Een patiënt verwijzen naar Novadic-Kentron

U kunt als huisarts (maar ook als bedrijfsarts, psychiater of specialist) een patiënt naar ons verwijzen – voorzien van uw verwijsbrief.

Bel ons: 073-689 90 90
Mail ons: huisartsen@novadic-kentron.nl

Om een goede diagnose te kunnen stellen en een verantwoorde behandeling te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat uw patiënt voldoende Nederlands of Engels spreekt. Is dat niet het geval, dan kunt u mogelijk terecht bij i-psy, kijk op i-psy.nl.

Verwijzen via ZorgDomein

Novadic-Kentron (specialistische GGZ en Basis GGZ) is aangesloten op de applicatie ZorgDomein. Wij zijn te vinden bij het specialisme Psychiatrie/GGZ in de verwijscategorieën Kinderen/jeugd, Volwassenen en Ouderen, onder de verwijsreden verslavingszorg en psychiatrie.

Verwijzen per brief

Is uw praktijk (nog) niet aangesloten op ZorgDomein? U kunt uiteraard ook nog per brief patiënten naar ons doorverwijzen.

Verwijzen naar Basis GGZ of specialistische GGZ 

In de verwijsbrief maakt u de keuze voor een behandeling in de Basis GGZ of specialistische GGZ.

  • Bij afhankelijkheid zonder ernstige, risicovolle en/of complexe bijkomende problemen, kunt u patiënten verwijzen naar de Basis GGZ.
  • Bij afhankelijkheid mét ernstige, risicovolle en/of complexe bijkomende problemen, verwijst u naar de specialistische GGZ.

Twijfelt u? Neem contact met ons op, wij adviseren u graag.

Gegevens in verwijsbrief

In de verwijsbrief neemt u de volgende gegevens op:

 • persoonlijke gegevens van de patiënt: naam, geboortedatum en adres;
 • telefoonnummer van de patiënt (let op dat dit telefoonnummer actueel is!);
 • e-mailadres van de patiënt;
 • zorgverzekeringsnummer;
 • de (vermoedelijke) medische diagnose, waarbij wordt vermeld dat er een psychiatrische stoornis is die behandeld dient te worden in de GGZ (DSM IV-TR stoornis);
 • korte beschrijving van de klachten;
 • (zo mogelijk) een korte voorgeschiedenis;
 • medicatie die uw patiënt momenteel gebruikt.
 • AGB-code en naam en adres van u als huisarts – voorzien van uw handtekening/stempel.

Download hier een voorbeeld van een verwijsbrief.

Opsturen verwijsbrief

U kunt de verwijsbrief per e-mail, fax of post sturen naar:

E-mail: huisartsen@novadic-kentron.nl
Fax: 073-684 95 01
Postadres: Novadic-Kentron, Postbus 243, 5260 AE Vught

Andere professional?

Bent u geen huisarts maar wilt u wel iemand verwijzen, neem dan contact met ons op. Als ouder, voogd of jeugdhulporganisatie kunt u kinderen aanmelden tot 16 jaar.

Wat gebeurt er na uw verwijzing?

De afdeling Inschrijving zal contact leggen met uw patiënt en inschrijven nadat hij/zij hiervoor akkoord heeft gegeven.

De cliënt wordt vervolgens uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt ook een vragenlijst afgenomen om de problematiek in beeld te brengen. Na dit intakegesprek wordt de cliënt voorgedragen aan de Indicatiecommissie. Deze bestaat onder andere uit een arts en een psycholoog. De Indicatiecommissie geeft advies over een passende behandeling.

Het behandeladvies vormt de basis voor een behandelovereenkomst, die door de Verantwoordelijk Behandelaar en de cliënt wordt ondertekend. Hierna kan de behandeling starten.

Met erkende verwijzers (zoals ggz-instellingen) vindt tussentijdse afstemming over de behandeling plaats en worden afspraken gemaakt over het einde van de behandeling. Dit geldt ook voor verwijzers bij wie cliënten al in behandeling zijn. Als u als huisarts verwijst, krijgt u een bevestiging van aanmelding en van de start van de behandeling. Aan het einde van de behandeling ontvangt u een brief over het resultaat.

Meer informatie over herkennen van misbruik en motiveren van patiënten

U vindt hier uitgebreide informatie over het herkennen van misbruik genotmiddelen en het motiveren van uw patiënten om hulp te zoeken.