Project JIM: ‘Da’s familie, die kent ons en heeft verstand van kinders’

De titel van dit bericht is een uitspraak van een stiefvader over de JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) van zijn stiefzoon. We zijn inmiddels ruim een half jaar onderweg met het JIM-project. Dit vernieuwende project, dat zich richt op gezinnen met complexe problematiek tussen ouders en kind, maakt gebruik van coaches uit het eigen netwerk. Deze JIM is bijvoorbeeld een vriend, opa, leerkracht of tante die door de jongere zélf wordt gevraagd om hem of haar te helpen met de problemen en conflicten thuis. Zo wordt in veel gevallen uithuisplaatsing voorkomen. Een team van samenwerkingspartners, bestaande uit medewerkers van Idris, Novadic-Kentron, GGz Breburg en Juzt, is in West-Brabant gestart met JIM. De medewerkers vormen samen het Verbindingsteam, dat hard aan de weg aan het timmeren is om de JIM-aanpak vorm te geven. Een korte update van de stand van zaken rondom deze geweldige methode!

Jongeren meteen weg met JIM

De JIM-methode vraagt een andere benadering en attitude van de hulpverleners. Dit is soms even zoeken voor de medewerkers van NK, voor andere betrokken hulpverleners en soms voor de gezinnen. We leren elke dag met elkaar. De jongeren die we ontmoeten, hebben overigens veel minder moeite met de nieuwe manier van denken en doen. Bij een kennismaking worden vaak al verschillende potentiële JIM’s door de jongere benoemd.

In verschillende gezinnen is de inmiddels JIM geïnstalleerd. Dit betekent dat hij of zij een wezenlijke positie heeft in de behandeling van het gezin. Het is bijzonder om te zien hoe helder de JIM’s de disfunctionele patronen van het gezin op tafel weten te leggen. De JIM fungeert als mentor en vertrouwenspersoon van de jongere en is de vertegenwoordiger naar ouder(s) én hulpverleners. Met de nieuwe methode vervagen de grenzen tussen hulpverleners en naasten. Alle betrokkenen zijn gelijkwaardige deskundigen die samen een doel hebben: de harmonie in het gezin herstellen en ervoor zorgen dat de jongere thuis kan blijven wonen.

Uithuisplaatsing afgewend

In twee gezinssituaties is de dreigende uithuisplaatsing definitief afgewend en in meerdere gezinnen is een crisisplaatsing binnen een instelling niet meer doorgegaan. Waar gaan deze jongeren dan naar toe als het thuis even niet meer gaat? ‘Gewoon’ naar een (oud)tante, een oom, een halfzus of een buurvrouw. Soms om even een bakje thee te drinken. Soms om een weekje stoom af te blazen om van daaruit weer naar huis te gaan. Samen met de jongere, de JIM en het gezin worden er stappen gemaakt zodat het gezin vervolgens verder kan.

In het team is een ongelooflijke drive aanwezig om met deze aanpak te werken. Het geeft een andere dynamiek in je alliantie met het gezin én teamleden ervaren een positieve energie in het werken met deze gezinnen!

Een leuk weetje: de JIM aanpak krijgt nationaal én internationaal meer bekendheid.

Meer weten? Kijk op www.jimwerkt.nl of neem contact met ons op.

Achtergrondinformatie: in onze e-mailnieuwsbrief is een mooi artikel verschenen over JIM!