Novadic-Kentron wil sociaal ondernemen

Onlangs heeft Novadic-Kentron de audit behaald voor het keurmerk PSO! PSO staat voor Prestatieladder Sociaal Ondernemen en is een meetinstrument dat zichtbaar maakt wat onze bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en hoe wij als organisatie maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden. PSO erkent verschillende stadia van socialer ondernemen: van aspirant status tot koploper (trede 3). Wij hebben trede 1 behaald, een prestatie waar we trots op zijn!

Trede 1 wil zeggen dat onze organisatie meer dan gemiddeld bijdraagt aan “social return”. Daarmee maakt NK, dat staat voor Nieuwe Kansen, haar belofte waar: we bieden medewerkers daadwerkelijk een nieuwe kans om een betaalde baan te vinden.

Over twee jaar zal een nieuwe audit plaatsvinden. Onze doelstelling is dan dat we trede 2 van de PSO-ladder gaan halen. Een van de initiatieven die daaraan moet bijdragen, is Collectief 040 , waarvan onze organisatie lid is. Collectief 040 is een samenwerkingsverband tussen Eindhovense instellingen en bedrijven die maatschappelijk willen ondernemen en gezamenlijk afspraken maken om via social return mensen aan werk te helpen.