Novadic-Kentron locatie Tilburg verhuist van Edisonlaan 15 naar Jan Wierhof 14

/door

Op 24 en 25 augustus verhuizen alle diensten van Novadic-Kentron aan de Edisonlaan in Tilburg naar het terrein van GGz Breburg aan de Jan Wierhof. Vanaf 27 augustus zal Novadic-Kentron de nieuwe locatie aan Jan Wierhof 14, gebouw 1, in gebruik nemen. Dit gebouw is na een grondige renovatie helemaal opgeknapt en ingericht volgens de […]

Borg jij het cliëntperspectief? Project Thuis in Zuidoost zoekt een ervaringsdeskundig projectadviseur!

In de regio Den Bosch is het project Thuis in Zuidoost gestart. Dat moet ervoor zorgen dat de kanteling plaatsvindt van beschermd wonen naar meer participatie in de samenleving: van cliënt naar wijkbewoner!  Thuis in Zuidoost richt zich op een afgebakend deel van Den Bosch. Vanuit de behoefte van mensen wordt op een integrale manier […]

Blog #6 Walther Tibosch: de juiste vragen stellen

De eigen kracht van ‘de burger’ wordt meer en meer aangesproken om mee te kunnen doen in Nederland. Een heel goed uitgangsprincipe, waarbij we wel moeten erkennen dat er niet zoiets bestaat als ‘dé burger’ of ‘de gemiddelde burger’. In veruit de meeste situaties kunnen burgers zich uitstekend redden en op een plezierige wijze meedoen […]

Reactie Verslavingskunde Nederland op RIVM-rapport over ‘sjoemelsigaret’

Persbericht Verslavingskunde Nederland  Tabaksverslaving is een ernstige verslavingsziekte, vergelijkbaar met alcohol- en drugsverslavingen. Tabaksverslaving of stoornis in het tabaksgebruik is opgenomen in de DSM-5 als erkende verslavingsdiagnose. Tabaksverslaving is een verslaving die grote gezondheidsschade teweegbrengt en dikwijls de dood tot gevolg heeft. Iedere dag sterven er tientallen mensen in ons land als gevolg van tabaksverslaving […]

26 juni open dag Dubbele Diagnose op Jan Wierhof in Tilburg   

Na een renovatieperiode van negen maanden worden eind juni de gebouwen 2 en 3 op de Jan Wierhof van Dubbele Diagnose weer in gebruik genomen. De gebouwen zijn lichter en moderner geworden en dragen door alle vernieuwingen beter bij aan het herstel van de cliënt. Dinsdag 26 juni houdt Dubbele Diagnose een open dag met […]

Verslavingskunde Nederland bezorgd over blurring

Persbericht Verslavingskunde Nederland Verslavingskunde Nederland bezorgd over mogelijke verruiming Drank- en Horecawet De VVD beoogt via een wetsvoorstel het aantal verkoop- en verkrijgpunten van alcohol te vergroten door ‘blurring’ toe te staan. We vinden het zorgelijk dat er een Kamermeerderheid dreigt. Staatssecretaris Blokhuis reageert -terecht- kritisch en geeft aan dat hij geen voorstander is van […]