Jaardocumentatie NK

Vanaf 2016 informeert NK haar ketenpartners sneller en frequenter. Dit doen wij door middel van onze e-mailnieuwsbrief. In het januarinummer wordt teruggekeken op heel 2018. Elk kwartaal verspreiden wij bovendien actuele informatie over de afgelopen periode. Daarnaast bieden we in elk nummer ook boeiende en informatieve artikelen over verschillende actuele thema’s. Bijvoorbeeld over gamen, GHB, de toename van anabolengebruik bij jongeren of de meest schadelijke drugs. Mis niets en abonneer u op onze nieuwsbrieven!

Jaardocumenten 2021

Formele documentatie volgt

Terugblik 2021

Cijfers
NK Algemeen (hoogtepunten)
Kwaliteit en onderzoek

Jaardocumenten 2020

Jaarrekening en controleverklaring 2020
Jaarverslag Raad van Toezicht 2020
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen plus activiteitenverslag

Terugblik 2020

Cijfers 
NK Algemeen
Kwaliteit en onderzoek

Voor de berichten per kwartaal, bekijk het archief van onze nieuwsbrieven. 

Jaardocumenten 2019

Jaarrekening 2019
Controleverklaring 2019
Jaarverslag Raad van Toezicht 2019

Terugblik 2019

Cijfers
NK Algemeen
Preventie en zorg
Forensische verslavingszorg en verslavingsreclassering
Herstelondersteunende zorg 
Kwaliteit en onderzoek

Voor de berichten per kwartaal, bekijk het archief van onze nieuwsbrieven. 

Jaardocumenten 2018

Jaarrekening 2018 Novadic-Kentron
Controleverklaring jaarrekening
Jaarverslag Raad van Toezicht 2018

Terugblik 2018

NK  Algemeen
Gemeente
Zvw
Justitie
Herstelondersteunende zorg
Kwaliteit en onderzoek
Governance
Cijfers

Voor de berichten per kwartaal, bekijk het archief van onze nieuwsbrieven. 

Jaardocumenten 2017

Jaarrekening 2017 Novadic-Kentron
Controleverklaring jaarrekening

Mis niets!

Novadic-Kentron zal haar ketenpartners steeds meer informeren via digitale nieuwsbrieven. Mis niets en schrijf u in! Uiteraard kunt u zich op elk gewenst moment weer afmelden.