Novadic-Kentron neemt deel aan Verslavingskunde Nederland

Om het verslavingsprobleem in Nederland beter te behandelen en het behandelbereik te vergroten, vormen vanaf 16 oktober 2017 twaalf organisaties (zie onderaan dit bericht), waaronder Novadic-Kentron, samen Verslavingskunde Nederland. De samenwerkende partijen zijn daarmee een krachtig en zichtbaar landelijk netwerk dat elkaars expertise bundelt om meer mensen met verslavingsproblematiek sneller, efficiënter en effectiever te bereiken. Onze organisatie is via bestuurder Walther Tibosch, die de rol van voorzitter heeft, vertegenwoordigd in Verslavingskunde Nederland. Ook voorzitter van onze cliëntenraad Hendrik Hartevelt (tevens vice-voorzitter van Het Zwarte Gat) is lid van Verslavingskunde Nederland. Vandaag is een persbericht  verstuurd over de start van Verslavingskunde Nederland.

Drukwerk

Een van de belangrijkste speerpunten is het verlagen van de drempel naar verslavingszorg door krachtige profilering en het doorbreken van stigma’s rondom verslaving, onder andere door de inzet van ervaringsdeskundigen. Verslavingskunde Nederland brengt kennis en kunde bij elkaar in zeven programmalijnen rondom verschillende thema’s. Herstelondersteunende zorg loopt als een rode draad door alle activiteiten. De inspanningen en resultaten van deze programmalijnen worden gezamenlijk uitgedragen en bevorderen de versterking van de expertise en maatschappelijke impact van de verslavingszorgsector, conform het doel van Verslavingskunde Nederland.

De programmalijnen zijn onderverdeeld in zeven thema’s. Onze organisatie is met een aantal medewerkers vertegenwoordigd in die programmalijnen:

  • Onderzoek en Opleiding;
  • Imago en Stigma;
  • Innovatie;
  • Preventie en vroegsignalering;
  • Uniforme werkwijzen;
  • Zorg en veiligheid;
  • Datamanagement.

Op de website www.verslavingskundenederland.nl vind je, naast inhoudelijke informatie over de verschillende programmalijnen, meer uitleg over het doel en de missie van Verslavingskunde Nederland.

Voor vragen over Verslavingskunde Nederland kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, Leon de Leijer, 06-10804215).

Deelnemende organisaties: Novadic-Kentron, VNN, Jellinek Tactus, Mondriaan, IrisZorg, Brijder en Antes, Trimbos Instituut, GGZ Nederland