Wellicht had u zich voorgenomen om meer te gaan sporten, minder te drinken, te stoppen met roken, af te vallen… Misschien is dat gelukt, maar er is ook een kans dat oude gewoontes sterker zijn. Dat voelt meestal niet fijn: het voelt als […]

Lees meer >Vijf misverstanden over roken

Novadic-Kentron is al enkele jaren bezig om stapsgewijs de hele organisatie rookvrij te maken. Op 1 januari hebben we een grote stap gezet: vanaf die dag mag ook in de klinieken niet meer worden gerookt! Dit roept heel wat vragen op: over de precieze uitwerking, maar ook vragen die zijn gebaseerd op misverstanden en onwetendheid […]

Lees meer >Lachgas in het verkeer: om te janken

Regelmatig schrijven kranten over ongelukken door het gebruik van lachgas in het verkeer. Ook in Brabant, rond de feestdagen. Het Brabants Dagblad berichtte over twee ongevallen op één avond en op dezelfde weg in Tilburg. Een van die ongevallen had een fatale afloop: een 23-jarige vrouw die tegenover de politie verklaarde lachgas te hebben gebruikt, […]

Lees meer >Hoe krijg je als naaste weer grip op je eigen leven?

Patronen doorbreken met familietraining CRAFT Eén ding wil familie- en partnerondersteuner Yvonne Rühl meteen benadrukken: “Naasten van iemand met een verslaving hebben vaak al zo ontzettend veel geprobeerd om hun kind, ouder of partner te helpen. Ze zijn er dag in, dag uit mee bezig. De verslaving beheerst niet alleen het leven van degene met […]

Lees meer >Twaalf en half jaar medische heroïne-units: deelnemers van toen nog steeds enthousiast

“Zonder de MHU was ik er niet meer geweest” Meer dan acht jaar geleden interviewden we Bert Kivits uit Eindhoven over wat medische heroïnebehandeling hem gebracht had. Medische heroïnebehandeling was toen een baanbrekende, nieuwe behandeling, waarbij heroïneverslaafden onder medische begeleiding heroïne kregen, om hun gezondheid en welzijn te verbeteren en overlast door het leven ‘in […]

Lees meer >De eerste honderd dagen van Sigrid Wijnbergh als bestuurder van NK

“Ik moest mijn comfortzone wel wat oprekken”  Er wordt wel gezegd dat je elkaar pas echt leert kennen in een crisis. Je ziet hoe de ander reageert onder druk, alle maskers vallen af, en wat overeind blijft, wat je ziet als die ander zichzelf écht moet laten zien – goede én minder goede kanten – […]

Lees meer >Hostel Den Bosch wordt ontwikkelcentrum: geen permanent onderdak, maar re-integratie

Het hostel aan de Van Broeckhovenlaan in Den Bosch opende in mei 2014 haar deuren. Dertig bewoners, dak- en thuislozen met een verslaving en psychische problematiek, kregen er een eigen appartement. Gebruik van alcohol en drugs is toegestaan op de eigen kamer. Doel was destijds deze groep permanent onderdak te bieden en te begeleiden. Inmiddels […]

Lees meer >Forensisch FACT: “Het zou heel fijn zijn als mensen niet eerst het delict of de verslaving zagen, maar de persoon”

Een man van 41 heeft enorme angst om naar buiten te gaan. In een poging om zijn angst te dempen en het leven voor hem beheersbaar te houden, gaat hij drinken. Hij heeft steeds meer alcohol nodig voor hetzelfde effect en raakt dieper en dieper in de problemen. Bij hem triggert de alcoholverslaving een psychose, […]

Lees meer >Cijfers 2019

In dit artikel vindt u de belangrijkste cijfers van 2019: u vindt hier cijfers over de totale instroom van cliënten en specifiek over jongeren. U vindt er informatie over het aandeel klinische behandeling, verschillende leeftijdscategorieën en primaire problematiek. Verder vindt u terugkoppeling over de Cliënttevredenheid in 2019. Ten slotte vindt u in dit artikel cijfers over ons personeelsbestand […]

Lees meer >Terugblik Novadic-Kentron algemeen 2019 en vierde kwartaal

In 2019 en 2020 staat kwaliteit centraal voor Novadic-Kentron, zoals verwoord in het ambitiedocument Nu Kwaliteit 2.0. Nu 2019 voorbij is, willen we graag terugblikken op een aantal belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Daarnaast specifieke aandacht voor een aantal recente ontwikkelingen. Lees meer over: opvallende ontwikkelingen in 2019: NK onderdeel van netwerk Zorg van […]

