Clean Connections maakt verslaving bespreekbaar

In Nederland worstelt één op de tien mensen met een verslaving. Toch blijft het een moeilijk bespreekbaar onderwerp, waardoor de drempel hoog blijft om hulp te zoeken. Samen met kunstenaarscollectief Coup Cura zijn we daarom project “MIST” gestart. Door middel van spoken words, virtual reality, theaterworkshops, beeldende kunst en een documentaire trekken we samen Brabant […]

Lees meer >Verslavingsreclassering start met herstelgericht taakstrafproject bij FC Eindhoven

Vanwege de coronamaatregelen konden er het afgelopen anderhalf jaar veel minder taakstraffen worden uitgevoerd. Om deze achterstand in te halen, ging onze verslavingsreclassering zelf op zoek naar nieuwe projecten. Zo ontstond een mooie samenwerking met voetbalclub FC Eindhoven. Samen met Springplank 040 en het Leger des Heils is de verslavingsreclassering van Novadic-Kentron gestart met herstelgerichte […]

Lees meer >Terugblik op bijkomweekend voor naasten bij Kloosterhotel ZIN

Als je een partner, ouder of kind hebt die worstelt met een verslaving, komt ook je eigen leven steeds meer in de greep van het gebruik. Er komt veel op je schouders terecht, waardoor zorgen voor jezelf soms moeilijk is. In samenwerking met Kloosterhotel ZIN organiseerde Novadic-Kentron daarom in juni een bijzonder bijkomweekend voor naasten. […]

Lees meer >Gedragsinterventies van VR al in forensische verslavingskliniek ingezet

Gedragsinterventies zijn een belangrijk instrument voor de verslavingsreclassering van Novadic-Kentron om het risico op recidive te verkleinen. Wanneer een rechter de door onze reclasseringsmedewerkers geadviseerde gedragsinterventies overneemt in een vonnis, is de cliënt verplicht om hieraan deel te nemen (justitiële interventie). Een justitiële interventie richt zich op het verbeteren van onder meer de kennis, vaardigheden […]

Lees meer >Novadic-Kentron verandert van stichting naar bv

Sinds 2019 is Novadic-Kentron onderdeel van het netwerk van Zorg van de Zaak. Binnenkort wordt op basis van de eerdere afspraken een vervolgstap gezet in de bestuurlijke integratie. Daarvoor wordt de rechtsvorm van NK veranderd van een stichting in een besloten vennootschap (bv). Hierdoor wordt bundeling van onze krachten nog beter mogelijk. De omzetting van […]

Lees meer >Cliëntportaal zorgt voor meer grip op eigen zorgtraject

Deze zomer zet Novadic-Kentron weer een mooie stap in de eHealth-ontwikkelingen en groeien we samen mét de cliënt in de zelfregie ván de cliënt. Vanaf 14 juli hebben cliënten van Novadic-Kentron namelijk de mogelijkheid om via het digitale cliëntportaal altijd en overal hun eigen zorgdossier in te zien. In het cliëntportaal kan de cliënt alles […]

Lees meer >Voorwoord: moed

Als er één woord is dat het afgelopen voorjaar beschrijft, dan is het wel ‘onzekerheid’. We gingen vol hoop het nieuwe jaar in. De vaccinaties waren gestart en we konden weer langzaam gaan dromen over een leven ná corona. Inmiddels zijn we al een heel kwartaal verder. Een kwartaal waarin berichten over tegenvallende productie van […]

Lees meer >Gamende jongeren en hun appende ouders: “Welk voorbeeld geef jij jouw kind als jouw telefoon altijd voorrang krijgt?”

Dat jongeren fors meer zijn gaan gamen tijdens de coronacrisis is niet zo gek. In tijden waarin hobby’s en sociale contacten tot een minimum zijn beperkt, is gamen de ideale bezigheid: het is spannend, interactief en (vaak) sociaal. Je kunt voor even ontsnappen aan de verveling en de problemen en beperkingen van het ‘echte’ leven […]

Lees meer >“Je moet onbevreesd doorvragen”: het aanpakken van stress bij mensen met autisme én een verslaving

“Ik las gisteren aan een cliënt voor uit eigen werk, en toen barstte hij ineens in huilen uit.” Het eigen werk waar NK-psycholoog Johan van Zanten naar verwijst, is het boek dat hij en zijn collega Marc Bosma hebben geschreven over verslaving en autisme. Het betreffende stukje ging over de kenmerken van mensen met autisme […]

Lees meer >“Corona lijkt hier niet te bestaan”: het leven in de Bossche dag- en nachtopvang ten tijde van corona

Voor de cliënten in de dag- en nachtopvang in Den Bosch bestaat corona niet of nauwelijks. Ze zijn eigenlijk maar met één ding bezig en dat is: gebruiken. In die wereld is geen ruimte voor corona. Natuurlijk zijn er volop maatregelen genomen in de opvang en draagt iedereen verplicht een mondkapje. Maar als je even […]

Lees meer >Jongerenwerker Abdel: “Ik kom ook van de straat, ik weet hoe het is”- Praat van de straat: een interview met jongerenwerker Abdel JahJah over lachgas

