Jaardocumentatie

Op deze pagina vindt u de jaardocumentatie.

Jaardocumenten NK

Vanaf 2016 informeert NK haar ketenpartners sneller en frequenter. Dit doen wij door middel van onze e-mailnieuwsbrief. In het januarinummer wordt teruggekeken op heel 2018. Elk kwartaal verspreiden wij bovendien actuele informatie over de afgelopen periode. Daarnaast bieden we in elk nummer ook boeiende en informatieve artikelen over verschillende actuele thema’s. Bijvoorbeeld over gamen, GHB, de toename van anabolengebruik bij jongeren of de meest schadelijke drugs. Mis niets en abonneer u op onze nieuwsbrieven!

Jaardocumenten 2018

Jaarrekening 2018 Novadic-Kentron
Controleverklaring jaarrekening

Terugblik 2018

NK  Algemeen
Gemeente
Zvw
Justitie
Herstelondersteunende zorg
Kwaliteit en onderzoek
Governance
Cijfers

Voor de berichten per kwartaal, bekijk het archief van onze nieuwsbrieven. 

Jaardocumenten 2017

Jaarrekening 2017 Novadic-Kentron
Controleverklaring jaarrekening

Mis niets!

Novadic-Kentron zal haar ketenpartners steeds meer informeren via digitale nieuwsbrieven. Mis niets en schrijf u in! Uiteraard kunt u zich op elk gewenst moment weer afmelden.