Samenwerkingspartners en projecten

Novadic-Kentron werkt samen met een groot aantal partners in een groot aantal projecten. U kunt ons dus op veel plaatsen tegenkomen, ook buiten onze eigen vestigingen.

Partners met wie wij regelmatig samenwerken, zijn bijvoorbeeld gemeentes, huisartsen, ziekenhuizen, ggz-instellingen, het onderwijs, de horeca, organisatoren van evenementen, wooncorporaties, politie en justitie en maatschappelijke opvang.

Links naar onze samenwerkingspartners

Onderstaande lijst biedt een overzicht van de organisatie waarmee we samenwerken en links uitwisselen. Het aantal organisaties zal voortdurend uitgebreid worden.

Samenwerkingspartners Organisatiebeschrijving
Amethist Verslavingszorg Samenwerking tussen Tactus en GGZ Centraal voro verslavingszorg in Flevoland
Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant beschermt in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgt ervoor dat zij de juiste zorg krijgen.
Breederzorg Thuiszorg Breederzorg Thuiszorg biedt zorg bij hulpbehoevende mensen aan huis.
Centrum Jeugd en Gezin Breda CJG Breda is dé vraagbaak voor ouders, opvoeders en kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar.
Centrum Jeugd en Gezin Den Bosch Het CJG beantwoordt vragen over opvoeden en opgroeien van ouders, kinderen en jongeren.
Centrum Jeugd en Gezin Midden-Brabant Het CJG beantwoordt vragen over opvoeden en opgroeien van ouders, kinderen en jongeren.
GGZ Breburg Professionele hulp aan mensen met psychische problemen in de regio Breda en Tilburg
GGzE Professionele hulp aan mensen met psychische problemen in de regio Eindhoven
GGZ Oost-Brabant Professionele hulp aan mensen met psychische problemen in de regio Helmond, Oss en het land van Cuijk
GGZ Westelijk Noord-Brabant Professionele hulp aan mensen met psychische problemen in de regio Bergen op Zoom en Roosendaal
Humanitas DMH Humanitas DMH is een landelijk werkende organisatiedie zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een beperking.
IrisZorg Instelling voor verslavingszorg in Gelderland.
Korrelatie Dagelijks bereikbare hulplijn voor gratis hulp en advies bij diverse problemen.
Kompaan en de Bocht Kompaan en de Bocht helpt bij vragen en problemen op het gebied van opvoeden, ontwikkeling van jeugd en veiligheid in gezinnen en relaties.
Labyrint Zorg & Werk Labyrint Zorg: onze professionele zorgverleners ondersteunen en begeleiden mensen met een psychiatrische beperking en helpen hen een normaal leven te leiden.
Lumens groep De Lumens Groep bevordert maatschappelijke en economische zelfstandigheid van mensen in Eindhoven en omgeving.
MEE MEE ondersteunt, adviseert en informeert mensen met een beperking, gratis en zonder verwijzing.
Mijn behandeling, mijn keuze Mijn behandeling, mijn keuze is een samenwerkingsverband van belangrijke Europese gebruikersgroepen en behandelorganisaties dat gebruikers en families informeert over behandelmogelijkheden van opioïdenverslaving in Europa.
Stichting NEOS NEOS werkt in Eindhoven actief aan een samenleving waarin ieder mens telt. Wij bieden direct zorg, veiligheid en onderdak voor mensen in problemen en ondersteunen hen bij het weer opbouwen van een menswaardig en zo zelfstandig mogelijk bestaan.
Prisma Prisma biedt zorg aan mensen met alle soorten beperkingen en leeftijden.
Reinier van Arkel Groep Professionele hulp aan mensen met psychische problemen in de regio Den Bosch
RIBW Brabant RIBW Brabant is ondersteunt mensen met een psychiatrische achtergrond bij het vinden van een weg in de samenleving.
SDW West-Brabant SDW begeleidt, ondersteunt en behandelt ca. 1.300 mensen met een verstandelijke beperking. Veel medewerkers en vrijwilligers zetten zich in voor een Goed Leven voor de doelgroep.
SMO Breda SMO Breda e.o. is een combinatie van voorzieningen voor mensen met langdurende of acute problemen die daardoor moeite hebben om zich in de maatschappij te handhaven.

SMO Traverse Traverse helpt in Midden-Brabant mensen in probleemsituaties die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden. De hulpverlening is naast de basale opvang van ‘bed, bad en brood’ gericht op rehabilitatie van de cliënt.
Tactus Instelling voor verslavingszorg in Overijssel.
Verdihuis Het
Verdihuis biedt in Oss opvang en ondersteuning aan menden die niet zelfstandig kunnen wonen.
VNN Instelling voor verslavingszorg in Drenthe, Friesland en Groningen (Verslavingszorg Noord-Nederland)
Woningstichting Dinteloord Woningstichting Dinteloord is dé partner voor het wonen in Dinteloord.
Woningstichting de Zaligheden Woningstichting de Zaligheden verhuurt, onderhoudt, renoveert en ontwikkelt woonruimten in de Kempen.
Woningcorporatie Wooninc. Wooninc. is een maatschappelijk betrokken woningcorporatie die sinds 1919 in Eindhoven geworteld en actief is.

Die samenwerking kan eenmalig zijn, bijvoorbeeld voor een voorlichtingsproject of als een cliënt bijzondere zorg nodig heeft. Maar heel vaak is de samenwerking langdurig en structureel: zo nemen Novadic-Kentronmedewerkers in een aantal Brabantse steden deel aan Bemoeizorgteams. Deze teams, waarin naast Novadic-Kentron ook bijvoorbeeld ggz-instellingen en wooncorporaties deelnemen, gaan actief op zoek naar mensen die in verloederde, geïsoleerde omstandigheden leven, maar geen hulp zoeken.