Ze zijn de oren en ogen van de straat: jongerenwerkers. Om jongeren met problemen zo snel mogelijk op te sporen, werken preventiemedewerkers van Novadic-Kentron samen met veel andere partners. Waaronder Abdel JahJah, al 15 jaar jongerenwerker in de gemeente Etten-Leur. Abdel kan zich prima verplaatsen in ‘hangjongeren’: hij was vroeger één van hen. Abdel: “Ik […]

Lees meer >Cliënten met chronische opiaatafhankelijkheid op de MAZ in Tilburg: “Het klinkt misschien raar, maar als iemand een goeie shot zet, kan ik daar ook van genieten”

Beide heren zijn eigenlijk per toeval terecht gekomen bij Novadic-Kentron. Peter en Emile waren verpleegkundigen bij respectievelijk een verpleeghuis voor jong dementerenden en een ziekenhuis. Nu werken ze met cliënten met een chronische opiaatafhankelijkheid die op de MAZ (Medisch Ambulante Zorg) in Tilburg medische heroïne of methadon krijgen en daarnaast medische begeleiding. Peter: “Het is […]

Lees meer >Vijf belangrijke ontdekkingen door wetenschappers in de verslavingszorg

Eerst een persoonlijke ontdekking van NK-wetenschapper Boukje Dijkstra: “Ik kan me nog precies het moment herinneren dat ik dacht: ja, dáárom is onderzoek zo belangrijk. Voor mijn afstudeerproject werkte ik mee aan een studie naar het effect van Ritalin bij cliënten met ADHD en een verslaving. Cliënten kregen afwisselend ofwel een placebo, ofwel Ritalin. Toen […]

Lees meer >Kort nieuws eerste kwartaal 2021

Via deze rubriek bieden wij u een overzicht van de meest opvallende ontwikkelingen en interessante informatie binnen onze organisatie. Hieronder leest u meer over: verslavingsreclassering en forensische verslavingszorg geven kijkje in de keuken tijdens Festival Forensische Zorg; Kloosterhotel ZIN en NK organiseren bijkomweekend voor naasten in juni; nieuwe samenwerking Coup Cura en NK om verslaving […]

Lees meer >Cijfers eerste kwartaal 2021  

In dit artikel vindt u de belangrijkste cijfers tot en met het eerste kwartaal van 2021: u vindt hier cijfers over de totale instroom van cliënten en specifiek over jongeren. U vindt er informatie over het aandeel klinische behandeling, verschillende leeftijdscategorieën en primaire problematiek. Ook vindt u in dit artikel cijfers over ons personeelsbestand in het eerste kwartaal […]

Lees meer >Red Alert: Roze Tesla pillen verkocht als 2C-B met zeer hoge dosering DOC

Sinds begin april zijn er pillen die verkocht waren als 2C-B ingeleverd bij de testcentra van DIMS. Het betreft donkerroze, driehoekvormige pillen met een Tesla-logo. Na analyse blijken deze pillen geen 2C-B, maar een hoge dosis van het langwerkende tripmiddel DOC (2,5-dimethoxy-4-chlooramfetamine) te bevatten. DOC is een hallucinogeen die sterke tripeffecten met hevige hallucinaties en […]

Lees meer >Nieuwe Kansen Jeugd komt met prikkelende flyer

Hoe zor­gen we er­voor dat jon­ge­ren de hulp krij­gen die ze no­dig heb­ben? Dit be­gint met er­ken­ning dat er door het drin­ken, ge­brui­ken, ga­men of gok­ken pro­ble­men zijn ont­staan en ze de con­tro­le zijn kwijt­ge­raakt. Pre­ven­tie en Nieu­we Kan­sen Jeugd heb­ben sa­men een nieu­we fly­er ont­wik­keld om jon­ge­ren be­wust te ma­ken van hun ge­bruik en […]

Lees meer >Veilige mail van NK met SmartLockr

Vanaf februari 2021 kunt u van NK veilig verstuurde e-mail berichten ontvangen. Die ontvangt u via het programma SmartLockr. SmartLockr voldoet aan hoge eisen op het gebied van privacy (NTA 7615-gecertificeerd). E-mails en bestanden die u van ons ontvangt met SmartLockr, kunt u op verschillende manieren openen. Dit kan per bericht anders zijn. Bericht openen […]

Lees meer >Voorwoord: hoop

Het ‘coronajaar’ 2020 ligt achter ons, het vaccinatieprogramma is begonnen, en ook al zal het nog een flink deel van 2021 duren voor we het boek corona kunnen sluiten, we zien nu wel eindelijk licht aan het eind van de tunnel. We hebben hoop. Hoop dat alles weer (een nieuw) normaal wordt. Maar wordt het […]

Lees meer >Doordrenkt met drank: hoe wij voortdurend worden overspoeld met verborgen boodschappen over alcohol

Subliminale boodschappen… dat vinden we allemaal maar een griezelige gedachte. Tijdens een film flitsen beelden voorbij van cola of popcorn. Zo kort dat je het niet bewust waarneemt. Maar prompt gaat iedereen tijdens de pauze aan de cola en popcorn! Het idee dat ons gedrag wordt gemanipuleerd door dit soort onbewuste prikkels vinden we maar […]

Lees meer >1 2 3 4 23