Zorg- en veiligheidshuis

Novadic-Kentron neemt deel aan het zorg- en veiligheidshuis. De samenwerking vindt plaats volgens het Convenant dat de partijen met elkaar hebben en hierbij worden de gebruikelijke privacyprotocollen toegepast. In verschillende overleggen binnen het zorg- en veiligheidshuis worden casussen anoniem besproken. Daarnaast zijn er ook overleggen waarbij door betrokken partijen met toestemming van de betrokkene gesproken wordt over zijn of haar situatie. Voor meer informatie over de samenwerkende partners, hoe er omgegaan wordt met uw gegevens, de klachtenprocedure enzovoorts, verwijzen wij u naar https://www.veiligheidshuizen.nl/veiligheidshuizen/zorg-en-veiligheidshuis-midden-brabant. Mocht u meer informatie willen over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan wel uw toestemmingsverklaring terug willen trekken, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Yilmaz, teamleider, bereikbaar via 073-684 95 00.