Vrienden van Novadic-Kentron

Wegkijken? Aandacht helpt!

We hebben of krijgen tijdens ons leven allemaal wel op enige wijze te maken met verslaving en verslaafden. Mensen die zelf verslaafd zijn geraakt, worstelen met hun problemen. Vaak voelen ze veel machteloosheid. De omgeving van een verslaafde ervaart en voelt dat. Vaak kijken we weg. We zien het niet of willen het gewoon niet zien. Waarom? De gevolgen zijn voor iedereen heel naar. Voor de verslaafde(n) zelf, maar ook de directe omgeving is slachtoffer.

Professionals bij gespecialiseerde organisaties (zoals NK) zijn dagelijks bezig verslaafden te helpen. We kunnen daarnaast zelf ook proberen mensen, ook als ze nog niet verslaafd zijn, te steunen in hun strijd tegen problematisch gebruik. Dat kan door níet weg te kijken, maar bewust aandacht te schenken aan deze mensen. Maar hoe doe je zoiets? Er rust een enorm taboe op verslaving en verslaafden. Hoe gaan we hier in onze eigen organisatie, in onze eigen directe (werk- en thuis)omgeving mee om?

Stichting VNK (Vrienden van Novadic-Kentron) wil bedrijven en organisaties in beweging krijgen. Aandacht vestigen op verslaving in allerlei vormen. En de consequenties ervan, voor de verslaafde en voor diens omgeving (werk, onderweg en thuis). Zodat mensen binnen die bedrijven / organisaties concreet gaan helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een krachtige aanpak bij de preventie van verslavingen. Wij willen graag dat men weet hoe en waarmee die steun kan worden gegeven. Onze website www.stichtingvnk.nl biedt informatie, tools, namen en adressen.  Kijk, lees, maak er zelf echt werk van! Dat helpt!

Wilt u contact, mail ons dan op vrienden.van.nk@novadic-kentron.nl of bel ons op telefoonnummer 073-684 95 40.

U kunt ons ook helpen door een donatie te doen, waarmee u onze activiteiten steunt. U kunt uw bijdrage storten op banknummer NL08RABO0308550315 ten name van Stichting VNK. Hartelijk dank bij voorbaat.