Presentatie field-lab Tilburg

Walther Tibosch heeft als bestuurder namens Novadic-Kentron in het kader van Nieuwe Kansen contact gezocht met de provinciebestuurders van Brabant, business school TIAS (verbonden aan de universiteiten van Tilburg en Eindhoven) en adviesbureau Berenschot. De vraagstelling was hoe kunnen we door inzet van BigData en met een meer gecoördineerde en geïntegreerde benadering:

  • met nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe bekostigingsmodellen nog beter verslaving voorkomen;
  • persoonlijk leed voorkomen, verminderen en/of verkorten;
  • maatschappelijke last voorkomen en/of verminderen;
  • onderzoek, opleiden en vernieuwen van een integrale aanpak op een adequate wijze bekostigen?

Op dit moment spreekt NK hier steeds over met alle Brabantse gemeenten, zorgverzekeraars en Veiligheid en Justitie (ook SVG), maar er zijn veel meer betrokkenen op alle leefgebieden van de Brabantse burgers. Daarom hebben we de provincie gevraagd om als pilot twee field-labs (praktijkomgeving in een wijk waarin geëxperimenteerd kan worden met zorginnovatie) mogelijk te maken, zodat we daarna hetgeen we leren kunnen vertalen naar geheel Brabant.

Vandaag was in Tilburg, tijdens DEAR FUTURE (European Social Innovation week) een eerste presentatie van een in te richten field-lab. Na een inleiding van Walther Tibosch verzorgde prof. Dirk Brounen (TIAS) een presentatie. De plannen werden goed ontvangen door de aanwezige ketenpartners en de gedeputeerden van de provincie. Men herkende en onderkende het belang van zorginnovatie via proeftuinen in de praktijk. In november komt er, met steun van de provincie, een vervolgconferentie om een coalitie te bouwen met gedeelde belangen. Uiteindelijk is de ambitie in Tilburg en Roosendaal een field-lab te starten om actiegericht onderzoek te doen, met als doel verhoging van de effectiviteit van de geïntegreerde ketenaanpak van verslaving.

Fieldlab

Walther houdt een inleidend praatje, voor het scherm prof. Dirk Brounen