Personeelsbeleid

Aantrekkelijk werkgeverschap

Novadic-Kentron is met meer dan 800 medewerkers een van de grootste aanbieders van verslavingszorg in Nederland. Het werkgebied omvat met name de provincie Noord-Brabant, waar in elke grote gemeente wel een vestiging, steunpunt of consulent te vinden is.

Werkveld

Novadic-Kentron werkt op een zeer breed werkveld. De verschillende medewerkers zijn bijvoorbeeld werkzaam als preventiewerker, als ambulant werker in de regio, als reclasseringswerker of als verpleegkundige in een kliniek. Naast uitvoerende hulpverleningsfuncties heeft Novadic-Kentron een aantal ondersteunende functies op administratief, facilitair en managementgebied. Het merendeel van de functies vraagt hbo- of academisch niveau, maar er zijn ook mbo-functies.

Samenwerkingspartners

Buiten de instelling werkt Novadic-Kentron in vele gemeenten samen met partners in de (geestelijke) gezondheidszorg en maatschappelijke opvang. Hierdoor zijn de medewerkers ook buiten de instelling via een groot aantal samenwerkingsverbanden maatschappelijk actief en herkenbaar. Ook in de pers laten onze medewerkers regelmatig van zich horen.

Doorgroei en ontwikkeling

Gezien de grootte van de instelling en de vele diensten en afdelingen, is doorgroei in een bepaalde functie of naar een nieuwe functie goed mogelijk. Jaarlijks is er een vast percentage van de bruto loonsom beschikbaar voor scholing en opleiding, die met name intern wordt aangeboden. Dit stelt medewerkers in staat hun vak bij te houden en zich te ontwikkelen. Voor de opleiding tot GZ-psycholoog en verslavingsarts zijn aparte opleidingsplaatsen beschikbaar. Ook voor stagiaires, leerlingen (BBL en BOL) en vrijwilligers zijn er plaatsingsmogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden

Op de medewerkers is de CAO GGZ van toepassing. Hierbij geldt voor een fulltimebaan een 36-urige werkweek. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden voor werk in deeltijd. Novadic-Kentron biedt een eindejaarsuitkering, een goede pensioenvoorziening via het PGGM en de mogelijkheid tot aansluiting bij een collectieve zorgverzekering. Binnen het meerkeuzesysteem bestaan een aantal mogelijkheden voor aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Tevredenheid en kwaliteit

Jaarlijks wordt een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden, waarbij per afdeling de scores worden bepaald. Deze resulteren in verbeterplannen. Het laatste onderzoek gaf een positiever beeld dan het branchegemiddelde. Bovendien heeft Novadic-Kentron sinds 2008 het HKZ-kwaliteitscertificaat.

Cultuur

Binnen de organisatie is coachend leiderschap het leidende principe. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd en ook de medezeggenschap sluit hierop aan. De cultuur wordt duidelijk verwoord in de kernwaarden en het competentiemanagement.

Expertisecentrum

Op het terrein van wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie streeft Novadic-Kentron na het expertisecentrum in de verslavingszorg te zijn. De wetenschappelijke commissie, contacten met meerdere universiteiten, lopende (promotie)onderzoeken en regelmatige publicaties in vaktijdschriften getuigen hiervan. Bovendien beschikt Novadic-Kentron over een online vakbibliotheek voor alle medewerkers.