Update wachttijden: intakestraat zal wachttijd verder inperken

In het vorige nummer van ons e-mailmagazine deed regiomanager Bernier van Hoof een opmerkelijke uitspraak: “Per 1 september hebben we een maximale wachttijd van vijf dagen voor zowel eerste contact als start behandeling.” Inmiddels maken onze medewerkers die woorden steeds meer waar. Voor de intake is de wachttijd inmiddels voor alle locaties en afdelingen teruggebracht tot maximaal één week. Bernier: “Daarbij heeft meegeholpen dat we voor de BasisGGZ een aantal nieuwe hoofdbehandelaars in dienst hebben kunnen nemen. Ik hoor nu zelfs geluiden dat het voor sommige cliënten te snel gaat. We krijgen verzoeken of het niet een weekje later kan. Dat is uiteraard geen probleem. Dat hoort soms bij het proces om los te komen van een verslaving. Meteen aan de slag gaan geeft soms een schrikeffect.”

De wachttijden voor de start van de behandeling liggen nog iets hoger, maar nog steeds binnen of rond de norm. Maar ook hier verwachten we als organisatie binnenkort forse stappen te kunnen zetten. Dat heeft te maken met de invoering van intakestraten in alle regio’s. Bernier: “Uiterlijk in oktober willen we de intakestraat overal operationeel hebben. Dan voeren we op hetzelfde moment en op één locatie het eerste intakegesprek, onderzoekt indien nodig een arts de cliënt en is er altijd een eerste gesprek tussen cliënt en hoofdbehandelaar. Vervolgens wordt meteen een behandelplan opgesteld en gaat de cliënt weg met een afspraak voor de start van zijn behandeling. Dat zal een enorme winst opleveren voor de wachttijd tot de start van de behandeling. Door de hoge inzet van onze medewerkers op klanttevredenheid en kwaliteit van zorg moet dat gaan lukken.”

Bekijk hier de actuele wachttijden