Novadic-Kentron versterkt Zorg van de Zaak Netwerk

Nieuwe Kansen door bundeling expertise leefstijl en verslaving

NK gaat deel uitmaken van het Zorg van de Zaak Netwerk. Door de toetreding ontstaat een robuuste partij in de verslavingszorg die een breed aanbod levert. Zo zijn de diensten van Novadic-Kentron complementair aan de diensten van de overige (zorg)bedrijven uit het netwerk.

NK zet haar deskundigheid inzet voor een gezond, sociaal en veilig Noord-Brabant. Zorg van de Zaak deelt de ambitie van NK om met toewijding te werken aan een herstelondersteunend behandelklimaat. Zij ziet de samenwerking als een kans om nieuwe perspectieven en initiatieven te ontwikkelen die recht doen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid, aan de zorgvraag van cliënten en aan de professionele trots en ambitie van de medewerkers. 

Geïntegreerd aanbod
Sinds begin 2017 is NK in gesprek met Zorg van de Zaak over de mogelijkheid van een strategische samenwerking. Na een intensief traject van onderzoek en onderhandeling hebben beide partijen het besluit genomen tot toetreding tot het netwerk. Dorothee van Vredenburch, CEO Zorg van de Zaak Netwerk: “Wij zijn blij dat wij de expertise van Novadic-Kentron kunnen toevoegen aan ons netwerk. Door de synergie die al tussen diverse bedrijfsonderdelen bestaat, biedt deze versterking ons nieuwe ontwikkelkansen op het gebied van zorg en verslavingszorg. Samen kunnen we zorgdragen voor een nauw verweven netwerk met een geïntegreerd en flexibel aanbod. Zodat niet alleen recht wordt gedaan aan de complexe en vaak psychiatrische en psychosociale problematieken, maar ook zorg op maat kan worden geboden aan zowel de individuele cliënt als aan zijn of haar sociale omgeving.”

Nieuwe kansen
Walther Tibosch, bestuurder van NK: “Door aan te sluiten bij het netwerk van Zorg van de Zaak, kunnen wij samen nieuwe kansen creëren op het gebied van riskante leefstijl en verslaving. Samen met de andere bedrijven in het netwerk vormen wij een sterke partij die mensen op impactvolle momenten in het leven ondersteuning biedt. Door gerichte preventie en effectieve ondersteuning kunnen we het verschil maken. Daarnaast draagt toetreding tot het netwerk bij aan de continuïteit en toekomstbestendigheid van NK, en geeft het bundelen van expertise en middelen ons meer slagkracht om te komen tot ontwikkeling en innovatie. Hiermee verstevigen wij onze kwaliteit van dienstverlening en ontstaan er nieuwe kansen voor cliënten en medewerkers.”

De beoogde samenwerking is onder voorbehoud van goedkeuring door de relevante toezichthouders en mededingingsautoriteiten. Beide partijen verwachten de transactie medio 2019 af te ronden.

NK bestuurder Walther Tibosch (l) en directeur/eigenaar Zorg van de Zaak Ma­ri­us Tou­wen (m)
ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst. Jasper Touwen (r) is ook aanwezig.