Regionale GHB-problematiek op de Spoedeisende Eerste Hulp

Inventarisatie door Brabantse ziekenhuizen

In samenwerking met het Netwerk Acute Zorg Brabant heeft Boukje Dijkstra namens Novadic-Kentron een inventarisatie uitgevoerd naar het aantal GHB-aanmeldingen op de SEH’s van alle ziekenhuizen in Brabant. Gedurende twee maanden hebben 85 patiënten zich aangemeld bij de SEH, waarvan het merendeel primair vanwege GHB-intoxicatie. Een aanzienlijk deel van deze patiënten (16%) werd doorverwezen naar een andere ziekenhuisafdeling, waaronder IC en interne geneeskunde. Twee van deze patiënten werden aangemeld vanwege een lichamelijke indicatie en om die reden doorverwezen, bij de overige patiënten was GHB-intoxicatie de reden. Ondanks dat bij veel van deze patiënten een vermoeden van GHB-verslaving aanwezig is (meer dan 59%), komen GHB-onthoudingssymptomen nauwelijks voor op de SEH.

Het aantal aangemelde patiënten is veel lager dan deelnemende ziekenhuizen hadden verwacht. Eén van de verklaringen die gegeven werd door de deelnemers is dat de problematiek van GHB zo ernstig is als iemand zich meldt dit veel impact heeft op de SEH en de inzet van personeel.

Deze monitor is een momentopname. We weten daarom niet of de aantallen toe- of afgenomen zijn ten opzichte van andere jaren. Het geeft wel een goede baseline meting die in de toekomst gebruikt kan worden ter vergelijking. Ook kunnen we concluderen dat de doelgroep die bij de SEH binnenkomt niet afwijkt van andere SEH’s in Nederland. Dat een groot deel van de patiënten (een vermoeden van) verslavingsproblemen heeft (59%, bij 25% onbekend) zien we indirect ook terug in de overeenkomsten die deze doelgroep heeft met patiënten die behandeld worden in de verslavingszorg. Een vervolgstap is om te kijken hoe we patiënten die nog niet bekend zijn in de verslavingszorg sneller in deze zorg kunnen krijgen. Dat is niet gemakkelijk omdat patiënten die eenmaal weer bij bewustzijn zijn, vaak snel vertrekken.