Lees meer >Terugblik Preventie en zorg 2019 en vierde kwartaal

Novadic-Kentron biedt een breed pakket aan preventie en zorg. Preventie verzorgt informatie, advies en voorlichting, maar beheert ook testservices en verricht veldonderzoek. Binnen de gemeente biedt NK onder meer bemoeizorg, dag- en nachtopvang en medische heroïne-units. Ambulante en klinische zorg worden geleverd door onze Specialistische en BasisGGZ-teams. Nu we kunnen terugblikken op 2019, willen we […]

Lees meer >Terugblik Forensische verslavingszorg en Verslavingsreclassering 2019 en vierde kwartaal

Cliënten die met Justitie in aanraking zijn gekomen, worden bij Novadic-Kentron begeleid door de verslavingsreclassering (VR) en zo nodig behandeld door de forensische verslavingszorg (FVZ). Meestal gebeurt dit binnen een justitieel kader, in opdracht van of na verwijzing door het OM. Beide afdelingen hebben voortdurend oog voor kwaliteit en innovatie om ook voor deze cliënten […]

Lees meer >Terugblik Herstelondersteunende zorg 2019 en vierde kwartaal

Eigen regie bij de cliënt, streven naar meer participatie en inzet van ervaringsdeskundigheid: enkele belangrijke doelen van de herstelondersteunende zorg van NK (zie kader onderaan artikel). De inzet van ervaringsdeskundigheid is een zeer waardevolle aanvulling naast de reguliere ambulante en klinische zorg. Herstelondersteunende zorg kan snel worden ingezet en richt zich vaak op concrete, praktische […]

Lees meer >Terugblik Kwaliteit en onderzoek 2019

Als toonaangevend expert op het gebied van riskante leefstijl en verslaving, heeft NK veel aandacht voor het ontwikkelen en vergroten van kennis en het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. We doen dat door opleidingen te organiseren en (toegepast) wetenschappelijk onderzoek uit te voeren binnen onze behandelafdelingen, vrijwel altijd in samenwerking met universiteiten. De […]

Lees meer >Novadic-Kentron voor evidence based drugsbeleid, maar niet voor legalisering

Deze week heeft D’66  een manifest (klik hier voor het volledige statement met lijst van ondertekenaars) / naar buiten gebracht waarin opgeroepen wordt het Nederlandse drugsbeleid kritisch onder de loep te gaan nemen. Aanleiding is het breed gedragen besef dat het huidige beleid niet ideaal is en dat het de hoogste tijd is om dat […]

Lees meer >‘Sa­men Ver­der’

Iedereen de juiste zorg op de juiste plek en wachttijden aanpakken On­ze or­ga­ni­sa­tie slaat met de ggz-in­stel­lin­gen GGzE, Apan­ta GGZ en Psy­Zorg en de huis­art­sen­col­lec­tie­ven/ge­zond­heids­cen­tra DOH, Po­ZoB en SGE de han­den in­een in een re­gi­o­naal pro­gram­ma GGZ met als ti­tel ‘Sa­men Ver­der!’. De am­bi­tie van de­ze sa­men­wer­king is twee­le­dig. Ten eer­ste dat ie­de­re per­soon met […]

Lees meer >Dry January: ga de uitdaging aan!

Alcohol is in ons land volledig ingeburgerd. Het is zo vanzelfsprekend dat we drinken, dat je je vaak zelfs moet verantwoorden als je een drankje afslaat. Best vreemd als je kijkt naar de schade die alcohol aan kan richten, niet alleen door verslaving. Daarom doet Novadic-Kentron actief mee aan de IkPas-campagne Dry January. Alle medewerkers […]

Lees meer >Regionale GHB-problematiek op de Spoedeisende Eerste Hulp

Inventarisatie door Brabantse ziekenhuizen In samenwerking met het Netwerk Acute Zorg Brabant heeft Boukje Dijkstra namens Novadic-Kentron een inventarisatie uitgevoerd naar het aantal GHB-aanmeldingen op de SEH’s van alle ziekenhuizen in Brabant. Gedurende twee maanden hebben 85 patiënten zich aangemeld bij de SEH, waarvan het merendeel primair vanwege GHB-intoxicatie. Een aanzienlijk deel van deze patiënten […]

Lees meer >Blog Walther Tibosch: er zijn grenzen…

In het park zie ik vier kinderen spelen rondom een bankje waar enkele ouderen gezellig zitten te keuvelen. De kinderen worden steeds luidruchtiger, baldadiger en brutaler. Ze vallen ook regelmatig de ouderen lastig. De ouders die even verderop zitten, zien en horen het gebeuren, maar gaan onverstoorbaar verder met hun activiteiten. De ouderen ondervinden steeds […]

Lees meer >1 2 3 4 20