Novadic-Kentron werkt hard aan financieel herstel

Zoals bij velen al bekend is, bevindt Novadic-Kentron zich – net als veel andere zorginstellingen – in zwaar weer. Oorzaken hiervoor zijn lasten uit het verleden door veranderingen in de beleid, wet- en regelgeving, te duur vastgoed en mogelijke terugbetalingen aan zorgverzekeraars. En de veranderde beleids-, wet- en regelgeving geven ook huidige uitdagingen, zoals een teruglopende instroom van nieuwe cliënten en noodzakelijke veranderingen van ons zorgaanbod.

NK werkt momenteel een omvangrijk continuïteitsplan uit om deze problemen op te lossen en weer financieel gezond te worden. Dit houdt onder meer de volgende maatregelen in:

  • We krimpen met ongeveer 50 fte. Dit kan door verplaatsingen en zonder gedwongen ontslagen worden bereikt.
  • Door het aanpassen van ons personeelsbestand (herscholing of verplaatsing), duidelijke kaders en verbeterde werkprocessen leveren we alleen zorg die betaald wordt.
  • We investeren in vitale teams die zelforganiserend zijn en resultaatverantwoordelijk voor hun eigen prestaties.
  • We streven realistische ambities na: een kleinere organisatie (60 miljoen omzet, 700 fte) die binnen Brabant specialist is in verslavingskunde en herstel.
  • We zijn intensief in gesprek met zorgverzekeraars en banken over afspraken voor terugbetalingen en meerjarige contracten.
  • We stoten te duur vastgoed af.

We streven er vooralsnog naar zelfstandig te blijven, maar sluiten samenwerking met andere partijen niet uit als dit voor de continuïteit voor onze cliënten en onze medewerkers beter zal blijken te zijn.  Uiteindelijk streven wij ernaar om – in welke constructie dan ook – binnen de regio kwalitatief uitstekende en betaalbare zorg te blijven bieden, zodat iedereen die dit nodig heeft, optimaal wordt ondersteund in zijn of haar herstel.

Nieuw: bekijk hier een video met de kerstboodschap van Walther Tibosch plus korte uitleg over de situatie.