Vrienden van Novadic-Kentron

Een initiatief van de Cliëntenraad en de Will Hawkins Foundation

Voor maatschappelijk herstel en re-integratie van langdurig verslaafden, is alleen behandeling niet voldoende. Vrienden van Novadic-Kentron wil met alternatieve financiering projecten bekostigen die individuele of groepen verslaafden helpen te re-integreren in de maatschappij.

Onze doelen

Onze aansprekende, opvallende, kleurrijke projecten hebben de volgende doelen:

  • het gevoel van eigenwaarde van (ex-)verslaafden vergroten;
  • (ex-)verslaafden concrete aanknopingspunten bieden voor het verder inrichten en uitbreiden van mogelijkheden voor (betaald) werk en het opbouwen van een sociaal netwerk;
  • (ex-)verslaafden een gezicht geven en zo bijdragen aan de destigmatisering van (langdurig) verslaafden;
  • ‘iets teruggeven‚’ aan de maatschappij, bijvoorbeeld met projecten die andere (potentiële) cliënten en risicogroepen helpen of die de openbare ruimte verrijken.

Onze aanpak

We richten ons niet op de ‘oplossingen in de grote getallen‚’, maar op eenvoudige, kleinschalige, individuele situaties. Een warm hart, vertrouwen en geloof in een positieve uitkomst zijn bepalend voor onze aanpak.

Projecten

Het aantal potentiële projecten is eindeloos en ook afhankelijk van de wensen van de weldoeners in kwestie (“wie betaalt, bepaalt”). U kunt denken aan bijvoorbeeld een diner of andere activiteit door en voor cliënten, kunst- of muziekprojecten, hulp bij de inrichting als cliënten weer zelfstandig gaan wonen, een studiebeurs voor ervaringswerkers, enzovoorts.

Hoe kunt u helpen?

  • met een donatie op rekeningnummer NL03 RABO 0146 7475 18 ten name van de Will Hawkins Foundation, onder vermelding van “Vrienden van Novadic-Kentron”;
  • met goederen of producten;
  • met inzet van uw medewerkers die zich belangeloos inzetten voor een van onze projecten.

Wat krijgt u hiervoor terug?

  • Een goed gevoel! Zingeving is voor (ex-)verslaafden van cruciaal belang voor hun herstel. Maar ook u krijgt een gevoel van zin en vervulling als u meehelpt onze projecten tot stand te brengen.
  • Onze dankbaarheid en die van de (ex-)verslaafden. Bedenk dat (chronisch) verslaafden vaak lange tijd door iedereen zijn genegeerd – en dat is dan nog vaak de meest positieve reactie die ze tegenkomen. Uw hulp maakt een enorme en onvergetelijke indruk.
  • Positieve naamsbekendheid. Zeker bij onze grotere projecten zullen we de pers benaderen, waarmee u of uw bedrijf positief en maatschappelijk betrokken in de aandacht komt. Daarnaast geven we ook aandacht aan uw initiatief in de kanalen die Novadic-Kentron zelf heeft, zoals onze e-mailnieuwsbrief die naar een groot aantal ketenpartners (ggz, jeugdzorg, politie, gemeente, enzovoorts) wordt verspreid.

Helpen?

Neem contact op met Cor Verbrugge, secretaris Vrienden van Novadic-Kentron: mail vrienden.van.nk@novadic-kentron.nl of telefoon 06-20 85 20 91.