Toetreding van Novadic-Kentron tot netwerk Zorg van de Zaak definitief

In april is bekendgemaakt dat Novadic-Kentron (NK) het netwerk van Zorg van de Zaak gaat versterken. Inmiddels is hiervoor goedkeuring verkregen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarmee is de aansluiting definitief. Vandaag zijn in Utrecht de laatste officiële documenten ondertekend door de bestuurders van beide organisaties. NK gaat als stichting binnen het netwerk van Zorg van de Zaak op zoek naar Nieuwe Kansen en versterking van haar huidige activiteiten.

De huidige voorzitter van de Raad van Bestuur van NK, Walther Tibosch, blijft bestuurder van NK en is toegetreden tot de hoofddirectie van Zorg van de Zaak om NK in het netwerk te integreren en de samenwerking te optimaliseren.

Sigrid Wijnbergh lid Raad van Bestuur NK

Het bestuur van NK wordt uitgebreid met de benoeming van Sigrid Wijnbergh als lid Raad van Bestuur. Zij heeft in de afgelopen jaren als concerncontroller een belangrijke bijdrage geleverd aan het verstevigen van de (financiële) continuïteit van NK. Hiermee is een sterk collegiaal bestuur voor NK geïnstalleerd.

Nieuwe Raad van Toezicht

Daarnaast is de samenstelling van de Raad van Toezicht van NK gewijzigd. Zoals afgesproken aan het begin van het samenwerkingsproces maakt de huidige Raad van Toezicht plaats voor een nieuwe Raad van Toezicht. Voorzitter Ton Kessels, Maryanne Schlösser, Natasja Baroch (reeds teruggetreden per 31 mei) en Leo Simons treden terug. Rob van Damme (huisarts en zelfstandig adviseur) is op voordracht van de Cliëntenraad opnieuw benoemd in de nieuwe Raad van Toezicht. Hiermee is de kennis van NK en de voorgeschiedenis geborgd. Mevrouw Brechta Kuijpers (lid van de Raad voor Commissarissen van Zorg van de Zaak) en de heer Paul Löwik (senior-organisatieadviseur) completeren de nieuwe RvT van NK. De Cliëntenraad en Ondernemingsraad van NK gaan in dezelfde samenstelling en op dezelfde wijze verder als voor de aansluiting.

Het samengaan van NK en Zorg van de Zaak heeft voordelen voor beide organisaties. Door het bundelen van de expertise en de middelen van beide organisaties, ontstaat een sterke partij op het gebied van preventie en herstelondersteuning bij een riskante leefstijl en verslaving. Samen kunnen we mensen die op enigerlei wijze uitvallen in onze samenleving beter ondersteunen bij hun herstel en  het weer mee kunnen doen in de maatschappij, door een geïntegreerd en flexibel aanbod. Er ontstaat meer ruimte voor doorontwikkeling en innovatie van onze deskundigheid en aanbod. Hierdoor verhogen wij de kwaliteit van onze hulp- en dienstverlening en ontstaan er Nieuwe Kansen voor cliënten en medewerkers.

> Lees hier het persbericht dat vandaag is verzonden