Organisatie

NK is dé expert voor verslavingszorg en verslavingskunde in Brabant. Er werken ongeveer 900 medewerkers, die jaarlijks zo’n 8.500 cliënten helpen bij hun herstel. Zo werken wij samen aan:

Een gezonder, veiliger en socialer Brabant

Wij zetten onze verslavingsdeskundigheid optimaal in voor een Gezonder, Veiliger en Socialer Brabant. Onze missie Samen Nieuwe Kansen Creëren geeft aan dat we daarbij nadrukkelijk samenwerken: intern en extern. Onze richtinggevende waarden – Toonaangevend en Fijn Behandeld – lopen als een rode draad door alles wat we doen: we willen dat iedereen die bij Novadic-Kentron betrokken is, zich fijn behandeld voelt. Met toewijding werken wij aan een herstelondersteunend behandelklimaat, toonaangevende verslavingsdeskundigheid en een inspirerende organisatie.

Verslavingsdeskundigheid op de juiste schaal, overal in Brabant

Onze verslavingsdeskundigheid in de juiste vorm en op de juiste schaal (generalistische BasisGGZ en specialistische GGZ) inzetten is onze kracht. Daarom ondersteunen onze professionals cliënten bij hun herstel thuis, in de wijk, bij de huisarts, en indien nodig in onze klinieken. U vindt onze medewerkers in alle Brabantse gemeenten en online. We ondersteunen ruim 8.000 cliënten per jaar, tijdelijk of langdurig, bij herstel van hun leefstijl- of verslavingsproblemen.

Novadic-Kentron wordt gevormd door professionele medewerkers die rollen vervullen als ambassadeurs, ondernemers, samenwerkers en ketenpartners. Onze behandelaars zijn voornamelijk hbo- of academisch geschoolde behandelaars, aangevuld met opleidingen gericht op verslavingsbehandeling, zoals CRA en CGT/CGW. Zij houden deze kennis via bijscholing op peil. Op deze wijze bieden wij op de verschillende locaties kwalitatief hoogwaardige verslavingsbehandelingen. Er zijn zowel mannelijke als vrouwelijke behandelaars. Tijdens de behandelingen wordt er Nederlands of Engels gesproken.

Onderdeel van Zorg van de Zaak

Vanaf 21 augustus 2019 is Novadic-Kentron onderdeel van het netwerk van Zorg van de Zaak. Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg. Door het bundelen van de expertise en de middelen, ontstaat een sterke partij op het gebied van preventie en herstelondersteuning bij een riskante leefstijl en verslaving. We ondersteunen met een geïntegreerd en flexibel aanbod mensen die op enigerlei wijze uitvallen in de samenleving bij hun herstel, zodat zij weer mee kunnen doen in de maatschappij. Doordat er meer ruimte is voor doorontwikkeling van medewerkers en innovatie van het aanbod, wordt de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening verhoogd en ontstaan er nieuwe kansen voor cliënten en medewerkers.