PITD: “Jongeren ervaren dat wij echt iets voor hen willen én kunnen betekenen”

Erbij horen, plezier hebben, dingen uitproberen: voor de meeste jongeren belangrijke doelen in het leven. Experimenteren met drank en drugs kan daar deel van uitmaken, en gamen of actief zijn op social media is voor nog veel meer jongeren onmisbaar. Meestal heeft dat weinig negatieve gevolgen. Maar als de balans zoek is, of als jongeren hiermee negatieve emoties vermijden of verdoven, kan dit tot problemen leiden. Dan is het belangrijk dat die jongeren snel hulp krijgen. Dat kan met PITD. 

Dennis van Dun, PITD-medewerker bij de gemeente Meijerijstad

Dennis van Dun, PITD-medewerker

PITD staat voor Project Individuele Trajectbegeleiding Drugsgebruikers. Een hele mond vol, maar kortgezegd richten we ons met dit project op jongeren tussen de 12 en 25 jaar die door drugsgebruik of overmatig beeldschermgebruik in de problemen (dreigen te) komen.

Dennis van Dun, PITD-medewerker bij de gemeente Meijerijstad: “De preventiewerkers of jeugdhulpverleners in een gemeente proberen jongeren met problematisch drugsgebruik of overmatig beeldschermgebruik zo snel mogelijk in beeld te krijgen en met hen in gesprek te gaan. Want hoe sneller dat gebeurt, hoe groter de kans dat we ernstige problemen kunnen voorkomen of deze succesvol kunnen behandelen. Als we contact gelegd hebben, proberen wij de jongeren te motiveren om hulp te accepteren. Én kunnen wij ook direct die hulp bieden. Alle PITD-medewerkers zijn namelijk als ambulant behandelaar verbonden aan Nieuwe Kansen Jeugd. Op het moment dat wij jongeren toeleiden naar zorg, vervullen we zelf de rol van verantwoordelijk behandelaar. Ze zien dus vanaf het begin steeds hetzelfde gezicht. Zo wordt de drempel om hulp te zoeken veel lager.”

Werken vanuit vertrouwen

Dennis: “Het mooiste aan het werk vind ik dat we veel tijd en ruimte krijgen om de jongeren te motiveren. Dit hebben we ook nodig, aangezien jongeren lang niet altijd staan te springen om met hulpverleners te praten. We proberen heel laagdrempelig contact te maken op een tijdstip en locatie waar de jongeren zich veilig voelen. Zo ervaren ze dat wij als hulpverleners echt iets voor hen willen én kunnen betekenen. Ze leren ons vertrouwen en vanuit die basis gaan we aan het werk om de jongeren te helpen met hun problemen.”

Problemen onder de radar

Ketenpartners vinden het vaak lastig om met onderwerpen als drugsgebruik of overmatig beeldschermgebruik om te gaan. Dennis: “Toen ik in Meierijstad begon als PITD-medewerker, vertelde een professional uit een andere organisatie me dat ze eigenlijk nooit jongeren tegenkwam met problematisch drugs- of beeldschermgebruik. Inmiddels heb ik met vrijwel alle medewerkers van deze organisatie aan casussen samengewerkt. De problemen zijn er dus wel degelijk. Maar zo lang je die niet bespreekbaar maakt, blijft er veel onder de radar en worden ze alleen maar groter.”

Verslaving op de kaart

“Ik vind het fijn dat ik als PITD-medewerker in de gemeente Meierijstad het onderwerp verslaving op de kaart kan zetten. Zo hoop ik iets te kunnen betekenen voor de jongeren die met verslaving worstelen, maar de stap naar hulpverlening nog niet kunnen of willen zetten. Geen enkele jongere zou in zijn eentje met problemen moeten blijven worstelen.”

Meer weten?

PITD wordt door Nieuwe Kansen Jeugd inmiddels in meerdere Brabantse gemeentes succesvol ingezet: in Geertruidenberg, Oss en Meijerijstad. Wil je meer weten over PITD? Neem dan contact op met de afdeling Advies en Informatie, 073-690 90 90.

* De jongere op de foto is geen cliënt van NK.