Jaardocumentatie

Op deze pagina vindt u de jaardocumentatie.

Jaardocumenten NK

Vanaf 2016 informeert NK haar ketenpartners sneller en frequenter. Dit doen wij door middel van onze e-mailnieuwsbrief. In het januarinummer wordt teruggekeken op heel 2018. Elk kwartaal verspreiden wij bovendien actuele informatie over de afgelopen periode. Daarnaast bieden we in elk nummer ook boeiende en informatieve artikelen over verschillende actuele thema’s. Bijvoorbeeld over gamen, GHB, de toename van anabolengebruik bij jongeren of de meest schadelijke drugs. Mis niets en abonneer u op onze nieuwsbrieven!

Jaardocumenten 2018

Terugblik 2018

NK  Algemeen
Gemeente
Zvw
Justitie
Herstelondersteunende zorg
Kwaliteit en onderzoek
Governance
Cijfers

Voor de berichten per kwartaal, bekijk het archief van onze nieuwsbrieven. 

Jaardocumenten 2017

Jaarrekening 2017 Novadic-Kentron
Controleverklaring jaarrekening

Jaardocumenten 2016

Jaarrekening 2016 Novadic-Kentron
Controleverklaring jaarrekening

Overige jaarverslagen

Jaarverslag Raad van Toezicht 2017

Jaarverslag NK vanaf 2016

In 2015 heeft NK haar laatste jaarverslag uitgebracht. Een terugblik op het jaar 2016 vindt u in het eerste nummer van onze digitale nieuwsbrief  ‘Verslavingszorg in de regio’. Vanaf januari rapporteren wij per kwartaal via genoemde nieuwsbrief. Klik hier voor het archief van onze nieuwsbrieven. 

Jaardocumenten 2015

Jaarverslag NK 2015
Jaarverslag Ondernemingsraad 2015
Jaarverslag Raad van Toezicht 2015

NK heeft uitstel gevraagd voor het deponeren van de jaarrekening 2015. Zodra deze beschikbaar is, wordt deze hier geplaatst.

Mis niets!

Novadic-Kentron zal haar ketenpartners steeds meer informeren via digitale nieuwsbrieven. Mis niets en schrijf u in! Uiteraard kunt u zich op elk gewenst moment weer afmelden.