Een patiënt verwijzen naar Novadic-Kentron

U kunt als huisarts (maar ook als bedrijfsarts, psychiater of specialist) een patiënt naar ons verwijzen – voorzien van uw verwijsbrief.

Bel ons: 073-689 90 90
Mail ons: huisartsen@novadic-kentron.nl

Om een goede diagnose te kunnen stellen en een verantwoorde behandeling te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat uw patiënt voldoende Nederlands of Engels spreekt.

Verwijzen via ZorgDomein

Novadic-Kentron (specialistische GGZ en Basis GGZ) is aangesloten op de applicatie ZorgDomein. Wij zijn te vinden bij het specialisme Psychiatrie/GGZ in de verwijscategorieën Kinderen/jeugd, Volwassenen en Ouderen, onder de verwijsreden verslavingszorg en psychiatrie.

Verwijzen per brief

Is uw praktijk (nog) niet aangesloten op ZorgDomein? U kunt uiteraard ook nog per brief patiënten naar ons doorverwijzen.

Verwijzen naar Basis GGZ of specialistische GGZ 

In de verwijsbrief maakt u de keuze voor een behandeling in de Basis GGZ of specialistische GGZ. In het kort:

 • Bij afhankelijkheid zonder ernstige, risicovolle en/of complexe bijkomende problemen, kunt u patiënten verwijzen naar de Basis GGZ. U kunt bij Basis GGZ ook direct verwijzen naar de digitale poli van NK voor volledige online behandeling.
 • Bij afhankelijkheid mét ernstige, risicovolle en/of complexe bijkomende problemen, verwijst u naar de specialistische GGZ.

Bekijk hieronder de inclusie- en exclusiecriteria. Twijfelt u? Neem contact met ons op, wij adviseren u graag.

Hoe en wanneer kunt u een patiënt verwijzen naar de digitale poli van Novadic-Kentron?

Bij de digitale poli van Novadic-Kentron vindt de behandeling volledig online plaats, van aanmelding tot afsluiting. Via ZorgDomein kunt u Basis GGZ-patiënten direct verwijzen naar de digitale poli. Vermeld DIGITALE POLI op uw verwijzing, zodat uw patiënt direct bij digitale poli van Novadic-Kentron terecht komt.

Patiënten komen in aanmerking voor de digitale poli als:

 • de patiënt zelf graag 100% digitaal behandeld wilt worden;
 • er sprake is van Basis GGZ-zorg: afhankelijkheid zonder ernstige, risicovolle en/of complexe bijkomende (somatische) problemen;
 • de patiënt redelijk digitaal vaardig is en beschikt over een smartphone, tablet of laptop/computer;
 • de patiënt spreekt Nederlands of Engels.

Wanneer kunt u een patiënt verwijzen naar de Specialistische GGZ van Novadic-Kentron? (Inclusiecriteria)

 • Verslaving is van invloed op het dagelijks functioneren (werk, sociaal-maatschappelijk, financiën, hobby’s, gezondheid en dergelijke).
 • De behandeling van de verslaving is het belangrijkst bij het aanpakken van de problemen.
 • De patiënt heeft eventueel ook bijkomende problemen (zoals trauma, licht verstandelijke beperking, autisme, psychische problemen, et cetera) maar kan wel cognitieve gedragstherapie volgen.
 • Patiënten met een (lichte) verstandelijke beperking kunnen bij NK worden behandeld, maar het is wel belangrijk dat er een Wmo-organisatie betrokken is, zodat het geleerde thuis toegepast kan worden.

Wanneer kunt u een patiënt niet verwijzen naar de Specialistische GGZ van Novadic-Kentron? (Exclusiecriteria)

 • Patiënt spreekt geen Nederlands of Engels.
 • Er zijn ernstige neurocognitieve stoornissen die het volgen van cognitieve gedragstherapie onmogelijk maken, zoals een ernstige niet-aangeboren hersenaandoening, Korsakov in gevorderd stadium en dementie.
 • De psychiatrische problematiek vraagt meer aandacht dan de verslaving (in een duaal traject van GGZ en NK of als nazorg is behandeling wel mogelijk).
 • Terugkerend heftig, vijandig en/of agressief gedrag (acting out).
 • Patiënt heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Is dit het geval, dan kan wel eerst een Wmo-traject worden ingezet.
 • IQ is lager dan 60.
 • Bij acute crisis van niet-ingeschreven cliënten: hiervoor kan de GGZ worden benaderd.
 • Bij afhankelijkheid zonder ernstige, risicovolle en/of bijkomende sociaal-maatschappelijke problemen: dan verwijzen naar de Basis GGZ van NK.

Gegevens in verwijsbrief

In de verwijsbrief neemt u de volgende gegevens op:

 • persoonlijke gegevens van de patiënt: naam, geboortedatum en adres;
 • telefoonnummer van de patiënt (let op dat dit telefoonnummer actueel is!);
 • e-mailadres van de patiënt;
 • zorgverzekeringsnummer;
 • de (vermoedelijke) medische diagnose, waarbij wordt vermeld dat er een psychiatrische stoornis is die behandeld dient te worden in de GGZ (DSM-5 stoornis);
 • korte beschrijving van de klachten;
 • (zo mogelijk) een korte voorgeschiedenis;
 • medicatie die uw patiënt momenteel gebruikt.
 • AGB-code en naam en adres van u als huisarts – voorzien van uw handtekening/stempel.

Opsturen verwijsbrief

U kunt de verwijsbrief per e-mail, fax of post sturen naar:

E-mail: huisartsen@novadic-kentron.nl
Fax: 073-684 95 01
Postadres: Novadic-Kentron, Postbus 243, 5260 AE Vught

Andere professional?

Bent u geen huisarts maar wilt u wel iemand verwijzen, neem dan contact met ons op. Als ouder, voogd of jeugdhulporganisatie kunt u kinderen aanmelden tot 16 jaar.

Wat gebeurt er na uw verwijzing?

De afdeling Inschrijving zal contact leggen met uw patiënt. Mochten wij nog vragen hebben over uw verwijzing, dan nemen wij contact met u op.

De cliënt wordt vervolgens uitgenodigd voor een intakegesprek en krijgt een online vragenlijst toegestuurd om de problematiek in beeld te brengen. Na dit intakegesprek wordt de cliënt voorgedragen aan het Multidisciplinair Overleg. Het MDO geeft advies over een passende behandeling.

Het behandeladvies vormt de basis voor een behandelovereenkomst, die door de behandelaar en de cliënt wordt ondertekend. Hierna kan de behandeling starten.

Met erkende verwijzers (zoals ggz-instellingen) vindt tussentijdse afstemming over de behandeling plaats en worden afspraken gemaakt over het einde van de behandeling. Dit geldt ook voor verwijzers bij wie cliënten al in behandeling zijn. Als u als huisarts verwijst, krijgt u een bevestiging van aanmelding en van de start van de behandeling. Aan het einde van de behandeling ontvangt u een brief over het resultaat.

Meer informatie over herkennen van misbruik en motiveren van patiënten

U vindt hier uitgebreide informatie over het herkennen van misbruik genotmiddelen en het motiveren van uw patiënten om hulp te zoeken.