Beleid, missie en visie

Onze missie is ‘Samen Nieuwe Kansen Creëren’. Wij zetten onze verslavingsdeskundigheid in voor een gezonde, sociale en veilige samenleving. Wij werken Brabantbreed en met partners in heel Nederland.

Visie

Novadic-Kentron wordt gevormd door professionele medewerkers die rollen vervullen als ambassadeurs, ondernemers, samenwerkers en ketenpartners. Wij steunen samen cliënten bij hun herstel. Wij sluiten aan bij de vraag: we nemen niet over, maar voegen toe. Als dat nodig is, nemen wij de regie. Ons behandelaanbod wordt gevoed vanuit de biopsychosociale benadering en is nabij en beschikbaar.

Enkele belangrijke pijlers van onze zorg:

Biopsychosociaal model
Het biopsychosociaal model ziet verslaving als het gevolg van een samenspel tussen biologische, psychologische en sociale factoren. Ook heeft verslaving vaak gevolgen voor de psychische of somatische gezondheid en veroorzaakt de verslaving sociale problemen (zoals werkloosheid, relationele problemen of financiële problemen). Om een verslaving te begrijpen en te kunnen behandelen, is een aanpak nodig die met al deze factoren rekening houdt.

Community Reinforcement Approach
We werken volgens de Community Reinforcement Approach (CRA). Door positieve alternatieven aan te reiken voor het gebruik van alcohol en drugs, gokken of gamen, proberen we het gedrag van cliënten te veranderen. We laten hen ontdekken dat een investering in het gezin, werk, wonen, vrienden of vrije tijd dezelfde of een grotere beloning oplevert dan het middelengebruik.

Herstelondersteunende zorg
Herstelondersteunende zorg richt zich op de kracht van de cliënt, op empowerment en op wat de cliënt wel kan. Daarmee benadrukken we dat de cliënt de regie over zijn leven heeft en ook over zijn zorg. De behandelaar neemt zo weinig mogelijk over van de cliënt; hoe meer de cliënt zelf doet aan zijn herstel, hoe meer zijn eigenwaarde groeit. Novadic-Kentron ziet ervaringsdeskundigheid en informele zorg als belangrijke aanvullingen op de professionele zorg.

Beleid

Geïnteresseerd waar wij in 2022 op inzetten? Lees hier onze kaderbrief.