Kernwaarden

Novadic-Kentron heeft twee kernwaarden die leidend zijn bij alles wat we doen: toonaangevend en fijn behandeld.

Toonaangevend

Wij zijn toonaangevend op het gebied van een riskante leefstijl, verslaving en verslavingszorg. En door die expertise breed te delen, kunnen meer mensen een riskante leefstijl vermijden, en ondervinden mensen die al problemen hebben, veel minder drempels om hulp te zoeken.

Fijn behandeld

We willen dat iedereen die bij Novadic-Kentron betrokken is – cliënten en hun omgeving, onze professionals en ervaringswerkers én onze samenwerkingspartners – zich fijn behandeld voelt. Wij geven dit onder meer vorm in onze behandelvisie Community Reinforcement Approach en door onze herstelondersteunende zorg.