NK organiseert actie voor getroffen cliënten en medewerkers van Mental Health Caribbean

MHC, een stichting op de BES-eilanden die is opgericht door NK, levert al enkele jaren succesvol geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg aan cliënten op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Hoewel Sint Maarten de zwaarste verwoestingen heeft ondergaan, zijn ook Saba en Sint Eustatius getroffen door orkaan Irma, met veel materiële schade tot gevolg. Erik Jansen, directeur MHC: “Onze cliënten zijn erg kwetsbaar en hebben vaak niet de middelen om de schade te vergoeden. Bijvoorbeeld cliënten van wie het huis door de orkaan verwoest is en die nu dakloos zijn. Of een zwangere moeder van drie kinderen die haar babykleertjes en kraamspulletjes kwijt is. Zomaar enkele heel concrete, persoonlijke tragedies die veel bijkomende stress veroorzaken, naast de trauma’s die velen toch al hebben opgelopen door de orkaan.”

Vanuit de Ondernemingsraad en Cliëntenraad van NK – gesteund door Managementteam en Bestuur – is nu het initiatief gekomen om onder collega’s en cliënten geld op te halen om de collega’s en cliënten van MHC te helpen. De teams ter plaatse weten precies waar de cliënten het meest behoefte aan hebben, en kunnen dus heel specifiek en doelgericht helpen. MHC zal als goed werkgever ook getroffen collega’s helpen, maar een deel van de opbrengst zal aangeboden worden voor een teamactiviteit die de medewerkers daar kan helpen de ramp te verwerken. Zo helpt NK ook op deze manier mee aan Nieuwe Kansen voor diegenen die dat hard nodig hebben: ogenschijnlijk ver weg, maar dichtbij NK.

Wilt u ook concreet bijdragen? Dat is natuurlijk zeer welkom! U kunt uw bijdrage storten op Rekeningnummer NL 07 RABO 0170061396 t.a.v. Mental Health Caribbean (MHC), onder vermelding van “Leef mee met MHC”

Stuurt u dan alstublieft ook een mailtje aan communicatie@novadic-kentron.nl. Omdat we heel nauwe contacten onderhouden met onze collega’s van MHC, kunnen we heel concreet terugkoppelen wat met de opbrengsten is gebeurd. U hoort dan dus zeker terug van ons en hen!