CRA (Community Reinforcement Approach)

Novadic-Kentron werkt op basis van beproefde methodes, die aantoonbaar effect hebben. Centraal in onze zorgvisie staat CRA (Community Reinforcement Approach), een bewezen effectieve methode om verslaving en daarmee samenhangende problemen te behandelen.

Een andere leefstijl met meer beloningen

Bij CRA staan positieve effecten (‘bekrachtigers’) centraal: sociale steun, plezierige activiteiten en materiële of symbolische beloningen. Mensen die verslaafd zijn, hebben over het algemeen minder sociale en ontspannende activiteiten en hebben minder plezier. Bij CRA proberen we een andere leefstijl aan te leren, die méér beloningen oplevert dan het gebruik van middelen.

We zoeken dus naar andere bekrachtigers of beloningen die een positieve invloed hebben, maar niet schadelijk zijn zoals het middelengebruik. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het plezier bij een nieuwe hobby, ontspanning door bijvoorbeeld wandelen, sociale contacten, (ander) werk of andere prettige activiteiten. Uit onderzoek blijkt dat als cliënten meer alternatieve activiteiten hebben, hun middelengebruik afneemt. Het uiteindelijke doel is minder gebruik of helemaal stoppen.

CRA bij Novadic-Kentron

Er zijn verschillende manieren waarop CRA toegepast kan worden. Bij de behandeling wordt eerst bekeken waarom iemand genotmiddelen gebruikt. Vervolgens bekijken we welke andere dingen daarvoor in de plaats kunnen komen. Met de cliënt wordt uitgebreid besproken aan welke activiteiten hij of zij het meest plezier beleeft en hoe de cliënt meer van die activiteiten kan uitvoeren. Samen met de cliënt stellen we haalbare doelen op. We helpen de cliënt ook om die activiteiten uit te voeren, bijvoorbeeld door een training middelen weigeren, sociale vaardigheidstraining of door hulp bij het vinden van een zinvolle en prettige dagbesteding.