RIVM onderzoek: Verslavingszorg kosteneffectief

Vrijwel alle behandelingen in de reguliere verslavingszorg voor alcohol en drugs zijn kostenbesparend of kosteneffectief. Dit wordt gesteld door enkele onderzoekers van het RIVM, waaronder Peter Greeven, hoofd Research & Development bij Novadic-Kentron, op basis van een literatuurstudie in het Tijdschrift voor Psychiatrie. In het onderzoek is een groot aantal studies die gericht waren op de kosteneffectiviteit van interventies in de verslavingszorg meegenomen. Het bleek dat bijna alle interventies in combinatie met farmacotherapie kosteneffectief zijn, wat wil zeggen dat de effecten van de behandeling opwegen tegen de kosten ervan. Er worden maatschappelijke kostenbesparingen gerealiseerd door bijvoorbeeld afname van ziekteverzuim, school drop-out, huiselijk geweld, criminaliteit en verkeersongevallen. Als mensen om hulp vragen voor hun alcohol- en drugsproblemen is het belangrijk dat zij weten of de behandeling die zij krijgen, ook daadwerkelijk effect heeft. Daarom zijn de bevindingen van het onderzoek van belang. De instellingen voor verslavingszorg hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de wetenschappelijke onderbouwing van de behandelmethodieken.