Samenwerking Preventie en Nieuwe Kansen Jeugd zorgt voor snellere hulp bij jongeren in de problemen

Wist je dat de behandelaars van Nieuwe Kansen Jeugd zeer intensief samenwerken met de preventiewerkers van Novadic-Kentron? Zo komen jongeren met problematisch gebruik eerder in beeld, kunnen we erger voorkomen en kunnen we jongeren die worstelen met een verslaving goed helpen. Door problematisch gebruik vroeg aan te pakken, wordt de kans op een succesvolle behandeling namelijk vele malen groter. Bovendien beperkt of voorkomt een vroege aanpak schade voor de jongere, de naasten én de maatschappij.

Hoe loopt zoiets in de praktijk? Een voorbeeld uit een eerder artikel uit onze nieuwsbrief:

“Een van onze preventiewerkers vindt Bjorn bij een groepje gasten in het park, waar ze lachgas gebruiken. Na een paar pogingen raakt de preventiewerker in gesprek met Bjorn. De preventiewerker praat op een hele fijne manier met Bjorn, zonder oordelen of verwijten. Na een aantal gesprekken gaat Bjorn ermee akkoord in behandeling te gaan. Na een detox en een kort verblijf in de kliniek, krijgt Bjorn een ambulante behandeling. Ook voeren we meerdere gesprekken met de ouders: systeemtherapie. Bjorn pakt zijn school weer op en gaat thuis wonen.” Lees het hele verhaal hier!

De preventiewerker en de behandelaar gaan samen in gesprek met de jongere. De behandelaar geeft daarna een advies voor een passende en effectieve behandeling. Dat kan door middel van ambulante, poliklinische of waar nodig klinische zorg. Tijdens de aanmeld- en intakeprocedure onderhouden de behandelaar, de preventiewerker en de jongere contact met elkaar totdat de jongere in behandeling is bij Nieuwe Kansen Jeugd. Deze laagdrempelige manier van werken blijkt goed aan te sluiten op de wensen en behoeften van de jongere en zorgt voor kortere lijntjes tussen hulpverleners.

* De jongeren op de foto zijn geen cliënten van NK.