Jaardocumentatie

Op deze pagina vindt u de jaardocumentatie.

Jaardocumenten NK 2016

Vanaf 2016 wil NK haar ketenpartners sneller en frequenter informeren. Dit doen wij door middel van onze e-mailnieuwsbrief. In het nummer dan 12 januari is uitgekomen, wordt teruggekeken op heel 2016. Vanaf april 2017 zullen wij per kwartaal actuele informatie verspreiden. Mis niets en abonneer u op onze nieuwsbrieven!

Terugblik 2016

Aanbod NK
Herstelondersteunende zorg
Kwaliteit en onderzoek
Forensische verslavingszorg en verslavingsreclassering
Governance
Cijfers

Jaardocumenten 2016

Hieronder vindt u de jaarverslaglegging over 2016.

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2016 Novadic-Kentron
Controleverklaring jaarrekening

Overige jaarverslagen

Jaarverslag Raad van Toezicht 2016

Jaarverslag NK vanaf 2016

In 2015 heeft NK haar laatste jaarverslag uitgebracht. Een terugblik op het jaar 2016 vindt u in het eerste nummer van onze digitale nieuwsbrief  ‘Verslavingszorg in de regio’. Vanaf januari rapporteren wij per kwartaal via genoemde nieuwsbrief. Klik hier voor het archief van onze nieuwsbrieven. 

Jaardocumenten 2015

Jaarverslag NK 2015
Jaarverslag Ondernemingsraad 2015
Jaarverslag Raad van Toezicht 2015

NK heeft uitstel gevraagd voor het deponeren van de jaarrekening 2015. Zodra deze beschikbaar is, wordt deze hier geplaatst.

Mis niets!

Novadic-Kentron zal haar ketenpartners steeds meer informeren via digitale nieuwsbrieven. Mis niets en schrijf u in! Uiteraard kunt u zich op elk gewenst moment weer afmelden.