Nieuwsbrief oktober 2019 vertraagd

Vol­gens plan­ning  zou eind oktober on­ze di­gi­ta­le nieuws­brief wor­den ver­zon­den. Als ge­volg van on­voor­zie­ne tech­ni­sche pro­ble­men (en on­danks uit­ge­breid tes­ten) heb­ben een aan­tal abon­nees een vol­le­dig le­ge nieuws­brief ont­van­gen. Onze excuses hiervoor! Ui­ter­aard heb­ben we con­tact ge­had met on­ze be­heer­der. He­laas heeft dit nog niet ge­leid tot een op­los­sing. We stre­ven er­naar de nieuws­brief vol­gen­de […]

Lees meer >Voorwoord nieuwsbrief oktober 2019: iedereen is uniek

In onze maatschappij werken we graag met cijfers en in de verslavingszorg is dat niet anders. We willen weten of het gebruik van een bepaald middel toe- of afneemt, hoeveel cliënten voor welke problematiek in behandeling zijn, hoe oud ze zijn en hoeveel mannen en vrouwen onze populatie telt. We willen weten hoeveel effectiever een […]

Lees meer >“Mijn zoon van zestien heeft geblowd! Is-ie nu verslaafd?”

De meestgestelde vragen aan Advies en Informatie Wie vragen heeft over gebruik, verslaving of behandeling, kan terecht bij onze afdeling Advies en Informatie. Cliënten, naasten, maar ook huisartsen of andere professionals: A&I deelt graag haar kennis en tips met iedereen. Hoewel verslaving voor veel mensen nog een taboe is, schrikken A&I-medewerkers Ilke en Marieke van […]

Lees meer >Waarom meer mannen dan vrouwen met verslaving kampen

“Jongens en meisjes krijgen andere boodschappen mee” Cor Verbrugge, wetenschappelijk medewerker: “Ik werk al veertig jaar in de verslavingszorg, en in al die jaren waren er altijd veel minder vrouwelijke dan mannelijke cliënten. Die verhouding is tot op heden niet veranderd. Driekwart van onze cliënten is man, één kwart is vrouw.” De verschillen gelden niet […]

Lees meer >Met een enkelband werken aan een beter leven

Elektronische controle bij de Verslavingsreclassering Een van de middelen waarmee de Verslavingsreclassering toezicht houdt op haar cliënten – mensen die onder toezicht zijn gesteld – is de enkelband. Met deze elektronische controle (EC) kan in de gaten worden gehouden waar de cliënt zich bevindt. De band kan worden opgelegd bij zowel een ‘locatieverbod’ als een […]

Lees meer >Letterlijk en figuurlijk puinruimen

Begeleiding thuis bij cliënten met grote problemen Meer overlast, meer ‘verwarde personen’: door de afbouw van opnameplekken in de ggz lijkt een aantal kwetsbare mensen nu tussen wal en schip te vallen. Ambulante behandeling kan iemand oplappen, maar terug in de oude omgeving – met alle oude, nog onopgeloste ellende – volgt vaak snel een […]

Lees meer >Rechtszaken in het wijkgebouw

Wijkrechtbank Woensel kijkt op een nieuwe manier naar delicten In onze nieuwsbrief van april hebben wij de start van de wijkrechtbank in de Eindhovense wijk Woensel aangekondigd. In de wijkrechtbank staat niet het strafbare feit, maar de mens daarachter centraal. Wijkbewoners die een relatief licht delict hebben gepleegd en daarover een bekentenis hebben afgelegd, worden […]

Lees meer >Cijfers eerste drie kwartalen 2019  

In dit artikel vindt u de belangrijkste cijfers van de eerste drie kwartalen van 2019: u vindt hier cijfers over de totale instroom van cliënten en specifiek over jongeren. U vindt er informatie over het aandeel klinische behandeling, verschillende leeftijdscategorieën en primaire problematiek. Ook vindt u in dit artikel cijfers over ons personeelsbestand in de eerste drie kwartalen […]

Lees meer >Terugblik Novadic-Kentron algemeen derde kwartaal 2019

In dit artikel vindt u een terugblik op een aantal ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen onze organisatie in het derde kwartaal van 2019. Lees meer over: aansluiting van Novadic-Kentron tot netwerk Zorg van de Zaak definitief; Sigrid Wijnbergh medebestuurder NK; nieuwe Raad van Toezicht; subsidie voor project ‘NK digitaal’; versterkt aanbod voor naasten bij NK; NK […]

Lees meer >Terugblik Preventie en zorg derde kwartaal 2019

Novadic-Kentron biedt een breed pakket aan preventie en zorg. Preventie verzorgt informatie, advies en voorlichting, maar beheert ook testservices en verricht veldonderzoek. Binnen de gemeente biedt NK onder meer bemoeizorg, dag- en nachtopvang en medische heroïne-units. Ambulante en klinische zorg worden geleverd door onze Specialistische en BasisGGZ-teams. In een groter artikel gaan we dieper in […]

