NK ondersteunt bedrijven met Helder op het werk

Het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen voor, tijdens en na werktijd kan een grote impact hebben op de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Om bedrijven te ondersteunen bij het opstellen en implementeren van een goed ADM-beleid, lanceert Novadic-Kentron een nieuwe dienstverlening: NK Helder op het werk.

Circa 1 op de 10 werknemers in Nederland worstelt met problemen of een verslaving door alcohol, drugs of medicijnen. Vaak wordt dit niet of niet op tijd herkend met als gevolg gevaarlijke situaties op de werkvloer en (langdurig) verzuim. Als expert op het gebied van een riskante leefstijl, verslaving en verslavingszorg, helpt NK Helder op het werk werkgevers bij het vroegtijdig signaleren en bespreekbaar maken van problemen met alcohol- of middelengebruik bij hun werknemers.

We adviseren bij het opstellen van een ADM-beleid en geven trainingen om de deskundigheid te bevorderen. We verzorgen voorlichting en bieden individuele, kortdurende begeleiding voor medewerkers die problemen ervaren door middelengebruik, overmatig gamen of gokken. Hierbij hebben we ook oog voor medewerkers met naasten die worstelen met problematisch gebruik.

Met NK Helder op het werk kan Novadic-Kentron mensen met problemen eerder in beeld krijgen. Zo kunnen we vanuit Preventie eerder ingrijpen en grotere problemen voorkomen. Door medewerkers te begeleiden naar een gezonde leefstijl, neemt de vitaliteit toe, ontstaan minder problemen op de werkvloer en daalt het ziekteverzuim.

Wat bieden wij aan?

  • Advies bij het opstellen van een ADM-beleid: samen met de HR-medewerker van het bedrijf of een interactieve werksessie met meerdere betrokkenen.
  • Deskundigheidsbevordering: wij verzorgen trainingen voor medewerkers in het herkennen en ter sprake brengen van misbruik van middelen, overmatig gamen of gokken.
  • Voorlichting: wij verzorgen voorlichting voor medewerkers over een gezonde leefstijl in relatie tot middelengebruik, gokken en gamen. De voorlichting duur anderhalf uur en kan zowel online als op locatie plaatsvinden.
  • Begeleiding: wij bieden individueel kortdurende begeleiding voor medewerkers bij wie een probleem is ontstaan met middelengebruik, gamen of gokken. Dit traject bestaat uit vier gesprekken.

Meer informatie?

Ga naar www.helderophetwerk.nl of neem contact op met Danielle van Pareren via 06-12 70 23 60 of danielle.van.pareren@novadic-kentron.nl.

Volg NK Helder op het werk ook op LinkedIn!