NK sluit nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Avans

Vandaag hebben NK en Avans Hogescholen wederom een convenant gesloten om in gezamenlijkheid toekomstbestendige beroepsprofessionals op te leiden. Beide partijen willen met de samenwerkingsovereenkomst een goede balans tot stand brengen tussen investeren en oogsten.

In het convenant worden enerzijds de gezamenlijke ambities benoemd en anderzijds een concreet werkplan voor de periode van een jaar uitgewerkt. Er worden daartoe afspraken gemaakt over het plaatsen van stagiaires bij NK, het bieden van gastlessen en/of workshops over en weer, participatie van NK in het onderzoek van Avans en deelname van onze professionals in leergemeenschappen van Avans.

SONY DSC

NK en Avans beschouwen elkaar als hoogwaardige en essentiële partners, zowel op het gebied van verslavingszorg (preventie, behandeling en opvang) als op het gebied van opleiden van professionals voor deze sector. Beide partners zullen interne en externe belanghebbenden laten weten dat zij veel waarde hechten aan samenwerking.

Er wordt een stuurgroep van vier personen geformeerd die verantwoordelijk is voor het naleven van het convenant. Deze stuurgroep bestaat uit Walther Tibosch als bestuurder van NK drie leden van de drie academiedirecties van Avans Hogeschool. Deze stuurgroep komt tweemaal per jaar bijeen om de samenwerking te evalueren en om het vervolg van de samenwerking te faciliteren.

Een werkgroep van vijf personen gaat een concreet werkplan op- en vaststellen. Hierin hebben namens NK zitting: manager HR Erik-Jan Zwiep en opleider Mieke Loomans en docenten van de drie genoemde academies. Het convenant loopt tot voorjaar 2019.

SONY DSC