Borg jij het cliëntperspectief? Project Thuis in Zuidoost zoekt een ervaringsdeskundig projectadviseur!

In de regio Den Bosch is het project Thuis in Zuidoost gestart. Dat moet ervoor zorgen dat de kanteling plaatsvindt van beschermd wonen naar meer participatie in de samenleving: van cliënt naar wijkbewoner! 

Thuis in Zuidoost richt zich op een afgebakend deel van Den Bosch. Vanuit de behoefte van mensen wordt op een integrale manier gewerkt. Doen wat nodig is; niet wat kan en mag. Samen doorbraken maken in complexe situaties, met behulp van intensieve training en coaching en door hervormingen van bestaande systemen. Thuis in Zuidoost is een initiatief van gemeente, zorgaanbieders, Breed Welzijn en woningcorporaties. Mensen met ervaringsdeskundigheid en hun naasten hebben een stevig positie.

Doen wat nodig is. Niet wat kan en mag.

We willen in Zuidoost een organisatie neerzetten die ondersteuning biedt aan mensen met problemen en/of verward gedrag. Dit gebeurt zo vroeg mogelijk en op het moment dat iemand ondersteuning wil en nodig heeft, zodat problemen niet onnodig escaleren en uitmonden in een crisis of verward gedrag. Daarbij is intercollegiale toetsing van belang. De ondersteuning is aangepast op de wisselende behoeften van de cliënt. Waar mogelijk en wenselijk wordt zijn of haar directe omgeving ingeschakeld. Professionals hebben ruime handelingsvrijheid om in de wijk te doen wat nodig is. Ze hebben de vrijheid om met intelligente ongehoorzaamheid creatief om te gaan met bestaande regelgeving. Zo ontstaat er een normatieve verantwoordingscultuur van mensen die samen willen weten, leren en verbeteren. Dat alles moet leiden tot effectieve en efficiënte ondersteuning met een hogere tevredenheid van cliënten, medewerkers én omwonenden. 

Inhoud van de functie

De specifieke rol van de ervaringsdeskundige projectadviseur, is de inbreng vanuit cliëntperspectief te borgen. Op de eerste plaats door in de projectgroep mee te denken en mee te werken aan de uitvoering van het project. En daarnaast zal de projectadviseur – samen met de projectleider – een adviserende rol vervullen in de stuurgroep. Tenslotte zal hij/zij voorzitter zijn van een te vormen klankbordgroep met ervaringsdeskundigen. In de uitwerking zal ook de bijdrage van familie-ervaringsdeskundigheid vormgegeven moeten worden.

Taken en activiteiten

 • deelnemen aan de projectgroep en meedenken over de vormgeving van een nieuwe werkwijze die gaandeweg verder ontwikkeld wordt;
 • zorgen voor de inbreng vanuit cliëntperspectief in bijeenkomsten;
 • een klankbordgroep opzetten van mensen met ervaringsdeskundigheid;
 • de bijeenkomsten met de klankbordgroep voorbereiden, deze voorzitten en de notulen uitwerken;
 • deelnemen aan het bestuurlijk overleg en adviseren vanuit het brede cliëntperspectief;
 • relaties onderhouden met stakeholders en waar nodig presentaties verzorgen.

Functie-eisen

In een transformatieproces is het belangrijk bewust te zijn van bestaande patronen, die los te kunnen laten en vrij te kunnen denken vanuit de gewenste werkwijze die aansluit bij mensen met psychische kwetsbaarheden. We vragen:

 • hbo-denk- en werkniveau;
 • kennis van het huidige zorgaanbod voor mensen met psychische kwetsbaarheden en/of LVB;
 • ruime ervaring in projectmanagement;
 • kennis van veranderingsprocessen;
 • minimaal drie jaar werkervaring op het gebied van ervaringsdeskundigheid;
 • persoonlijke cliëntervaring met een psychiatrische aandoening, ernstige psychische of psychosociale klachten en/of verslaving;
 • afgeronde opleiding tot ervaringsdeskundige om anderen op weg te helpen;
 • goede sociale en communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
 • kennis van de operationele praktijk/het primair proces in zorg, ondersteuning en wonen.

Competenties en gedragsindicatoren

 • kan goed samenwerken met mensen uit verschillende sectoren;
 • heeft feeling voor mensen met psychische kwetsbaarheden;
 • kan snel schakelen van operationeel naar beleids- naar bestuurlijk niveau en vice versa;
 • kan vanuit een helicopterview inzoomen op strategische details en maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken;
 • is in staat mensen te binden en te verbinden;
 • neemt een duidelijke positie in vanuit het cliëntperspectief;
 • staat open voor vernieuwing.

Aantal uur en vergoeding

Inschatting is dat voor deze functie vier uur per week nodig is. De voorkeur gaat uit naar een zelfstandige opdrachtnemer die wij een passende vergoeding willen bieden voor een project van twee jaar.

We ontvangen je sollicitatie met cv graag uiterlijk 24 augustus 2018. De gesprekken zullen we op 30 augustus ’s ochtends voeren.

Voor nadere vragen en informatie kun je terecht bij:

Ann Meijer via email: a.meijer@s-hertogenbosch.nl of telefoon 06-15 56 72 19
Giel Driessen via e-mail: gdriessen@cello-zorg.nl of telefoon 06-46 60 13 53
Kim Brouwer via e-mail: kim.brouwer@novadic-kentron.nl of telefoon 06-57 41 75 52

Via deze personen is ook het projectplan verkrijgbaar.