Lees meer >Terugblik Forensische verslavingszorg en verslavingsreclassering derde kwartaal 2019

Cliënten die met justitie in aanraking zijn gekomen, worden bij Novadic-Kentron begeleid door de verslavingsreclassering (VR) en zo nodig behandeld door de forensische verslavingszorg (FVZ). Meestal gebeurt dit binnen een justitieel kader, in opdracht van of na verwijzing door het OM. Beide afdelingen hebben voortdurend oog voor kwaliteit en innovatie om ook voor deze cliënten […]

Lees meer >Terugblik Herstelondersteunende zorg derde kwartaal 2019

Eigen regie bij de cliënt, streven naar meer participatie en inzet van ervaringsdeskundigheid: enkele belangrijke doelen van de Herstelondersteunende zorg van NK (zie kader onderaan artikel). De inzet van ervaringsdeskundigheid is een zeer waardevolle aanvulling naast de reguliere ambulante en klinische zorg. Herstelondersteunende zorg kan snel worden ingezet en richt zich vaak op concrete, praktische […]

Lees meer >Aanvullende informatie datalek voor cliënten

Naar aanleiding van het datalek bij de afdeling CDD van Novadic-Kentron in Eindhoven hebben wij alle cliënten die op de lijst staan direct benaderd. Voor cliënten die geen bericht van ons hebben ontvangen geldt dat hun gegevens niet via dit datalek naar buiten zijn gekomen.

Lees meer >Datalek Eindhoven

Bij Novadic-Kentron in Eindhoven heeft zich een ernstig datalek voorgedaan. Dit incident heeft alle aandacht van bestuur, management en direct-betrokkenen. Onderstaand persbericht is hierover hedenmiddag verstuurd. NB Update persbericht: ook met de laatste twee cliënten is gesproken. Persbericht datalek Eindhoven Gisterenavond werd ons duidelijk dat een lijst met gegevens van vijftien cliënten (voornaam, achternaam, geboortedatum, […]

Lees meer >Gouden Ananas voor BasisGGZ

De Stichting Kwaliteit in BasisGGZ (www.kibg.nl) monitoort de cliëntwaarderingen van instellingen die BasisGGZ bieden in Nederland. Er zijn ruim driehonderd voorzieningen in Nederland die het keurmerk van KIBG dragen. Jaarlijks krijgen een aantal instellingen die het erg goed gedaan hebben een ‘Gouden Randje’ toegekend. Die eer was dit jaar voor onze BasisGGZ weggelegd, om­dat de […]

Lees meer >Novadic-Kentron zoekt talent

No­va­dic-Ken­tron zoekt ta­lent, en daar­om zijn we sa­men met de ne­gen an­de­re Bra­bant Werkt­ze­ker-or­ga­ni­sa­ties ver­te­gen­woor­digd op de bij­een­komst ‘Werk zoekt ta­lent’. De­ze bij­een­komst vindt plaats op dins­dag 22 ok­to­ber 2019 op de hoofd­lo­ca­tie van GGz Bre­burg in Til­burg. Er wor­den twee ses­sies ge­or­ga­ni­seerd. De aan­vangs­tijd is 15.00 u of 18.00 u. Tij­dens de­ze bij­een­komst is […]

Lees meer >Blog Walther Tibosch: positieve gezondheid, positieve organisatie

Vakanties bieden bij uitstek gelegenheid voor het opladen van ons energieniveau. Mooie momenten met vrienden en familie tijdens de vakantie dragen bij aan positieve energie. Het zou mooi zijn als alle medewerkers in de zorg na hun vakantie weer staan te popelen om een positieve bijdrage te leveren aan mensen die hun ondersteuning en deskundigheid […]

Lees meer >Toetreding van Novadic-Kentron tot netwerk Zorg van de Zaak definitief

In april is bekendgemaakt dat Novadic-Kentron (NK) het netwerk van Zorg van de Zaak gaat versterken. Inmiddels is hiervoor goedkeuring verkregen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarmee is de aansluiting definitief. Vandaag zijn in Utrecht de laatste officiële documenten ondertekend door de bestuurders van beide organisaties. NK gaat […]

Lees meer >Voorwoord nieuwsbrief juli 2019: op eigen kracht, maar niet alleen

Bij NK zijn we sterk voorstander van eigen kracht. We willen dat mensen met verslavingsproblemen zo snel mogelijk weer vorm en inhoud kunnen geven aan de regie over hun eigen leven. Dat betekent dat we zo min mogelijk overnemen, maar aansluiten bij de eigen verantwoordelijkheid en wat iemand zelf kan. Wij willen er voor zorgen […]

Lees meer >Hoe houd ik mijn puber op koers?

Ondanks dat je er geen diploma voor kunt halen, is opvoeden van opgroeiende kinderen een hele prestatie. Van jongs af aan proberen ouders hun kind te beschermen tegen op de loer liggende gevaren. Terwijl die kinderen niets liever lijken te doen dan die gevaren opzoeken… Dat is een continu proces van grenzen stellen en afspraken […]

Lees meer >1 2 3 4 5 20