Terugblik Preventie en zorg tweede kwartaal 2019

Novadic-Kentron biedt een breed pakket aan preventie en zorg. Preventie verzorgt informatie, advies en voorlichting, maar beheert ook testservices en verricht veldonderzoek. Binnen de gemeente biedt NK onder meer bemoeizorg, dag- en nachtopvang en medische heroïne-units. Ambulante en klinische zorg wordt geleverd door onze Specialistische en BasisGGZ-teams. In een groter artikel gaan we dieper in op de risico’s van lachgas en besteden we aandacht aan de inzamelingsactie in Helmond. Hieronder leest u over een aantal andere ontwikkelingen in dit kwartaal:

  • feiten en fabels over xtc met minister Grapperhaus en staatssecretaris Blokhuis;
  • veranderingen bij Bemoeizorg Eindhoven;
  • nieuwe manager bedrijfsvoering Dubbele Diagnose en bed beschikbaar voor IHT-team;
  • LVB profielenstudie;
  • NK wil met gemeenten in regio Oss afspraken maken over vroegsignalering. 

Feiten en fabels over xtc met minister Grapperhaus en staatssecretaris Blokhuis

Op 23 april vond een expertmeeting plaats over xtc op het Ministerie van VWS. Minister Grapperhaus en staatssecretaris Blokhuis wilden zich laten informeren over de feiten en fabels rondom de risico’s van xtc. Ook Alex van Dongen van NK Preventie was hierbij uitgenodigd. Discussies gingen onder meer over het aantal sterfvallen bij xtc, die niet altijd gerelateerd zijn aan de hoeveelheid MDMA in het bloed. De experts zaten niet op één lijn over de vraag of het aantal sterfgevallen schrikbarend is of dat dit aantal relatief laag is. De experts waren het met elkaar eens dat xtc tot hersenbeschadiging kan leiden, maar wel is er discussie over de ernst van deze beschadigingen. Bepaalde studies lijken erop te wijzen dat zowel beginnende als zware gebruikers – ook op lange termijn – fors lager scoren op bepaalde geheugentaken. Maar ook hier is nog veel onbekend.

Verder werd er gediscussieerd over het verband tussen xtc-gebruik en depersonalisatie en HPPD (Hallucinogen Persisting Perception Disorder) en de voor- en nadelen van legalisering. Ook hierover waren de experts het niet met elkaar eens. Meer onderzoek en samenwerking tussen de experts is dus nodig. De minister en staatssecretaris gaven aan dat de input hen gesterkt had in de kamerbrief die ze dezelfde week nog uitgebracht hebben.

Veranderingen bij Bemoeizorg Eindhoven

Bij Bemoeizorg in Eindhoven is de afgelopen periode veel veranderd. Op 1 januari werd de naam veranderd van Bemoeizorg Eindhoven in Bemoeizorg 040. Naast onze organisatie en de GGzE werd het bemoeizorgteam uitgebreid met outreachende werkers van Lunetzorg en Springplank040. En er kwam een nieuwe projectleider: Elianne Jacobs vertrok en werd opgevolgd door Lea de Vries, tot dan toe werkzaam als hulpverlener en coördinator zorggerelateerde projecten bij Lunetzorg.

Met de komst van hulpverleners van Lunetzorg en Springplank040 in het bemoeizorgteam worden verschillende expertises gebundeld en kan er sneller en efficiënter gehandeld worden in complexe situaties. Door de expertise van Lunet ontstaan er meer mogelijkheden om mensen met een lichte verstandelijke beperking te benaderen en begeleiden. De outreachende werkers van Springplank hebben al geruime tijd contact met verschillende overlastgevende hanggroepen. Tot nu toe vonden de contacten met die groepen plaats onder regie van de gemeente Eindhoven. 

Nieuwe manager bedrijfsvoering Dubbele Diagnose en bed beschikbaar voor IHT-team

Vanaf eind mei is Rob Aussems bij de VOF Dubbele Diagnose in Tilburg aangesteld als manager bedrijfsvoering. Rob begeleidt en faciliteert de klinische teams van de VOF DD, is verantwoordelijk voor alle personele zaken (werving en selectie, verzuim, planning, et cetera), bewaakt de kwaliteit en productie en beheert de financiën.

Inmiddels is ook besloten dat bij de VOF DD een bed beschikbaar wordt gehouden voor het IHT-team (Intensive Home Treatment) van NK. Het IHT-team behandelt cliënten in principe in de thuissituatie. Het IHT-bed is bedoeld voor opname van IHT-cliënten voor maximaal 72 uur, in situaties waarin thuisbehandeling tijdelijk niet mogelijk is. 

LVB profielenstudie

In onze nieuwsbrief van januari hebben we uitgebreid aandacht besteed aan de LVB profielenstudie. In fase 3 van deze studie wordt antwoord gezocht op de vraag hoe de samenwerkingspartners zorg voor deze doelgroep goed vormgeven. In dat kader organiseerden NK, Prisma en Cello op 25 maart in Vught een eerste kennisdag LVB en verslaving. Het doel van deze dag was elkaar beter te leren kennen en kennis te delen over de groeiende doelgroep van mensen met een verslaving en

LVB-problematiek. Na een informatief blok en verschillende workshops over onder meer motiverende gespreksvoering en sociaal-emotioneel functioneren van de doelgroep, gingen de deelnemers in debat over de samenwerking tussen de verschillende instanties, de verschillende visies en de problemen waar we in de praktijk tegenaan lopen. Waar liggen kansen en uitdagingen? Unaniem waren de deelnemers van mening dat deze kennisdag veel aanknopingspunten bood waar we verder mee kunnen! Afgesproken werd om maandelijks bij elkaar te komen om de voortgang in de samenwerking te bespreken. 

NK wil met gemeenten in regio Oss afspraken maken over vroegsignalering

Op 16 september organiseert NK samen met de gemeente Oss een bijeenkomst voor beleidsmedewerkers Jeugd van gemeenten en vertegenwoordigers van het onderwijs uit de regio Oss. In deze bijeenkomst zal er aandacht zal zijn voor het thema vroegsignalering en jeugdverslaving. NK wil samen met gemeenten en onderwijs zoeken naar de beste manier om jongeren die risicovol middelen gebruiken, eerder in beeld te krijgen en met hen in gesprek te gaan. Het Trimbos-instituut heeft al eerder geconstateerd dat er extra kennis en expertise aan de voordeur nodig is om deze jongeren tijdig in beeld te krijgen.

NK heeft een werkwijze ontwikkeld die in Oss en Meierijstad zeer succesvol is gebleken, onder de naam PITD (Project Individuele Trajectbegeleiding Drugsgebruikers). In deze methodiek trekken preventiewerkers en een outreachende behandelaar van Kentra24 (de jeugdafdeling van NK) gezamenlijk op. Preventiewerkers verrichten het veldwerk en brengen jongeren in beeld, de outreachende behandelaar pakt zo snel mogelijk de behandeling op. NK wil de PITD-werkwijze of varianten daarvan graag verder regionaal uitrollen. De bijeenkomst van 16 september vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Oss, van 16.00 tot 18.00 uur.