Keurmerken

HKZ

In september 2008 heeft Novadic-Kentron het HKZ-kwaliteitscertificaat behaald. HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) is een kwaliteitsinstituut dat normen opstelt voor een groot aantal branches in de sector zorg en welzijn. De certificerende instantie omschreef ons in het eindoordeel van de HKZ-audit als een dynamische organisatie met loyale, professionele en betrokken medewerkers. De audit wordt jaarlijks herhaald. Het HKZ-certificaat is voor ons een stimulans om ons blijvend te richten op de bewaking en continue verbetering van kwaliteit. Dat is de beste waarborg voor verantwoorde zorg, preventie en dienstverlening.

NK heeft inmiddels ook het HKZ-kwaliteitscertificaat voor de Verslavingsreclassing. Dit is een apart keurmerk.

Voor een overzicht van certificaten, zie de website van HKZ.

PSO

In 2016 heeft Novadic-Kentron de audit behaald voor het keurmerk PSO. PSO staat voor Prestatieladder Sociaal Ondernemen en is een meetinstrument dat zichtbaar maakt wat onze bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en hoe wij als organisatie maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden. PSO erkent verschillende stadia van socialer ondernemen: van aspirant status tot koploper (trede 3). Wij bevinden ons inmiddels op trede 2 , wat wil zeggen dat onze organisatie meer dan gemiddeld bijdraagt aan “social return” en zich onderscheidt van andere bedrijven. Daarmee maakt NK, dat staat voor Nieuwe Kansen, haar belofte waar: we bieden mensen daadwerkelijk een nieuwe kans om een betaalde baan te vinden.

FACT

FACT is een intensieve vorm van ambulante zorg, waarbij een team van specialisten een cliënt helpt met problemen op meerdere levensgebieden. NK heeft verschillende gecertificeerde FACT-teams, alleen of binnen de VOF Dubbele Diagnose. Naast deze keurmerken heeft NK in de samenwerkingsverbanden met GGzE ook nog vijf gecertificeerde stadsteams. Certificerende instantie is het CCAF. Op de website www.ccaf.nl vindt u alle gecertificeerde teams in Nederland. Het FACT-team van de SVP-CN (Stichting Verslavingszorg & Psychiatrie Caribisch Nederland, een aan Novadic-Kentron verbonden onderming), dat hulp biedt op de BES-eilanden, is ook gecertificeerd.

Keurmerk Stichting Kwaliteit in BasisGGZ!

Met het keurmerk van de Stichting kwaliteit in BasisGGZ laten we zien dat we ons extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment, en de lat hoog leggen op het gebied van cliëntgerichtheid, transparantie, innovaties, kwaliteitsontwikkeling en landelijke ontwikkeling van de BasisGGZ. Het keurmerk helpt ons om de dialoog over kwaliteit en doelmatigheid in de BasisGGZ aan te gaan, jaagt veranderingen aan en maakt kwaliteitsverbeteringen inzichtelijk.