Kwaliteitsstatuut

Zorgaanbieders, belangenbehartigers van cliënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars hebben in 2016 een model kwaliteitsstatuut ggz opgesteld. Dit beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve ggz te mogen verlenen. Het statuut bepaalt onder andere welke beroepsgroepen in verschillende onderdelen van de ggz als regiebehandelaar op mogen treden. Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Ook NK heeft een kwaliteitsstatuut, dat is goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland (ZiN). NK voldoet hiermee aan een belangrijke voorwaarde om per 1 januari 2017 curatieve zorg te mogen bieden, en daarmee aan de eisen van zorgverzekeraars.

> Bekijk hier het kwaliteitsstatuut